Hành Trang Tuổi Trẻ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hành Trang Tuổi Trẻ
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Thánh Ca

Hành Trang Tuổi Trẻ
Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời
Lạy Chúa chúng con về từ khắp xóm làng
Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.
1. Hành trang con mang theo niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ
Hành trang con mang theo niềm tủi nhục của kiếp người
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.
2. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới
Hành trang con mang theo trào căm hờn của lớp nghèo
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.
3. Hành trang con mang theo cuộc sống đầy niềm cay đắng
Hành trang con mang theo nỗi lo buồn của nhân loại
Về đầy xin dâng cho Cha thiêng liêng
Đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.
4. Hành trang con mang theo mọi khát vọng tìm chân lý
Hành trang con mang theo mọi nỗ lực tìm công bằng
Về đây xin dâng cho Cha thiêng liêng
Đưa hai tay góp chung xây thế giới mới.

Tài Liệu Tham Khảo