Con Sông Thái An

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Like a River, Glorious
  • Tựa đề: Con Sông Thái An / Dòng Sông Thái An
  • Lời: Frances Ridley Havergal (1836-1879)
  • Nhạc: James Mountain (1844-1933)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Like a River, Glorious
1 Like a river glorious is God's perfect peace,
Over all victorious in its bright increase:
Perfect, yet still flowing fuller every day;
Perfect, yet still growing deeper all the way.
Refrain:
Trusting in the Father, hearts are fully blest,
finding, as he promised, perfect peace and rest.
2 Hidden in the hollow of his mighty hand,
Where no harm can follow, in his strength we stand.
We may trust him fully all for us to do;
Those who trust him wholly find him wholly true.

Lời Việt

Con Sông Thái An / Dòng Sông Thái An
1. Được bình an trong Jê-sus
Như trên một dòng thu
Thật là con sông thái an
Long lanh in trăng vàng
Sông kia ai hay đón ngăn
Chảy mãi thêm trong ngần
Láng nước trông êm đềm thay
Lớn suốt đêm luôn ngày.
Điệp Khúc:
Tâm ta nương nơi Chúa Cha
Hưởng biết bao ơn lành
Chúa hứa ban cho lòng ta
Sống thỏa vui an bình.
2. Đặt mình trong tay Jê-sus
Tiêu tan mọi sầu u
Thù nghịch không sao dối tôi
Ma vương dan xa rồi
Không lo âu hay đớn đau
Cũng chẳng vương ưu sầu
Bóng tối không gieo sợ kinh
Chúa giữ cho an bình.
3. Được mừng vui hay bối rối
Do Cha đời đời thôi
Mặt trời yêu thương chiếu soi
Lao đao hay an nhàn
Ta tin Jê-sus mến thương
Đã gánh vác trăm đường
Hễ quyết tin theo Ngài luôn
Chắc sẽ không lo buồn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo