Được Jesus Cứu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Redeem, How I love To Proclaim It
  • Lời: Fanny J. Crosby
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Được Jesus Cứu
1. Tôi đang an vui nhờ Jêsus cứu rồi.
Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu.
Lòng đại từ Ngài rộng cao vô giới hạn.
Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
Điệp Khúc:
Ðược cứu, sống vui,
Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu.
Jêsus cứu muôn đời sống.
Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
2. Hân hoan thay cho tôi bên Jêsus hoài.
Thật vui thay không văn từ phô diễn.
Dương quang kia luôn luôn soi ra huy hoàng.
Hồn linh tôi muôn thu ở nơi Ngài.
3. Jêsus ân nhân tôi, tôi yêu mến Ngài.
Ngày tôi trên dương gian hằng nghĩ đến.
Tôi ca vang không thôi, không thể nín lặng.
Tình yêu Jêsus ca khúc của tôi.

Tài Liệu Tham Khảo