Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Bethlehem, A Winter Night


Lời Việt

Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
1. Bết-lê-hem đêm xưa lạnh giá,
Nghe vẳng xa: Con Trời giáng sinh;
Ngàn thiên binh hiện trong đêm vắng,
Ðến kẻ chăn đang thức canh bầy.
Muôn vinh quang chiếu rọi quanh chúng,
Kinh tâm thay, bọn chúng hoang mang,
Vị sứ thần liền êm tiếng khuyên,
Chúng lắng nghe lời thánh sứ truyền.
Nầy đừng sợ hãi, ta ban tin lành,
Vì thật ngày nay Chân Chúa ra đời.
Vào tại nhà quán xem nơi máng lừa
Tìm gặp thần Chúa hạ sinh.
2. Jêsus giáng xuống nơi trần thế
Ấy Chúa thương nhân loại đắm say;
Ngài đã mang thay muôn ác uế,
Cứu muôn dân thoát ly tội đầy.
Muôn dân ơi trên toàn thế giới
Mau ăn năn tin Chúa hôm nay,
Ngài yêu bạn đành cam chết thay,
Tiếp Jêsus làm cứu Chúa mình.
Này người trần hỡi Chúa đến cứu đời.
Này lời mừng vui cho khắp muôn người.
Nào người mệt mỏi tâm tư ưu sầu
Mời Ngài ngự đến lòng ngay.

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo