Vinh Quang Trời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Heavens Came Down
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Heavens Came Down
1. O what a wonderful, wonderful day-
Day I will never forget;
After I’d wandered in darkness away,
Jesus my Savior I met.
O what a tender, compassionate friend-
He met the need of my heart;
Shadows dispelling, With joy I am telling,
He made all the darkness depart!
Chorus:
Heaven came down and glory filled my soul,
When at the cross the Savior made me whole;
My sins were washed away
And my night was turned to day-
Heaven came down and glory filled my soul!
2. Born of the Spirit with life from above
Into God’s family divine,
Justified fully through Calvary’s love,
O what a standing is mine!
And the transaction so quickly was made
When as a sinner I came,
Took of the offer Of grace He did proffer-
He saved me, O praise His dear name!
3. Now I’ve a hope that will surely endure
After the passing of time;
I have a future in heaven for sure.
There in those mansions sublime.
And its because of that wonderful day
What at the cross I believed;
Riches eternal And blessings supernal
From His precious hand I received.

Lời Việt

Vinh Quang Trời - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần
Sống với những thú vui quanh mình
Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời
Thân bơ vơ không nơi nương nhờ
Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời
Đời này dường bình minh sáng soi
Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời
Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này.
Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân
Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê
Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa
Tẩy thanh không còn đâu
Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa
2. Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài
Sống với những thú vui đêm ngày
Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn
Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương
Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi
Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi
Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời
Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời
Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm
Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan
Đời tôi hôm nay tươi sáng
Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng
Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian
3. Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này,
Xa nơi đau thương lên thiên đàng;
Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội,
Chúa khoác áo trắng phủ thân này;
Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn,
Lòng Ngài đời đời luôn xót thương,
Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm
Mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ.
Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân
Thiên Chúa xuống trần tìm anh cứu khỏi bến mê
Tội anh Jêsus mang hết, nếp sống xưa
Biến thay nên đẹp tươi
Mau đến với Ngài lìa xa chốn trần tối tăm.
Đêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo