Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng
Chúa yêu thiết tha vô cùng,
Chúa tuyệt đối chân thật,
Chúa thông cảm với muôn sự,
Đêm ngày lo cho anh;
Chúa yêu mến ta vô cùng,
Luôn gần gũi bên ta,
Có Cha từ ái trên trời,
Bao sợ hãi đều xa.

Tài Liệu Tham Khảo