Tự Nguyện Theo Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Have Decided to Follow Jesus
  • Lời: Garo Christian & John Clark
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tự Nguyện Theo Jesus
1. Tự nguyện theo Jêsus, tâm quyết luôn theo Ngài
Chỉ quyết với Jêsus, theo Christ tôi theo hoài
Tự nguyện theo Jêsus, theo Christ luôn mọi ngày
Không bước lui lại, nguyện không xây lại
2. Dầu đường đi cô đơn, tôi cứ đi theo rày
Dẫu các lối có khó, tôi cũng cứ đi đây
Dầu gặp bao thử thách, nao núng chi lòng này,
Không bước lui lại, nguyện không xây lại
3. Thập tự ngay trước mắt, dương thế sau lưng rày
Cứu Chúa phía trước đây, cõi chết phía sau đây
Cuộc đời nay tân sinh vui sống chẳng chi tày,
Không bước lui lại, nguyện không xây lại

Tài Liệu Tham Khảo