Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Does Jesus Care?
  • Lời: Frank E. Graeff (1901)
  • Nhạc: Joseph L. Hall
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Does Jesus Care?
1. Does Jesus care when my heart is pained
Too deeply for mirth or song,
As the burdens press,
and the cares distress,
And the way grows weary and long?
Refrain:
Oh! Yes! He cares,
I know He cares,
His heart is touched with my grief;
When the days are weary,
the long nights dreary,
I know! My Savior cares.
2. Does Jesus care when my way is dark
With a nameless dread and fear?
As the daylight fades
into deep night shades,
Does He care enough to be near?
3. Does Jesus care when I’ve tried and failed
To resist some temptation strong;
When for my deep grief
There is no relief,
Though my tears flow all the night long?
4. Does Jesus care when I’ve said “goodbye”
To the dearest on earth to me,
And my sad heart aches
till it nearly breaks
Is it aught to Him? Does He see?

Lời Việt

Chúa Lo Cho Ta Chăng
1. Mỗi khi tâm hồn thấy khổ đau ưu sầu
Với bao niềm lo lắng vây quanh
Mọi điều mơ ước biến;
Đời nhọc nhằn khổ não
Chúa Giê-xu liệu giúp ta không nào?
Điệp Khúc:
Chính Giê-xu sẽ giúp ta thường xuyên
Thâm tình Chúa xóa mọi phiền ưu
Hồi đời ta mỏi mê trong đêm dài tăm tối
Chúa sẽ lo liệu cả mọi điều.
2. Bước ta mịt mù với biết bao nghịch thù
Suốt đêm ngày sợ hãi lo âu.
Ngày nhạt phai ánh nắng;
Đêm trường đầy bóng tối.
Chúa Giê-xu liệu giúp ta không nào?
3. Lúc ta giã từ, quyết vứt đi bao điều
Vấn vương lòng ta mãi không thôi
Mọi niềm đau chiếm hết;
Tâm linh này muốn vỡ
Chúa Giê-xu hằng có lưu tâm giùm?

Tài Liệu Tham Khảo