Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Mục Lục

Tựa đề
 1. Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 2. Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 3. Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
 4. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 5. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng
 6. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 7. Ca Cảm Tạ
 8. Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền
 9. Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
 10. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 11. Ngợi Khen Cứu Chúa
 12. Đẹp Thay Trán Chúa
 13. Jesus Đẹp Thay
 14. Danh Jesus
 15. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 16. Danh Chúa Jesus
 17. Tôn Vinh Chúa Linh Năng
 18. Danh Yêu Quí
 19. Tôn Vinh Chúa Tôi
 20. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
 21. Cứu Chúa Siêu Việt
 22. Ta Bước Lên Si-ôn
 23. Tôn Vinh Chân Thần
 24. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 25. Tôn Vinh Cha
 26. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 27. Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
 28. Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
 29. Bánh Trường Sanh
 30. Tán Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung
 31. Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai
 32. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 33. Dương Quang Tâm Hồn
 34. Ngày Gần Tàn Rồi
 35. Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước
 36. Bóng Xế Sắp Khuất
 37. Ngày Nghỉ Phước Hạnh
 38. Tuần Vừa Qua
 39. Tôn Vinh Ba Ngôi
 40. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 41. Chúa! Bức Thành Kiên Cố
 42. Tình Yêu Chúa Không Suy Lường
 43. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 44. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 45. Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
 46. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi
 47. Chúa Giấu Tôi
 48. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 49. Chúa Sẽ Lo Toan
 50. Nguyền Đưa Tôi Đi
 51. Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường
 52. Quanh Đêm Luôn Ngày
 53. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trỗi Hát
 54. Phước Cho Nhân Loại
 55. Hỡi Môn Đồ Trung Tín
 56. Kỷ Nguyên Thanh-Bình
 57. Kíp Đến Tôn Thờ
 58. Nằm Yên Trong Máng Chiên
 59. Đêm Yên Lặng
 60. Thoạt Đến Đêm Nọ
 61. Ô! Bết-lê-hem Ấp Nhỏ!
 62. Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh
 63. Không Chỗ Trong Quán
 64. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 65. Hô-sa-na!
 66. Đêm Thánh
 67. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 68. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 69. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 70. Đấng Thánh Lâm Phàm
 71. Ngợi Con Thánh
 72. Thiên Đàng Chung Vui
 73. Nô-ên Đầu Tiên
 74. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 75. Nô-ên Đêm Vui Thoả
 76. Jesus Không Đổi Dời
 77. Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời
 78. Vua Chăn Nuôi
 79. Thương Sao Hi Kỳ
 80. Chẳng Có Ai Như Jesus
 81. Hoa Huệ Trong Trũng
 82. Cung Điện Bằng Ngà
 83. Jesus Christ Đến
 84. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
 85. Một Ngày!
 86. Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng
 87. Kìa, Chín Mươi Chín Chiên
 88. Đường Đến Gô-gô-tha
 89. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 90. Kìa, Xem Ngọn Đồi Xanh
 91. Thống Khổ Nhân
 92. Ta Hi Sinh Vì Con
 93. Nhìn Cây Thập Tự
 94. Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự
 95. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 96. Ghết-sê-ma-nê
 97. Vì Tội Nhân Jesus Chết
 98. Thánh Thủ
 99. Xong Rồi!
 100. Chúa Mang Thập Hình
 101. Tán Mỹ Jesus
 102. Bây Giờ Tôi Tin
 103. Christ Phục Sanh
 104. Ngày Nay Chúa Phục Sanh
 105. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 106. Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng
 107. Jesus Chân Chúa Lại Sống
 108. Thiên Ca Vô Đối
 109. Trái Đầu Mùa
 110. Chúa Không Ở Nơi Mộ Nầy
 111. Chúa Sống
 112. Jesus Phục Sanh
 113. Khúc Kim Cầm
 114. Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên
 115. Tôn Vinh Jesus
 116. Quang Cảnh Tuyệt Vời
 117. Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai
 118. Thầy Tế Lễ Ta
 119. Jesus Quang Lâm
 120. Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm
 121. Kìa! Chúa Đến
 122. Đờn Vàng Reo
 123. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 124. Jesus Sắp Đến
 125. Chấm Dứt Cảnh Khổ
 126. Tia Sáng Ban Mai
 127. Giờ Jesus Hiện Ra
 128. Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
 129. Jesus Chắc Tái Lai
 130. Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm
 131. Sống Trong Linh Quang Tái Lâm
 132. Biến Canh Lạ Thay
 133. Jesus Tái Lâm Rày Mai
 134. Khi Chúa Tái Lâm
 135. Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai
 136. Đầy Lòng Tôi
 137. Thánh Linh Dẫn Dắt
 138. Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang
 139. Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 140. Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa
 141. Hà Hơi Linh
 142. Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi
 143. Gió Thánh Linh
 144. Xin Linh Giê-hô-va
 145. Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố
 146. Căn Cơ Duy Nhất
 147. Bao Cường Quốc Còn Đâu?
 148. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 149. Nầy Si-ôn
 150. Kinh Thánh Cao Quí
 151. Lời Chúa Vững Lập
 152. Kinh Thánh Và Ngọn Đèn
 153. Ca Khen Thiên Đạo
 154. Lời Dịu Dàng
 155. Thánh Kinh Âm Nhạc
 156. Một Jesus
 157. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 158. Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc
 159. Ân Ái Jesus Kêu Tôi
 160. Jesus Kêu Gọi Mọi Người
 161. Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân
 162. Chỉ Tin Nơi Ngài
 163. Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn
 164. Đời Người Ngắn Ngủi
 165. Mau Đến Theo Jesus
 166. Về Gấp Lên
 167. Nghinh Khách Vô
 168. Nay Qui Hướng Cố Gia
 169. Jesus! Đứng Trước Cửa
 170. Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!
 171. Vầng Đá Muôn Đời
 172. Nơi Gô-gô-tha
 173. Jesus Trọn Quyền Cứu
 174. Christ Trả Xong Tội Trái
 175. Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài
 176. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 177. Nhìn Xem Jesus
 178. Tôi Nguyện Đến Liền
 179. Kìa! Cửa Cứu Rỗi
 180. Jesus! Tôi Đến
 181. Suối Huyết Tuôn
 182. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 183. Quyền Trong Huyết Jesus
 184. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 185. Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này
 186. Huyết Jesus Thật Cao Quí
 187. Vinh Thay Danh Jesus
 188. Ngợi Khen Dòng Huyết
 189. Xem Ơn Vô Lượng
 190. Không Nhờ Bạc Vàng
 191. Vì Tôi
 192. Con Sông Tẩy Uế
 193. Gần Thập Tự
 194. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự
 195. Gô-gô-tha
 196. Chuyện Thập Giá Xưa
 197. Khá Chăm Xem Jesus
 198. Tại Thập Giá Bình Yên
 199. Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh
 200. Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi
 201. Đứng Trên Lời Hứa
 202. Cơn Mưa Phước Lành
 203. Trông Mong Thiên Ân
 204. Jesus Không Thất Tín Đâu
 205. Tôi Vững Vàng
 206. Gặp Được Thiết Hữu
 207. Ánh Thái Dương Nầy
 208. Ngài Vực Tôi
 209. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
 210. Ngày Vui Vẻ
 211. Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
 212. Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
 213. Giựt Mọi Chuông Trời
 214. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 215. Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
 216. Kỳ Diệu Thay, Christ Chuộc Tôi
 217. Tâm Tôi Rày Văng Vẳng Linh Âm Giai Điệu
 218. Tôi Đây Nguyên Ác Nhân Nhờ Ơn Cứu
 219. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 220. Dức Dấy Chúng Tôi Luôn
 221. Tôn Vinh Christ
 222. Ngươi Phải Trùng Sinh
 223. Chèo Ra
 224. Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm
 225. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 226. Lo Biệt Giờ Nên Thánh Ra
 227. Duy Chính Ngài
 228. Tuyết Kia Khôn So
 229. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
 230. Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu
 231. Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi
 232. Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài
 233. Thập Tự Jesus Vác Đi Lao Đao
 234. Ta Theo Ý Chúa Chưa?
 235. Lạy Chúa! Tôi Nay Thuộc Ngài
 236. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 237. Nguyện Theo Ý Cha
 238. Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
 239. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 240. Càng Gần Chúa Hơn
 241. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 242. Lên Chốn Cao Hơn
 243. Ước Ao Nhìn Jesus
 244. Nguyện Càng Yêu Thương Christ
 245. Gần Thập Tự Hơn
 246. Biết Nhiều Hơn Về Jesus
 247. Hãy Giơ Tay Ra
 248. Christ Chữa Bịnh
 249. Danh Y Độc Nhất
 250. Chiều Xưa
 251. Giờ Dịu Êm
 252. Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
 253. Jesus Là Bạn Thật
 254. Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh
 255. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 256. Chúa Ôi! Xin Dừng Chân Lại Gần Tôi
 257. Xin Thần Linh Cảm Hóa
 258. Ôi Chúa! Đấng Tôi Luôn Cần
 259. Canh Giữ Kêu Cầu
 260. Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi
 261. Tin Cậy Vâng Lời
 262. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 263. Christ Nắm Tôi Thật Chặt
 264. Căn Cơ Kiên Cố
 265. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 266. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
 267. Chỗ Kẻ Đá Vững An
 268. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
 269. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 270. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 271. Ngài Dìu Dắt Tôi
 272. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 273. Người Làm Tôi Chúa Phước Thay
 274. Diệu Vinh Thay Bình An!
 275. Con Sông Thái An
 276. Yên Chăng? Êm Chăng?
 277. Tâm Linh Tôi An Ninh Thay!
 278. Tay Chúa Nắm Tôi
 279. Lòng Tôi Được An Ninh
 280. Jesus Nguồn Vui Vẻ Cho Mọi Lòng
 281. Christ Hiểu Rõ Tâm Trạng
 282. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 283. Mau Thưa Với Jesus
 284. Việc Chi Chúa Không Thể Làm
 285. Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?
 286. Ai Tuyệt Vọng
 287. Chân Chúa Hằng Nhớ Đến Tôi
 288. Danh Lạ Lùng
 289. Kết Hữu Với Jesus
 290. Nương Cánh Vĩnh Sinh
 291. Đi Từng Bước
 292. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 293. Từng Giây Phút
 294. Dương Quang Thiên Quốc
 295. Luôn Mỗi Phút
 296. Jesus Ôi! Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 297. Thật Hạnh Vinh Thay!
 298. Vui Thú Thế Gian Mau Tàn
 299. Càng Yêu Chúa Hơn
 300. Kìa! Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
 301. Ôi Tình Thương
 302. Ân Hồng Cứu Ân
 303. Ân Điển
 304. Lòng Luôn Tưởng Con Trời
 305. Nguồn Ân Điển
 306. Thắng Nhờ Ân Điển
 307. Ân Điển Cứu Chúa
 308. Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus
 309. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 310. Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
 311. Ca-lép Trông Chúa
 312. Con Trời Xông Ra Chiến Đấu
 313. Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên
 314. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 315. Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên
 316. Thập Tự Christ Đi Đầu
 317. Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự
 318. Mùa Gặt
 319. Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!
 320. Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha
 321. Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
 322. Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay
 323. Lo Vực Người Luân Vong
 324. Mau Quăng Dây Cứu Sanh
 325. Gánh Lúa Về
 326. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 327. Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng
 328. Dắt Về Chúa
 329. Báo Tin Lành
 330. Các Thánh Đã Nghỉ Yên
 331. Buổi Mai Rực Rỡ
 332. Vinh Thay Cho Tôi
 333. Mặt Gặp Mặt
 334. Rất An Ninh Trong Cánh Christ
 335. Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng
 336. Giờ Danh Sách Tuyên Đọc
 337. Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?
 338. Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng
 339. Bất Dạ Thành
 340. Vua Anh Minh
 341. Về Nhà Cha
 342. Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 343. Thế Cảnh Giống Thoi Đưa
 344. Miền Vinh Hiển
 345. Nơi Vĩnh Phước
 346. Thiên Cung Là Quê Hương
 347. Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?
 348. Gia Hương Cơ Đốc Nhân
 349. Jesus Cứu
 350. Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày
 351. Jesus Sẽ Cai Trị
 352. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 353. Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền
 354. Chúa Đang Gọi
 355. Quyết Rao Tin Lành
 356. Mau Chiếu Ra
 357. Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân
 358. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 359. Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi
 360. Hãy Nói Đi
 361. Có Gì Dâng Chúa
 362. Xin Chúa Sai
 363. Jesus Yêu Tôi
 364. Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
 365. Được Làm Bạn Cùng Jesus
 366. Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 367. Đấng Chăn Hiền Lành
 368. Chúa Truyền Hãy Soi Sáng
 369. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 370. Tôi Dầu Nhỏ
 371. Một Tia Sáng
 372. Châu Báu Vua Jesus Christ
 373. Vinh Quang, Vinh Quang!
 374. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt
 375. Sẵn Sàng
 376. Không Nên Khuất Kế Sa Tan
 377. Tại Chốn Trận Tiền
 378. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 379. Bạn Đứng Phía Nào?
 380. Thuộc Jesus Thỏa Vui
 381. Quyết Sống Cho Christ
 382. Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát
 383. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 384. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 385. Hư Không
 386. Khi Jesus Qua
 387. Muôn Tội Lăn Xa
 388. Hãy Theo Ta
 389. Theo Chúa
 390. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 391. Ngắm Jesus Đừng Xao
 392. Gô-gô-tha
 393. Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn
 394. Lạy Từ Phụ
 395. Ôi Cha Thánh Khiết
 396. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 397. Báp Têm Trong Jesus
 398. Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm
 399. Truy Niệm Chúa
 400. Tiệc Thánh
 401. Chúc Hôn Lễ
 402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 403. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 404. Trong Christ Yên Giấc
 405. Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua
 406. Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
 407. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 408. Xin Cha Đưa Anh
 409. Ơn Trời Cao Sâu
 410. Tiếng Gọi Con Gặt
 411. Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương
 412. Việt Nam Ca
 413. Ngợi Danh Jesus
 414. Mùa Gặt Đã Đến
 415. Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!
 416. Chúa Là Vua
 417. Trông Mong Ơn Chí Cao
 418. Vua Đến
 419. Hồn Ta Hằng Khen Chúa
 420. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 421. Đoạn Thiên Ca
 422. Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve
 423. Chúa Chí Thánh Vinh Quang
 424. Xin Cha Đưa Anh
 425. Nước Đức Chúa Trời
 426. Yên Chăng? Êm Chăng?
 427. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 428. Nguyện Ngài Nhớ Tôi
 429. Cứu Chúa Siêu Việt
 430. Tin Cậy Vâng Lời
 431. Vầng Đá Muôn Đời
 432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 433. Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 435. Khá Ngợi Khen Chúa
 436. Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 438. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 439. Đã Lăn Xa
 440. Hãy Tin Jesus Christ
 441. Đổi Mới Tâm Tôi
 442. Ơn Cao Sâu Rộng
 443. Chúa Nhận Lời
 444. Lòng Tôi Vui Vẻ
 445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 446. Mến Yêu Jesus
 447. Danh Quí Trọng
 448. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 449. Xin Vô Tâm Hồn
 450. Đừng Sợ Chi
 451. Chúa Kíp Đến
 452. Thưa Jesus Vài Câu
 453. Dặn Lòng Trung Tín
 454. Tôi Mến Ngài
 455. Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
 456. Sự Thương Yêu Lạ Lùng
 457. Ân Điển Của Chúa
 458. Danh Dịu Dàng Hơn Hết
 459. Đi Đến Si-ôn
 460. Ánh Sáng Trong Tâm Hồn
 461. Gần Cùng Chúa Tôi
 462. Cánh Chúa Hằng Sống
 463. Thiết Nghĩa Jesus
 464. Đi Từ Bước Với Chúa
 465. Jesus Cứu Người Ta
 466. Tôi Là Người Tội
 467. Sổ Sinh Mạng
 468. Jesus Đền Tội
 469. Cứu Chúa Tôi
 470. Nước Vĩnh Sanh
 471. Quay Đến Jesus
 472. Sự Yêu Thương Lớn Lao
 473. Báo Tin Lành
 474. Ở Gô-gô-tha
 475. Jesus Rất Quí
 476. Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó
 477. Bình Yên Rất Phước
 478. Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi
 479. Chúa Biết Rõ
 480. Tôi Sống Cho Chúa
 481. Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu
 482. Đấng Chăn Giữ Tôi
 483. Cầu Nguyện Cho Anh
 484. Hãy Trung Tín
 485. Vinh Thay Cho Tôi
 486. Kìa, Chúa Đến!
 487. Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!
 488. Về Nhà Chúa
 489. Màn Sương Tiêu Tan
 490. Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 491. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 492. Giống Như Cứu Chúa Tôi
 493. Thành Vinh Hiển
 494. Đến Thiên Đường
 495. Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 496. Suối Huyết
 497. Đáng Ngợi Khen Chúa
 498. Nơi Gô-gô-tha
 499. Tôi Đến Thập Tự Giá
 500. Nhìn Xem Chúa Cứu Thế
 501. Tôi Tin Chúa Jesus
 502. Chúc Mừng Hôn Lễ
 503. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 504. Đôi Nhạn Bay Cao
 505. Nô-el
 506. Mừng Thay, Nô-el!
 507. Đêm Thánh Thay!
 508. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 509. Ngày Giờ Qua
 510. Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời
 511. Bài Ca Vĩnh Cửu
 512. Tình Yêu Bền Vững
 513. Lớn Bấy Duy Ngài
 514. Cùng Dâng Lời Ca
 515. Ca Ngợi Chúa
 516. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 517. Chúa Là Tất Cả
 518. Cha Cao Quý
 519. Khúc Hát Tâm Linh
 520. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 521. Dâng Lời Tán Dương
 522. Chúa
 523. Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi
 524. Ngài Là Ai?
 525. Tình Yêu Jêsus
 526. Vì Ngài Tôi Hát
 527. Ca Ngợi Chúa Tôi
 528. Hô-sa-na
 529. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 530. Danh Chúa Diệu Kỳ
 531. Chúa Bất Biến
 532. Jêsus Cứu Chúa
 533. Danh Trên Muôn Danh
 534. Nhạc Khúc Tuyệt Vời
 535. Ngài Là Vua
 536. Xưng Danh Chúa
 537. Ngợi Ca Danh Jêsus
 538. Ha-lê-lu-gia
 539. Cùng Đến Ca Ngợi Chúa
 540. Dâng Lời Suy Tôn
 541. Ngợi Ca Đấng Thánh
 542. Nhìn Lên Cha Thánh
 543. Cung Kính Thờ Chúa
 544. Yêu Thương Đời Đời
 545. Hướng Lên Chúa Trên Trời
 546. Lời Nguyện Kính Yêu
 547. Chúc Tôn Chúa
 548. Vinh Quang Rạng Ngời
 549. Vua Trên Muôn Vua
 550. Tôn Cao Danh Chúa
 551. Tôn Ngợi Chúa
 552. Lúc Anh Nguyện Cầu
 553. Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
 554. Trên Bước Đường Đời
 555. Mừng Chúa Giáng Sinh
 556. Bài Ca Máng Cỏ
 557. Sáng Danh Thiên Chúa
 558. Chúa Đã Tới
 559. Ánh Lửa Hồng
 560. Một Anh Nhi Ra Đời
 561. Có Ánh Sao Thần
 562. Chuyện Các Mục Đồng
 563. Cùng Hát Ha-lê-lu-gia
 564. Kìa Xem Nơi Bết-lê-hem
 565. Chuông Giáng Sinh Ngân
 566. Chúng Tôi Vua Từ Miền Đông Xa Vời
 567. Niềm Vui Cho Nhân Loại
 568. Sao Miền Đông
 569. Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến
 570. Vòng Tay Tình Yêu
 571. Khúc Nhạc Nô-Ên
 572. Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
 573. Đêm Đông Xưa
 574. Bình An Cho Loài Người
 575. Tình Yêu Thiên Thượng
 576. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 577. Hoa Hồng Sa-Rôn
 578. Tiếng Jêsus
 579. Chúa Chí Ái
 580. Vui Mang Thập Tự
 581. Chuyện Gô-gô-tha
 582. Nơi Đồi Gô-gô-tha
 583. Jêsus Vui Gánh Đau Thương
 584. Vì Ai
 585. Nơi Thập Tự Giá
 586. Trên Chốn Đồi Cao
 587. Chúa Chết Vì Tôi
 588. Này Anh Thấy Không
 589. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 590. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 591. Xin Đưa Tôi Về Đồi Xưa
 592. Phút Suy Tư
 593. Tiếng Hát Phục Sinh
 594. Chúa Sống Trong Tôi
 595. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 596. Ngày Toàn Thắng
 597. Vì Jêsus Sống
 598. Khi Chúa Về Thiên Quốc
 599. Lòng Các Con Chớ Bối Rối
 600. Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
 601. Jêsus Sẽ Đến
 602. Khi Chúa Đến
 603. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 604. Jêsus Mau Đến
 605. Jêsus Sẽ Tái Lâm
 606. Ta Sẽ Trở Lại
 607. Chúa Sẽ Đến
 608. Ngày Jêsus Đến
 609. Sẽ Không Còn Bóng Tối
 610. Rồi Đây Chúa Đến
 611. Bóng Tối Sẽ Qua Khi Bình Minh Đến
 612. Nguồn Hy Vọng
 613. Ngày Ấy Sẽ Đến
 614. Ngày Chúa Mau Đến
 615. Quyền Năng Từ Đức Chúa Trời
 616. Xin Thánh Linh Cảm Thúc Tôi
 617. Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu
 618. Xin Cha Ban Linh Ân
 619. Yêu Chúa Và Học Lời Ngài
 620. Hứa Ngôn Nghìn Xưa
 621. Lời Chúa.
 622. Bạn Dành Chỗ Cho Jêsus Chưa
 623. Sao Anh Không Tin
 624. Sự Sống Mới
 625. Chính Jêsus
 626. Ngay Hôm Nay
 627. Trong Tay Chúa
 628. Tiếng Chúa Gọi
 629. Trở Về
 630. Về Nhà Cha
 631. Tiếng Gọi
 632. Chúa Mong Bạn Quay Về
 633. Chiên Lạc Trở Về
 634. Thiết Tha
 635. Đến Với Nguồn Nước Sống
 636. Vì Bạn Với Tôi
 637. Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài
 638. Hãy Theo Jêsus
 639. Tình Yêu Trời
 640. Dòng Huyết Đào
 641. Chúa Cứu Tôi
 642. Ơn Cứu Rỗi
 643. Mưa Phước Hạnh
 644. Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng
 645. Thập Giá, Nơi Chúa Mong Anh Về
 646. Thập Tự Xưa
 647. Nơi Chân Thập Tự Giá
 648. Quăng Xa Khỏi Tội
 649. Bài Ca Cứu Chuộc
 650. Chúa Mãi Bên Ta
 651. Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng
 652. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 653. Jêsus Là Tất Cả Cho Tôi
 654. Được Jêsus Cứu
 655. Khi Chúa Cất Xa Tội Ô
 656. Jêsus Bên Tôi
 657. Cuộc Sống Mới
 658. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
 659. Khúc Hát Trong Tâm
 660. Jêsus Cứu Tôi
 661. Vinh Quang Trời
 662. Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi
 663. Ngài Cứu Tôi
 664. Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi
 665. Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha
 666. Khi Dâng Lòng Mình Cho Jêsus
 667. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 668. Nguồn Phước Gô-gô-tha
 669. Tiếng Chúa Phán
 670. Kính Khen Ngài
 671. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 672. Vì Tôi
 673. Thầm Tạ Ơn Chúa
 674. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 675. Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
 676. Bài Ca Cảm Tạ
 677. Ca Khúc Tạ Ơn Và Tôn Vinh
 678. Lời Tạ Ơn Chúa
 679. Cảm Tạ Ơn Chúa
 680. Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 681. Công Việc Của Đức Chúa Trời
 682. Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu
 683. Ánh Sáng Tình Yêu
 684. Ra Khơi
 685. Học Theo Chúa
 686. Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa
 687. Dâng Chúa Trọn Đời
 688. Dâng Chúa Đời Con
 689. Lời Con Hứa Nguyện
 690. Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
 691. Lạy Chúa Xin Sai Tôi
 692. Chúa Jêsus Con Hứa Theo Ngài
 693. Sống Vì Chúa
 694. Cầu Xin Cha Đổi Lòng
 695. Xin Tẩy Sạch Tôi
 696. Cần Jêsus Hơn
 697. Xin Ngài Giúp Con
 698. Trọn Dâng Cho Jêsus
 699. Tâm Nguyện
 700. Lòng Mong Chung Bước Cùng Jêsus
 701. Như Ý Cha
 702. Tìm Về Miền Đất Hứa
 703. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 704. Ngài là Tất Cả Cho Tôi
 705. Nguyện Tôi Được Đổi Mới
 706. Tôi Sẽ Đi
 707. Khát Khao Dòng Nước
 708. Khi Chúa Vô Lòng
 709. Anh Cầu Xin Gì
 710. Đêm Sẽ Tan Mau
 711. Hãy Ca Hát Và Nguyện Cầu
 712. Hãy Cầu Xin
 713. Xin Mở Mắt Chúng Con
 714. Jêsus Ôi Con Tin Ngài
 715. Đặt Niềm Tin Nơi Chúa
 716. Vâng Theo Chúa
 717. Vững Niềm Tin
 718. Ái Từ Cứu Tôi
 719. Hãy Tin Nơi Ngài
 720. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 721. Thuận Phục Ý Chúa
 722. Chỉ Tin Cậy Chúa
 723. Ban Mai
 724. Thà Có Jêsus Thì Hơn
 725. Nhìn Xem Jêsus
 726. Tại Vầng Đá Ngất Cao
 727. Đời Luôn An Bình
 728. Trước Khi Rạng Đông
 729. Chỉ Có Jêsus
 730. Bình An Trong Thung Lũng
 731. Ánh Sáng Cho Đời
 732. Vững Tâm Tin Chúa
 733. Dạ Khúc
 734. Vững Bước Bên Jêsus
 735. Bên Kia Bóng Mờ
 736. Nguồn An Bình
 737. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
 738. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 739. Mỗi Bước Trên Đường
 740. Đi Với Jêsus
 741. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 742. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 743. Phước Hạnh Và Sự Thương Xót Sẽ Theo Tôi
 744. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
 745. Chúa Nâng Đỡ
 746. Chỉ Một Niềm Tin
 747. Vững Tin Nơi Chúa
 748. Đường Đi Có Chúa
 749. Theo Dấu Chân Chúa
 750. Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi
 751. Trong Cánh Tay Cha
 752. Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt
 753. Chúa Sắp Đặt Đời Tôi
 754. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 755. Chúa Ôi, Xin Nghe Tôi
 756. Lẽ Sống Cho Đời
 757. Trên Đường Đời
 758. Đường Lối Chúa
 759. Đường Về An Khương
 760. Mỗi Bước Trên Thiên Trình
 761. Nơi Jêsus
 762. Đi Với Chúa
 763. An Bình Trong Chúa
 764. Rừng Núi Cất Tiếng Ca
 765. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 766. Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi
 767. Bình An Trong Jêsus
 768. Tâm Hồn Bình An
 769. Thỏa Lòng
 770. Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình
 771. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 772. Một Ngày Tươi Mới
 773. Vui Bên Chúa
 774. Nơi Đâu Có Chúa
 775. Chúa Ngự Trong Tôi
 776. Chúa Biết Rõ
 777. Tìm Được Niềm Vui
 778. Duy Jêsus
 779. Nơi Bình An
 780. Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren
 781. Bài Ca Tâm Linh
 782. Chúa Lo Cho Ta Chăng
 783. Chúa Hiểu Thấu Vô Cùng
 784. Ánh Sáng Thiên Thượng
 785. Tôi Không Bước Đi Một Mình
 786. Xin Chúa Cho Con
 787. Khi Ban Mai Đến
 788. Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
 789. Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
 790. Tôi Sẽ Thưa Chuyện Với Chúa
 791. Buổi Mai Với Jêsus
 792. Theo Bước Jêsus
 793. Ngày Ngày Đi Với Chúa
 794. Khu Vườn Thân Ái
 795. Chung Niềm Tin
 796. Giây Phút Ngợi Ca
 797. Bên Chúa Nhân Hiền
 798. Bước Với Chúa Yêu Thương
 799. Trọn Đời Ngợi Khen
 800. Chúa Biết Lòng Con
 801. Thân Nhất Trên Đời
 802. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 803. Người Bạn Tôi Yêu Mến
 804. Chúa Yêu Thiết Tha
 805. Dâng Trọn Cho Jêsus
 806. Chỉ Vì Tội Tôi
 807. Tình Yêu Ngài
 808. Tình Yêu Chúa
 809. Tình Yêu Mãi Mãi
 810. Ánh Sáng Chúa Chiếu Soi
 811. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 812. Jêsus, Đấng Chăn Chiên
 813. Như Con Chiên Đi Lạc
 814. Tiếng Êm Dịu
 815. Điều Này Thật Sao
 816. Chúa Viếng Thăm
 817. Nguồn Tình Yêu
 818. Khi Tình Yêu Thương Chúa Ngự Vào Lòng
 819. Jêsus, Duy Ngài Soi Lối
 820. Chúa Vẫn Yêu Thương
 821. Ân Điển Lạ Lùng
 822. Con Thuộc Về Ta
 823. Khi Tôi Biết Chúa
 824. An Tâm Bên Chúa
 825. Tình Yêu Vững Bền Của Ngài
 826. Chúa Luôn Đáp Lời
 827. Nguyện Mãi Tín Trung
 828. Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài
 829. Chiến Binh Thập Tự
 830. Dưới Cờ Thập Tự
 831. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 832. Bài Ca Phục Hưng
 833. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
 834. Toàn Cầu Phục Hưng
 835. Quây Quần Bên Chúa
 836. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
 837. Hằng Soi Sáng
 838. Ra Đi Vì Danh Chúa
 839. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
 840. Sẵn Lòng Hầu Việc
 841. Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài
 842. Cuộc Đời Tươi
 843. Tìm Chiên Lạc Bước
 844. Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
 845. Nơi Thiên Quốc
 846. Nhà Tôi Đó Bên Kia Sông
 847. Trong Cơn Ưu Sầu
 848. Làm Con Vua Thánh
 849. Triều Thiên Vinh Hiển
 850. Sống Trong Vinh Quang
 851. Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta
 852. Trần Thế Chẳng Phải Quê Tôi
 853. Quê Hương Trên Trời
 854. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
 855. Tiếng Ngài Phán Tuyên
 856. Đưa Người Đến Tin Chúa
 857. Truyền Rao Danh Chúa
 858. Phải Nhìn Thấy Chúa Trong Anh
 859. Trao Niềm Tin
 860. Nguyện Đưa Dắt Bao Người Đến Ngài
 861. Mong Bạn Tin Cứu Chúa
 862. Chúa Mong Anh Về
 863. Hãy Tin Nhận
 864. Jêsus Con Đức Chúa Trời
 865. Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
 866. Chúa Đang Gọi
 867. Sứ Mạng Yêu Thương
 868. Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi
 869. Xin Chúa Sai Tôi
 870. Hứa Nguyện
 871. Lòng Nguyện Theo Jêsus
 872. Tôi Là Chiên Của Chúa
 873. Thanh Niên Tin Lành Ca
 874. Hãy Ca Hát Lên
 875. Hỡi Si-ôn, Vùng Lên
 876. Hát Lên, Hỡi Lữ Khách
 877. Thanh Niên Tiến Bước
 878. Thanh Xuân Ca Khúc
 879. Dâng Chúa Chiên Thơ
 880. Dâng Con Cho Chúa
 881. Báp-têm, Sống Đời Sống Mới
 882. Báp-têm Trong Danh Chúa
 883. Hãy Yêu Thương Nhau
 884. Đính Ước Cho Tương Lai
 885. Lời Chúc Lứa Đôi
 886. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 887. Ngày Vui Đôi Lứa
 888. Bên Kia Hoàng Hôn
 889. Xuân Đến Bên Nhà
 890. Xuân Vinh Quang
 891. Mừng Xuân
 892. Xin Ngài Đưa Dắt Anh
 893. Từ Giã
 894. Anh Nghe Không
 895. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 896. Dâng Mình Hầu Việc Chúa
 897. Thi Thiên 121
 898. Đồi Vắng
 899. Khi Ngài Lau Mắt Lệ Rơi
 900. Cầu Xin Chúa Giúp Tôi
 901. Con Đường Thập Giá Cô Đơn
 902. Ngày Mai Huy Hoàng
 903. Thành Thánh
Nguyên Tác
 1. Come, Thou Almighty King
 2. Praise to the Lord, the Almighty
 3. The God of Abraham Praise
 4. Hallelujah to Thy Name
 5. All People that on Earth Do Dwell
 6. O Worship the King
 7. Nun dank­et al­le Gott
 8. All Hail the Power of Jesus' Name
 9. Oh, Could I Speak the Matchless Worth
 10. Crown Him with Many Crowns
 11. My Redeemer
 12. Majestic Sweetness Sits Enthroned
 13. Schönster Herr Jesu
 14. How Sweet the Name of Jesus Sound!
 15. Every Day I Will Bless Thee
 16. The Name of Jesus Is So Sweet
 17. O, For a Heart to Praise My God
 18. There Is No Name So Sweet on Earth
 19. I Will Praise Him
 20. Blessed Be the Name
 21. Our Great Savior
 22. We're Marching to Zion
 23. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 24. Praise Ye the Father
 25. Gloria Patri
 26. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 27. Kyrie Eleison
 28. Come Thou Fount of Every Blessing
 29. Bread Thou the Bread of Life
 30. Savior, Again to Thy Dear Name
 31. When Morning Gilds the Skies
 32. Abide With Me
 33. Sun of My Soul, Thou Savior Dear
 34. Now the Day Is Over
 35. Savior, Breathe an Evening Blessing
 36. Day Is Dying in the West
 37. O Day of Rest and Gladness
 38. Safely Through Another Week
 39. Father of Heaven, Whose Love Profound
 40. Holy! Holy! Holy!
 41. A Mighty Fortress
 42. God Loved the World of Sinners Lost
 43. Great is Thy Faithfulness
 44. Our God, Our Help in Ages Past
 45. Lead, Kindly Light
 46. Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 47. He Will Hide Me
 48. Under His Wings
 49. God Will Take Care of You
 50. Lead Us, Heavenly Father
 51. Guidance
 52. His Yoke Is Easy
 53. Hark! The Herald Angels Sing
 54. Joy to the World!
 55. Adeste Fideles
 56. You May Have a Joy of Bells
 57. Angels from the Realms of Glory
 58. Away in a Manger
 59. Stille Nacht
 60. It Came Upon the Midnight Clear
 61. O Little Town of Bethlehem
 62. O Little Town of Bethlehem
 63. No Room in the Inn
 64. While Shepherds Watched
 65. Hosanna
 66. Cantique de Noël
 67. While Shepherds Watched Their Flocks
 68. Đêm Chúa Trời Ban Ơn Lành
 69. Thiên Sứ Báo Tin Chúa Lâm Phàm
 70. Đấng Thánh Lâm Phàm
 71. Ngợi Con Thánh
 72. Thiên Đàng Chung Vui
 73. The First Noel
 74. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 75. Nô-ên Đêm Vui Thỏa
 76. The Unchanged Healer
 77. Yesterday, Today, And Forever
 78. The King of Love My Shepherd Is
 79. The Savior's Love
 80. No, Not One!
 81. I Have Found a Friend in Jesus
 82. Ivory Palaces
 83. Christ Is Coming
 84. The Light of the World Is Jesus
 85. One Day
 86. Jesus, Savior, Pilot Me
 87. The Ninety and Nine
 88. Från örtagården leder till Golgata en väg
 89. 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 90. There Is a Green Hill
 91. Hallelujah, What a Savior
 92. I Gave My Life for Thee
 93. Behold the Savior of Mankind
 94. I Saw One Hanging on the Tree
 95. When I Survey the Wondrous Cross
 96. The Hour in Dark Gethsemane
 97. He Dies! The Friend of Sinners Dies!
 98. Salve caput cruentatum
 99. Hark! The Voice of Love and Mercy
 100. Chúa Mang Thập Hình
 101. Hail! Thou Once Despised Jesus
 102. I Do Believe
 103. Low in the Grace He Lay
 104. Christ, the Lord, Is Risen
 105. Come, Ye Thankful People, Come
 106. The Strife Is Over
 107. Å, Salige Stund Uten Like
 108. Soft the Bells Are Ringing
 109. Allelujah! Allelujah!
 110. He Is Not Here, But Is Risen
 111. He Lives
 112. The Lord Is Risen Indeed
 113. Golden Harps Are Sounding
 114. See, The Conqueror Mounts in Triumph
 115. O'er the Distant Mountains Breaking
 116. Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious
 117. The Head That Once Was Crowned with Thorns
 118. Christ, Our Priest
 119. Christ Returneth
 120. Lo! He Comes
 121. Lo! Jesus Comes!
 122. Hark, Ten Thousand Harps and Voices
 123. O'er the Distant Mountains Breaking
 124. Christ Is Coming
 125. No More Sorrow
 126. Tia Sáng Ban Mai
 127. Will Jesus Find Us Watching?
 128. What If It Were Today?
 129. My Lord Will Come Some Day
 130. The Hope of the Coming of the Lord
 131. In the Advent Light
 132. Soon Will Our Savior From Heaven Appear
 133. He Is Coming Again
 134. When the Roll Is Called Up Yonder
 135. The Comforter Has Come!
 136. Fill Me Now
 137. Holy Spirit, Faithful Guide
 138. Holy Ghost, With Light Divine
 139. Holy Spirit, While We Bend
 140. Our Blest Redeemer
 141. Breathe Upon Us
 142. Spirit of God, Descend upon My Heart
 143. Gió Thánh Linh
 144. Spirit of the Living God
 145. Kirken den er et gammelt Hus
 146. The Church's One Foundation
 147. O Where Are Kings and Empires Now?
 148. I Love Thy Kingdom, Lord
 149. Glorious Things of Thee Are Spoken
 150. The Starry Firmament on High
 151. Lời Chúa Vững Lập
 152. Lamp of Your Feet
 153. O Word of God Incartnate
 154. Wonderful Words of Life
 155. The Music of God's Word
 156. Jesus Only
 157. Come to Jesus
 158. Come, Thou Weary
 159. Today Thy Mercies Call Me
 160. Softly and Tenderly
 161. Christ Receiveth Sinful Men
 162. Come, Every Soul by Sin Oppressed
 163. Jesus, Thou Art Standing Pleading
 164. Đời Người Ngắn Ngủi
 165. Come to the Savior
 166. Come! Sinner! Come!
 167. Let Him In
 168. Lord! I Am Coming Home
 169. O Jesus, Thou Art Standing
 170. I Hear Thy Welcome Voice
 171. Rock of Ages
 172. At Calvary
 173. Jesus Is Mighty to Save
 174. Jesus Paid It All
 175. Is My Name Written There?
 176. Though Your Sins Be As Scarlet
 177. There Is a Life for a Look
 178. Just As I Am Without One Plea
 179. Come and Take
 180. Jesus, I Come
 181. There Is a Fountain Filled with Blood
 182. Nothing But the Blood
 183. There Is Power in the Blood
 184. Are You Washed in the Blood?
 185. Arise, My Soul, Arise
 186. The Precious Blood
 187. Glory To His Name
 188. Blessed Be The Fountain
 189. Xem Ơn Vô Lượng
 190. Nor Silver Nor Gold
 191. Vì Tôi
 192. Cleansing Wave
 193. Nearer the Cross
 194. Halelujah for the Cross
 195. Calvary
 196. The Story of the Cross
 197. Fix Your Eyes Upon Jesus
 198. I Am Resting at the Cross
 199. In the Cross of Christ I Glory
 200. Precious Promise
 201. Standing on the Promise
 202. There Shall Be Showers of Blessing
 203. Bring Your Vessels, Not a Few
 204. Jesus Never Fails
 205. Safe Am I
 206. I've Found a Friend. Oh, Such a Friend
 207. Sunshine In My Soul
 208. He Lifted Me
 209. You May Have the Joy-Bells
 210. O Happy Day
 211. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 212. Give Me Jesus
 213. Ring the Bells of Heaven
 214. Since I Have Been Redeemed
 215. Since Jesus Came Into My Heart
 216. What a Wonderful Savior
 217. He Keeps Me Singing
 218. Only a Sinner
 219. I Will Sing The Wondrous Story
 220. Revive Us Again
 221. We're Marching to Zion
 222. Ye Must Be Born Again
 223. Launch Out
 224. Love Divine, All Love Excelling
 225. God Sent His Mighty Power | It's Burning in My Soul
 226. Take Time to Be Holy
 227. Himself
 228. White Than Snow
 229. Fully Surrendered
 230. Where He Leads Me?
 231. Take My Life and Let It Be
 232. Jesus, Master, Whose I Am
 233. Must Jesus Bear His Cross Alone?
 234. Is Thy Heart Right With God?
 235. Je suis à Toi
 236. Take My Life and Let It Be
 237. Have Thine Own Way, Lord!
 238. I'll Live for Him
 239. Lead Me to Calvary
 240. Nearer, My God, To Thee
 241. Draw Me Nearer
 242. Higher Ground
 243. We Would See Jesus
 244. More Love To Thee
 245. Nearer the Cross
 246. More About Jesus
 247. Stretch Forth Thy Hand
 248. Thou to Whom the Sick and Dying
 249. The Great Physician
 250. At Even, Ere the Sun Was Set
 251. Sweel Hour of Prayer
 252. Jesus, Lover of My Soul
 253. What a Friend
 254. Even Me
 255. My Faith Looks Up to Thee
 256. Pass Me Not
 257. Old Time Power
 258. I Need Thee Every Hour
 259. The Savior Bids Me Watch and Pray
 260. Precious Lord! Take My Hand
 261. Trust and Obey
 262. I Know Whom I Have Believed
 263. He Will Hold Me Fast
 264. How Firm a Foundation
 265. My Anchor Holds
 266. My Hope Is Built on Nothing Less
 267. He Hideth My Soul
 268. 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
 269. Blessed Assurance
 270. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 271. He Leadeth Me
 272. All the Way My Savior Leads Me
 273. How Are Thy Servants Blest, O Lord
 274. Blessed Quietness
 275. Like a River, Glorious
 276. Peace, Perfect Peace
 277. It's Well With My Soul
 278. Held in His Mighty Arms
 279. Jesus, I Am Resting
 280. Jesus, Thou Joy of Loving Hearts
 281. Chúa Hiểu Tâm Trạng
 282. A Shelter in the Time of Storm
 283. Frö­liche Bot­schaft­er
 284. Nothing Is Too Hard for Jesus
 285. Art Thou Weary
 286. Come, Ye Disconsolate
 287. Thou Thinkest, Lord, of Me
 288. Take the Name of Jesus with You
 289. I Heard the Voice of Jesus Say
 290. Leaning on the Everlasting Arms
 291. Step By Step
 292. Constantly Abiding
 293. Savior, More Than Life to Me
 294. Heavenly Sunshine
 295. Moment by Moment
 296. Je­su dul­cis me­mor­ia
 297. It Is Glory Just To Walk With Him
 298. Fade, Fade Each Earthly Joy
 299. My Jesus, I Love Thee
 300. In Tenderness He Sought Me
 301. Ôi Tình Thương
 302. Grace Greater Than Our Sin
 303. God's Grace
 304. Give Me Jesus
 305. Let the Tide Come In
 306. Victory Through Grace
 307. Amazing Grace! How Sweet the Sound
 308. There Is Wideness in God's Mercy
 309. Faith Is a Victory
 310. No Night There
 311. Caleb Saw the Lord
 312. The Son of God Goes Forth to War
 313. Faith of Our Fathers
 314. Onward Christian Soldiers
 315. Stand Up for Jesus
 316. Thập Tự Christ Đi Đầu
 317. Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự?
 318. Harvest Time
 319. Work, For The Night Is Coming
 320. Victory Through Grace
 321. Speak, Lord, to Me
 322. I Love to Tell the Story
 323. Rescue the Perishing
 324. Throw Out the Life Line
 325. Bringing In The Sheaves
 326. I Am Praying for You
 327. Let The Lower Lights Be Burning
 328. Bring Them In
 329. Is My Name Written There
 330. For All Thy Saints
 331. Some Sweet Morn
 332. O That Will Be Glory
 333. Face to Face
 334. Safe in the Arms of Jesus
 335. Ten Thousand Times Ten Thousand
 336. When the Roll Is Called up Yonder
 337. And Must I Be to Judgement Brought
 338. Urbs Si­on aur­ea
 339. No Night There
 340. The King in His Beauty
 341. Về Nhà Cha
 342. Shall We Gather at the River
 343. The Sands of Time Are Sinking
 344. In the Sweet By-and-By
 345. When We All Get to Heaven
 346. The Home Over There
 347. We'll Never Say Good Bye
 348. The Christian's Rest
 349. Jesus Saves
 350. A Hundred Thousand Souls a Day
 351. Jesus Shall Reign Where'er the Sun
 352. Mạng Lịnh Duy Nhứt
 353. Hail to the Brightness
 354. From Greenland's Icy Mountains
 355. The Regions Beyond
 356. Speed The Light
 357. Fishers of Men
 358. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành
 359. O Zion Haste
 360. Go and Tell
 361. Ai Lên Thượng Du Cứu Người
 362. Speak, My Lord
 363. Jesus Loves Me
 364. Jesus Loves Even Me
 365. Little Friend of Jesus
 366. Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 367. Đấng Chăn Hiền Lành
 368. Jesus Bids Us Shine
 369. Tôi Đứng Cách Khiêm Cung
 370. Tôi Dầu Nhỏ
 371. I'll Be a Sunbeam
 372. The King's Treasures
 373. Around the Throne of God in Heaven
 374. Give of Your Best to the Master
 375. Ready
 376. Yield Not to Temptation
 377. At the Battle's Front
 378. Truehearted, Wholehearted
 379. One Door and Only One
 380. I Am Glad I Am Thine
 381. Quyết Sống Cho Christ
 382. It Is Glory Just to Walk with Him
 383. I Surrender All
 384. Om jag ägde allt, men icke Je­sus
 385. Hư Không
 386. Then Jesus Came
 387. Muôn Tội Lăn Xa
 388. Follow Me
 389. Follow On
 390. His Eye Is on the Sparrow
 391. Ngắm Jêsus
 392. Calvary
 393. See Israel's Gentle Shepherd Stand
 394. O God, Great Father
 395. Dir, Herr, sei dieses Kind empfohlen
 396. Jewels
 397. Baptised into Our Saviour's Death
 398. We Bless the Name of Christ
 399. According to Thy Gracious Word
 400. Från örtagården leder till Golgata en väg
 401. Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 402. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 403. Chúc Mừng Gia Đình Mới
 404. Asleep in Jesus
 405. The Old Year Hath Now Passed Away
 406. O the Deep, Deep Love of Jesus
 407. Blest Be the Tie That Binds
 408. God Be With You
 409. Ơn Trời Cao Sâu
 410. A Call for Reapers
 411. A Charge to Keep I Have
 412. Việt Nam Ca
 413. All Hail the Power of Jesus' Name
 414. Harvest Time Is Here
 415. Wonderful Grace of Jesus
 416. Chúa Là Vua
 417. They That Wait Upon The Lord
 418. When the King Comes
 419. Thi Thiên 103
 420. Praise Ye the Father
 421. Den Himmelske Lovsang
 422. 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 423. Glory to God in the Highest
 424. God Be With You
 425. That Beautiful Land
 426. Peace, Perfect Peace
 427. My Anchor Holds
 428. Remember Me, O Mighty One
 429. Our Great Savior
 430. Trust and Obey
 431. Rock of Ages
 432. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 433. Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 434. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 435. Khá Ngợi Khen Chúa
 436. Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi
 437. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 438. Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc
 439. Rolled Away
 440. Hãy Tin Jesus Christ
 441. Đổi Mới Tâm Tôi
 442. High, High as the Heaven
 443. I Believe God Answers Prayer
 444. Joy in My Heart
 445. Qua Đời Sẽ Đến Đâu
 446. Mến Yêu Jêsus
 447. Danh Quí Trọng
 448. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 449. Come Into My Heart, O Lord Jesus
