Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Love Thy Kingdom, Lord
  • Lời: Tim­o­thy Dwight, Psalms of Da­vid, 1800.
  • Nhạc: Aar­on Will­iams, The New Un­i­vers­al Psalm­o­dist, 1770
  • Tài Liệu: The New Un­i­vers­al Psalm­o­dist, 1770

Lời Anh

I Love Thy Kingdom, Lord
1. I love Thy kingdom, Lord,
The house of Thine abode,
The church our blessed Redeemer saved
With His own precious blood.
2. I love Thy church, O God.
Her walls before Thee stand,
Dear as the apple of Thine eye,
And written on Thy hand.
3. If e’er to bless Thy sons
My voice or hands deny,
These hands let useful skills forsake,
This voice in silence die.
4. Should I with scoffers join
Her altars to abuse?
No! Better far my tongue were dumb,
My hand its skill should lose.
5. For her my tears shall fall
For her my prayers ascend,
To her my cares and toils be given
Till toils and cares shall end.
6. Beyond my highest joy
I prize her heavenly ways,
Her sweet communion, solemn vows,
Her hymns of love and praise.
7. Jesus, Thou Friend divine,
Our Savior and our King,
Thy hand from every snare and foe
Shall great deliverance bring.
8. Sure as Thy truth shall last,
To Zion shall be given
The brightest glories earth can yield
And brighter bliss of Heaven.


Lời Việt

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
1. Lòng tôi yêu giáo hội thay,
Chỗ Chúa cư trú xưa nay;
Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy,
Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.
2. Lòng tôi yêu giáo hội thay,
Trước Chúa vách thánh chẳng lay,
Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái,
Săn sóc giống con ngươi Ngài.
3. Lòng tôi nhân giáo hội đây,
Tuôn nước mắt khẩn đảo nay;
Bởi yêu thương giáo hội tôi lo lắng,
Cho đến lúc hết nhọc nhằn.
4. Điều vui hơn hết lòng ưa:
Hội thánh noi dấu Chúa xưa,
Cảm thông, giao kết, ngọt ngào cao quí,
Ca khúc yêu thương muôn thì.
5. Thật như Kinh Thánh bền lâu,
Hội thánh rực rỡ kém đâu,
Hiển vinh, hạnh phúc nghìn thu vô đối,
Trên đất cũng như trên trời.

Tài Liệu Tham Khảo