Chim, Hoa Và Người

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Chim, Hoa Và Người
  • Tựa đề: Chim, Hoa Và Người
  • Lời: Lê Trung Thành
  • Nhạc: Lê Trung Thành
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Chim, Hoa Và Người
1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay
Lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo
Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi
Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim
Điệp Khúc:
Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con
Suốt chặng đường âu lo thở than
Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan
Bóng cuộc đời không vương lối con
2. Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh
Lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ
Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so
Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa

Tài Liệu Tham Khảo