 450. Đừng Sợ Chi
 451. Chúa Kíp Đến
 452. A Little Talk to Jesus
 453. Be True
 454. Tôi Mến Ngài
 455. The Beauty of Jesus
 456. The Savior's Love
 457. God's Grace
 458. There Is No Name So Sweet on Earth
 459. We're Marching to Zion
 460. Sunshine In My Soul
 461. Nearer, My God, To Thee
 462. Leaning on the Everlasting Arms
 463. Thiết Nghĩa Jesus
 464. Step By Step
 465. Jesus Saves
 466. Only a Sinner
 467. Is My Name Written There
 468. Jesus Paid It All
 469. My Redeemer
 470. Nước Vĩnh Sanh
 471. Lord! I Am Coming Home
 472. Give Me Jesus
 473. Is My Name Written There
 474. At Calvary
 475. Give Me Jesus
 476. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 477. Blessed Quietness
 478. Safe in the Arms of Jesus
 479. Chúa Biết Rõ
 480. I'll Live for Him
 481. Jesus, Savior, Pilot Me
 482. His Yoke Is Easy
 483. I Am Praying for You
 484. Be True
 485. O That Will Be Glory
 486. Lo! Jesus Comes!
 487. When the Roll Is Called up Yonder
 488. Về Nhà Chúa
 489. Màn Sương Tiêu Tan
 490. Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!
 491. Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai
 492. Giống Như Cứu Chúa Tôi
 493. No Night There
 494. When We All Get to Heaven
 495. Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ
 496. Cleansing Wave
 497. I Will Praise Him
 498. Calvary
 499. I Am Coming to the Cross
 500. Behold the Savior of Mankind
 501. Tôi Tin Chúa Jesus
 502. I Love Him
 503. Chúa Ở Cùng Ông Bà
 504. Đôi Nhạn Bay Cao
 505. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 506. I Love Him
 507. Hold the Fort
 508. Lìa Ngai Báu Xuống Máng Cỏ
 509. Send the Light
 510. The Love of God
 511. O Store Gud
 512. Cùng Dâng Lời Ca
 513. Sometimes "Alleluia”"
 514. To God Be the Glory
 515. He's Everything To Me
 516. Our God Reigns
 517. The Theme of My Song
 518. I Will Sing of the Mercies of the Lord
 519. I Sing Praises
 520. He
 521. Ngài Là Ai
 522. O the Deep, Deep Love of Jesus
 523. Vì Ngài Tôi Hát
 524. Ca Ngợi Chúa Tôi
 525. Hosanna
 526. Name Above All Names
 527. He is Lord
 528. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 529. We Bring the Sacrifice of Praise
 530. When I Look Into Your Holiness
 531. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 532. Unto Thee, O Lord
 533. Holy! Holy!
 534. Blessed Be the Lord God Almighty
 535. Majesty
 536. Lord, I Lift Your Name On High
 537. When You Pray
 538. Angels We Have Heard on High
 539. Love Was When
 540. We Three Kings
 541. Stern über Bethleh'm
 542. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 543. Đêm Đông Xưa
 544. God Rest You Merry, Gentlemen
 545. Stranger of Galilee
 546. At the Cross
 547. When I Remember
 548. Phút Suy Tư
 549. À Toi la Gloire
 550. Because He Lives
 551. 'Tis Marvelous and Wonderful
 552. Thy Word
 553. Jesus Will
 554. We're Not Stranger Anymore
 555. The Savior Is Waiting
 556. Just a Wayward Lamb
 557. Sons of God
 558. The Old Rugged Cross
 559. Bài Ca Cứu Chuộc
 560. He Has Made Me Glad
 561. This Is The Time I Must Sing
 562. He Lifted Me Out
 563. Heavens Came Down
 564. Why Do I Sing About Jesus?
 565. Thank You, Lord
 566. Count Your Blessings
 567. My Tribute
 568. Từ Lòng Tôi Một Bài Ca Mới
 569. Lord, the Light of Your Love
 570. Above All Else
 571. In His Time
 572. Near to the Heart of God
 573. Wherever He Leads I'll Go
 574. As the Deer
 575. Whisper a Prayer
 576. Open Our Eyes
 577. Submission
 578. Love Lifted Me
 579. I Know Who Holds Tomorrow
 580. I'd Rather Have Jesus
 581. Beyond the Shadows
 582. The Nail Scarred Hand
 583. Teach Me Thy Way, O Lord
 584. Walking With Jesus
 585. My Heavenly Father Watches Over Me
 586. The Lord's My Shepherd
 587. Vững Tin Nơi Chúa
 588. Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 589. God's Way
 590. Burdens Are Lifted at Calvary
 591. Spirit Song
 592. When the Morning Comes
 593. Freely, Freely
 594. I'll Go with God
 595. All the Way Along
 596. The Wonderful Friend
 597. Chúa Yêu Thiết Tha
 598. Dâng Trọn Cho Jêsus
 599. The Love of God
 600. What Manner of Love
 601. Shepherd of Love
 602. Tiếng Êm Dịu
 603. And Can It Be That Should I Gain
 604. So Great Is His Love
 605. Amazing Grace
 606. I Love to Hear His Voive
 607. Be Still, My Soul
 608. Who Is on the Lord's Side
 609. The Banner of the Cross
 610. The Fight Is On
 611. A Quiet Understanding
 612. Must I Go, And Empty-Handed?
 613. I Belong to the King
 614. Wear A Crown
 615. 'Tis Far Better to Follow Jesus
 616. Lord! Send Me!
 617. His Sheep I Am
 618. Hãy Ca Hát Lên!
 619. Love One Another
 620. Beyond the Sunset
 621. Xuân Đến Bên Nhà
 622. Mừng Xuân
 623. Hark, The Voice of Jesus Calling
 624. He Giveth More Grace
 625. Psalm 121
 626. Đồi Vắng
Lời
 1. Charles Wesley
 2. Joachim Neander
 3. Thomas Olivers
 4. Henry Ostrom
 5. William Kethe
 6. Wil­liam Kethe
 7. Martin Rinkart
 8. Edward Perronet
 9. Samuel Medley,
 10. Matthew Bridges
 11. Philip P. Bliss
 12. Samuel Stennett
 13. Dân Ca Silesia
 14. John Newton
 15. Henri Abraham César Malan
 16. William C. Martin
 17. Charles Wesley
 18. George W. Bethune
 19. Mar­ga­ret J. Har­ris
 20. William H. Clark
 21. John Wilbur Chapman
 22. Isaac Watts
 23. Thomas Ken
 24. Edwin O. Excell
 25. Gloria Patri
 26. Khải Huyền 5:13b
 27. Kyrie Eleison
 28. Robert Robinson
 29. Mary A. Lathbury
 30. John Ellerton
 31. Edward Caswall
 32. Henry Francis Lyte
 33. John Keble
 34. Sabine Baring-Gould
 35. James Edmeston
 36. Mary A. Lathbury
 37. Christopher Wordsworth
 38. John Newton
 39. Edward Cooper
 40. John B. Dykes
 41. Martin Luther
 42. Martha M. Stockton
 43. T. O. Chisholm
 44. Isaac Watts
 45. H. H. Newman
 46. Will­iam Will­iams
 47. Mary Elizabeth Servoss
 48. William Orcutt Cushing
 49. Civilla D. Martin
 50. James Edmeston
 51. Williams Williams
 52. Thi Thiên 23
 53. Charles Wesley
 54. Isaac Watts
 55. Khuyết Danh
 56. J. Edward Ruark
 57. James Montgomery
 58. Martin Luther
 59. Joseph Mohr
 60. Richard Storrs Willis
 61. Phill­ips Brooks
 62. Phillips Brooks
 63. A. L. Skilton
 64. Nahum Tate
 65. Henri Abraham César Malan
 66. Placide Cappeau
 67. Nahum Tate
 68. Phan Đình Liệu
 69. Phan Đình Liệu
 70. Lê Đình Tươi
 71. Khuyết Danh
 72. Ông Văn Trung
 73. Dân Ca Anh
 74. Ban Soạn Thánh Ca Việt Nam
 75. Ông Văn Trung
 76. R. Kelso Carter
 77. Albert B. Simpson
 78. Henry W. Baker
 79. Charles H. Gabriel
 80. Johnson Oatman, Jr.
 81. Charles W. Fry
 82. Henry Barraclough
 83. Godfrey Thring
 84. Philip P. Bliss
 85. J. Wilbur Chapman
 86. Edward Hopper
 87. Elizabeth Clephane
 88. Carl Gotthard Liander
 89. William B. Tappan
 90. Cecil F. Alexander
 91. Philip P. Bliss
 92. Frances R. Havergal
 93. Hugh Wilson
 94. John Newton
 95. Isaac Watts
 96. Asa Hull
 97. Isaac Watts
 98. Bernard of Clairvaux
 99. Jon­a­than Eva­ns
 100. Lê Đình Tươi
 101. John Bakewell
 102. Isaac Watts
 103. Robert Lowry
 104. Charles Wesley
 105. George J. Elvey
 106. Francis Pott
 107. Johan Halmrast
 108. Eliza M. Sherman
 109. Christopher Wordsworth
 110. Dan­i­el W. Whit­tle
 111. Alfred H. Ackley
 112. Thomas Kelly
 113. Frances R. Havergal
 114. Christ­o­pher Words­worth
 115. John S. B. Monsell
 116. Thomas Kelly
 117. Thomas Kelly
 118. Alexander Pirie
 119. John Cennick
 120. Phoebe W. Palmer
 121. Phoebe W. Palmer
 122. Thomas Kelly
 123. John Samuel Bewley Monsell
 124. Winfield Macomber
 125. Albert B. Simpson
 126. Khuyết Danh
 127. Fanny J. Crosby
 128. Lei­la N. Mor­ris
 129. Alice E. Sherwood
 130. Daniel W. Whittle
 131. Emily May Grimes
 132. Ada Ruth Habershon
 133. Mabel Johnston Camp
 134. James M. Black
 135. Frank Bottome
 136. El­wood H. Stokes
 137. Marcus M. Wells
 138. Row­land Hill
 139. G. W. Craffs
 140. Harriet Auber
 141. Russell K. Carter
 142. George Croly
 143. Tống Thượng Tiết
 144. Daniel Iverson
 145. Nicolai F.S. Grundtvig
 146. Samuel J. Stone
 147. A. C. Coxe
 148. Tim­o­thy Dwight
 149. John Newton
 150. Robert Grand
 151. B.F.B.S.
 152. Bernard Barton
 153. William Walsham How
 154. Philip P. Bliss
 155. K. Kirkland
 156. Al­bert B. Simp­son
 157. E. O. Excell
 158. S. C. Morgan
 159. Oswald Allen
 160. Will L. Thompson
 161. Erd­mann Neu­meis­ter
 162. John H. Stockton
 163. E. J. Hanbury
 164. Lê Đình Tươi
 165. George F. Root
 166. William E. Witter
 167. J. B. Atchinson
 168. William J. Kirkpatrick
 169. Will­iam W. How
 170. Lewis Hart­sough
 171. Augustus M. Toplady
 172. William R. Newell
 173. Sarah Ann Turner Wittenmyer
 174. Elvina M. Hall
 175. Mary A. Kidder
 176. Frances J. Crosby
 177. Amedia M. Hull
 178. Charlotte Elliott
 179. Albert B. Simpson
 180. William True Sleeper
 181. William Cowper
 182. Ro­bert Low­ry
 183. Lewis E. Jones
 184. Elisha A. Hoffman
 185. Charles Wesley
 186. William McDonald
 187. Elisha A. Hoffman
 188. Eden R. Latta
 189. Khuyết Danh
 190. James M. Gray
 191. Khuyết Danh
 192. Pho­ebe W. Palm­er
 193. Fanny J. Crosby
 194. Ho­ra­ti­us Bo­nar
 195. B.D.Ackley
 196. Carrie Elizabeth Ellis Breck
 197. Daniel W. Whittle
 198. W. McDonald
 199. John Bowring
 200. Nathaniel Niles
 201. R. Kelson Carter
 202. Daniel W. Whittle
 203. Lelia Naylor Morris
 204. A. A. Luther
 205. Mildred Leightner Dillon
 206. James G. Small
 207. Eliza E. Hewitt
 208. Charles H. Gabriel
 209. J. Edward Ruark
 210. Philip Doddridge
 211. Charles J. But­ler
 212. Frances J. Crosby
 213. William O. Cushing
 214. Ed­win O. Ex­cell
 215. Rufus H. McDaniel
 216. Eli­sha A. Hoff­man
 217. Luther D. Bridgers
 218. James M. Gray
 219. Fran­cis H. Row­ley
 220. William P. Mackay
 221. Isaac Watts
 222. William T. Sleeper
 223. Albert B. Simpson
 224. John Zundel
 225. Delia T. White
 226. William D. Longstaff
 227. Albert Benjamin Simpson
 228. James Nicholson
 229. Alfred C. Snead
 230. Er­nest W. Blan­dy
 231. Frances R. Havergal
 232. Frances R. Havergal
 233. Thomas Shepherd
 234. Elisha A. Hoffman
 235. Edm. Scherer
 236. Frances R. Havergal
 237. Adelaide A. Pollard
 238. Ralph Erskine Hudson
 239. Jennie Evelyn Hussey
 240. Sarah F. Adams
 241. Fanny J. Crosby
 242. Johnson Oatman
 243. Anna B. Warner
 244. Eliz­a­beth P. Pren­tiss
 245. Fanny J. Crosby
 246. Eliza Edmunds Hewitt
 247. Albert B. Simpson
 248. Godfrey Thring
 249. Will­iam Hunt­er
 250. Henry Twells
 251. William Walford
 252. Charles Wesley
 253. Joseph Medlicott Scriven
 254. Elizabeth Harris Codner
 255. Ray Palmer
 256. Fanny J. Crosby
 257. Paul Rader
 258. Anna S. Hawks
 259. Thomas Hastings
 260. Thomas Dorsey
 261. John Henry Sammis
 262. Daniel W. Whittle
 263. Ada Ruth Habershon
 264. George Keith
 265. William C. Martin
 266. Edward Mote
 267. Fanny J. Crosby
 268. Lousia M. R. Stead
 269. Fanny J. Crosby
 270. Lê Đình Tươi
 271. Joseph H. Gilmore
 272. Fanny J. Crosby
 273. Joseph Addison
 274. Manie Payne Ferguson
 275. Frances R. Havergal
 276. Edward H. Bickersteth
 277. H. G. Spafford
 278. Winfield Macomber
 279. Jean Sophia Pigott
 280. Ray Palm­er
 281. Khuyết Danh
 282. Vernon J. Charleswoth
 283. Ed­mund S. Lo­renz
 284. Albert B. Simpson
 285. John Mason Neale
 286. Thomas Moore
 287. E. D. Mund
 288. Ly­dia O. Bax­ter
 289. Horatius Bonar
 290. Eli­sha A. Hoff­man
 291. Albert B. Simpson
 292. Anna L. Murphy
 293. Fanny J. Crosby
 294. Henry J. Zelley
 295. D. W. Whittle
 296. Ber­nard of Clair­vaux
 297. Avis M. B. Christ­ian­sen
 298. Jane C. Bonar
 299. William Ralph Featherstone
 300. W. Spen­cer Wal­ton
 301. Lê Đình Tươi
 302. Julia H. Johnston
 303. Richard J. Oliver
 304. Frances J. Crosby
 305. Paul Rader
 306. Fanny J. Crosby
 307. John Newton
 308. Frederick William Faber
 309. John H. Yates
 310. John R. Clements
 311. Anna E. Richards
 312. Reginald Heber
 313. Frederick W. Faber
 314. Sabine Baring-Gould
 315. George Duf­field, Jr.
 316. R. Kelso Carter
 317. Isaac Watts
 318. Paul Rader
 319. Anna Louisa Walker/Coghill
 320. Franny J. Crosby
 321. Frances R. Havergal
 322. Katherine Hankey
 323. Franny J. Crosby
 324. Edwin S. Ufford
 325. Knowles Shaw
 326. Samuel O. Cluff
 327. Philip P. Bliss
 328. Alexcenah Thomas
 329. Mary A. Kidder
 330. William W. How
 331. Albert B. Simpson
 332. Charles H. Gabriel
 333. Carrie A. Breck
 334. Fanny J. Crosby
 335. Henry Alford
 336. James M. Black
 337. Charles Wesley
 338. Bernard of Morlaix
 339. John R. Clements
 340. Adoniram Judson Gordon
 341. Khuyết Danh
 342. Robert Lowry
 343. Anne Ross Cundell Cousin
 344. S. Fillmore Bennett
 345. Eliza E. Hewitt
 346. D. W. Huntington
 347. Anzentia Igene Perry Chapman
 348. S. G. Harmer
 349. Priscilla J. Owens
 350. Albert B. Simpson
 351. Isaac Watts
 352. Phan Đình Liệu
 353. Thomas Hastings
 354. Reginald Heber
 355. Albert B. Simpson
 356. Eli­sha A. Hoff­man
 357. Harry D. Clarke
 358. Ông Văn Huyên
 359. Mary A. Thompson
 360. Albert B. Simpson
 361. Lê Đình Tươi
 362. George Ben­nard
 363. Anna B. Warner
 364. Philip P. Bliss
 365. Fanny Crosby
 366. Dorothy A. Thrupp
 367. John J. Husband
 368. Anna Susan Bogert Warner
 369. Khuyết Danh
 370. Khuyết Danh
 371. Nellie Talbot
 372. William M. Runyan
 373. Anne H. Shep­herd
 374. Howard Grose
 375. A. C. Palmer
 376. Horatio Richmond Palmer
 377. Lelia Naylor Morris
 378. Frances R. Havergal
 379. Khuyết Danh
 380. Ada R. Haborshon
 381. Khuyết Danh
 382. Avis M. Christiansen
 383. Winfield S. Weeden
 384. Anna Ölander
 385. Tống Thượng Tiết
 386. Oswald J. Smith
 387. Khuyết danh
 388. George W. Cooke
 389. William O. Cushing
 390. Ci­vil­la D. Mar­tin
 391. Khuyết Danh
 392. B.D. Ackley
 393. Philip Doddridge
 394. E. Embree Hoss
 395. Christoph Friedrich Neander
 396. William O. Cushing
 397. Khuyết Danh
 398. Samuel F. Coffman
 399. James Montgomery
 400. Nguyễn Văn Vạn
 401. Ban Nhuận Chánh, 1949
 402. Ban Nhuận Chánh, 1949
 403. Ban Nhuận Chánh, 1949
 404. Margaret Mackay
 405. Johann Steurlein
 406. Annie Johnson Flint
 407. John Fawcett
 408. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 409. Ông Văn Huyên
 410. J. O. Thompson
 411. Charles Wesley
 412. Ban Nhuận Chánh, 1949
 413. Edward Perronet
 414. Charles H. Gabriel
 415. Haldor Lilenas
 416. Ban Nhuận Chánh, 1949
 417. James McGranahan
 418. Emily Steele Eliott
 419. Thi Thiên 103
 420. Edwin O. Excell
 421. Ban Nhuận Chánh, 1949
 422. William B. Tappan
 423. Khuyết Danh
 424. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 425. Mrs. F. A. F. Wood White
 426. Edward H. Bickersteth
 427. William C. Martin
 428. Joanna Kinkel
 429. John Wilbur Chapman
 430. John Henry Sammis
 431. Augustus M. Toplady
 432. Paul E. Carlson
 433. Paul E. Carlson
 434. Paul E. Carlson
 435. Paul E. Carlson
 436. Paul E. Carlson
 437. Paul E. Carlson
 438. Paul E. Carlson
 439. Minnie A. Steele
 440. Khuyết Danh
 441. Khuyết Danh
 442. C. Austin Miles
 443. Dân Ca Phi Châu
 444. George C. Cooke
 445. Khuyết Danh
 446. Khuyết Danh
 447. Khuyết Danh
 448. Khuyết Danh
 449. Harry Dudley Clarke
 450. Khuyết Danh
 451. Khuyết Danh
 452. Khuyết Danh
 453. Albert B. Simpson
 454. Khuyết Danh
 455. Albert Osborn
 456. Charles H. Gabriel
 457. Richard J. Ohier
 458. George W. Bethune
 459. Isaac Watts
 460. Eliza E. Hewitt
 461. Sarah F. Adams
 462. Elisa A. Hoffman
 463. Khuyết Danh
 464. Albert B. Simpson
 465. Priscilla J. Owens
 466. James M. Gray
 467. Mary A. Kidder
 468. Elvina M. Hall
 469. Philip P. Bliss
 470. Khuyết Danh
 471. William J. Kirkpatrick
 472. Frances J. Crosby
 473. Mary A. Kidder
 474. William R. Newell
 475. Fanny J. Crosby
 476. Charles J. But­ler
 477. Manie Payne Ferguson
 478. Fan­ny Cros­by
 479. Khuyết Danh
 480. Ralph Erskine Hudson
 481. Edward Hopper
 482. Thi Thiên 23
 483. Samuel O. Cluff
 484. Albert B. Simpson
 485. Charles H. Gabriel
 486. Phoebe W. Palmer
 487. James M. Black
 488. Khuyết Danh
 489. Khuyết Danh
 490. Khuyết Danh
 491. Khuyết Danh
 492. Khuyết Danh
 493. John R. Clements
 494. Eliza E. Hewith
 495. Khuyết Danh
 496. Pho­ebe W. Palm­er
 497. Mar­ga­ret J. Har­ris
 498. B.D. Ackley
 499. William McDonald
 500. Samuel Wesley, Sr.
 501. Khuyết Danh
 502. Stephen C. Foster
 503. Jeremiah H. Rankin
 504. Khuyết Danh
 505. Khuyết Danh
 506. Charles J. But­ler
 507. Stephen C. Foster
 508. Khuyết Danh
 509. Ông Văn Huyên
 510. Frederick M. Lehman
 511. William H. Draper
 512. Edit McNiel
 513. Karl Gustav Boberg
 514. Chuck Girard
 515. Fanny Crosby
 516. Ralph Carmichael
 517. Leonard E. Smith, Jr.
 518. Haldor Lillenas
 519. J.H. Filmore
 520. Terry MacAlmon
 521. Richard Mullan
 522. Haldor Lillenas
 523. Nguyễn Hữu Ái
 524. Samuel Trevor Francis
 525. G. B. Muller
 526. Triệu Thái Sơn
 527. Carl Tuttle
 528. Audrey Meir
 529. Aida Hearn
 530. John W. Peterson
 531. Khuyết Danh
 532. Mose Lister
 533. Vô danh
 534. Henry Bateman
 535. Kirk Dearman
 536. Nguyễn Xuân Phong
 537. Wayne & Cathy Perrin
 538. Twilla Paris
 539. Charles Monroe
 540. Jimmy Owens
 541. Bob Fitts
 542. Jack Hayford
 543. Siôn
 544. Rick Founds
 545. Fanny Crosby
 546. Audrey Mieir
 547. A. A. Luther
 548. Nguyễn Lâm Hương
 549. James Chadwick
 550. John E. Walvoord
 551. Trương Văn Xê
 552. Thiên Định
 553. Vũ Văn Cư
 554. Nguyễn Lâm Hương
 555. Vĩnh Phúc
 556. William J. Kirkpatrick
 557. Trương Văn Xê
 558. J.H. Hopkins Jr.
 559. Hugo Jungst
 560. George Cooper
 561. Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 562. Uyên Trâm
 563. Vĩnh Phúc
 564. Vũ Văn Cư
 565. Vũ Đức Nghiêm
 566. Khuyết Danh
 567. Nguyễn Lâm Hương
 568. Leila. H. Morris
 569. Ida A. Guirey
 570. Avis B. Christiansen
 571. A. H. Ackley
 572. T. Dennis
 573. J. W. Peterson
 574. Ngô Văn Bửu
 575. J. M. Moore
 576. Isaac Watts
 577. Keith Whitford
 578. John Newton
 579. Ngô Thanh Nam
 580. John W. Peterson
 581. James Bland
 582. Lê Phước Thiện
 583. Lương Văn Sấm
 584. Daniel W. Whittle
 585. Edmond L. Budry
 586. Stuart Hambler
 587. Gloria Gaither
 588. Đinh Thái Vinh
 589. Allen Alket
 590. Oswald Smith
 591. Phạm Xuân Hiển & Ngô Văn Bửu
 592. Murray McCheyne
 593. Lelia Naylor Morris
 594. Thoro Harris
 595. J.W. Peterson
 596. E. Clark
 597. Nguyễn Lâm Hương
 598. Julia W. Howe
 599. William O. Custing
 600. Beautric Bush Bixler
 601. J. R. Baxter Jr.
 602. Kelso Carter
 603. Lulu W. Kock
 604. Oswald J. Smith
 605. Charlie Tillman
 606. Weng Hui Yun
 607. Gary Marby
 608. David Johnson
 609. P. Jones
 610. Pearl Spencer Smith
 611. Amy Grant, Michael W. Smith
 612. Daniel Whittle
 613. Albert S. Williams
 614. Ina Duley Ogdon
 615. Daniel W. Whittle
 616. Danny Lee
 617. C. F. Alexander
 618. Ralph Carmichael
 619. Vĩnh Phúc
 620. Juan Ramon
 621. Trương Văn Xê
 622. John W. Peterson
 623. Ray Overholt
 624. Vĩnh Phúc
 625. Cyrus S. Nusbaum
 626. James Thiem
 627. Audrey Lee Butler
 628. Trương Văn Xê
 629. Siôn
 630. Ira F. Stanphill
 631. George Bennard
 632. Elizabeth Clephane
 633. Charles Welgle
 634. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 635. H. Lillenas
 636. Leona Von Brethorst
 637. Merrill Dunlop
 638. Fanny J. Crosby
 639. Robert C. Loveless
 640. I.B. Sergel
 641. John W. Peterson
 642. Leland Green
 643. Gloria & William Gaither
 644. Lawrence E. Brooks
 645. John W. Peterson
 646. F. A. Breck
 647. John W. Peterson
 648. C. M. Pennington
 649. W. P. Loveless
 650. Stanton W. Gavitt
 651. Albert Allen Ketchum
 652. Giai điệu Bắc Âu
 653. W. P. Loveless
 654. Stanton W. Gavitt
 655. Vô danh
 656. Dan Burgess
 657. John Oatman, Jr.
 658. August L. Storm
 659. Andrae Crouch
 660. Vũ Đức Nghiêm
 661. Trương Văn Xê
 662. H. B. Elwett
 663. John W. Peterson
 664. Mathias Claudius
 665. Henry Smith
 666. Graham Kendrick
 667. J. B. Mackay
 668. Thomas O. Chisholm
 669. Sydney E. Cox
 670. Trương Văn Xê
 671. Chen Zhen Hua
 672. Dough Holck
 673. Norman J. Clayton
 674. John E. Bode
 675. Thomas O. Chisholm
 676. Eddie Espinosa
 677. Edwin Orr
 678. John W. Peterson
 679. Oswald Smith
 680. E. Hoffman
 681. Đoàn Trung Việt
 682. Harry Dixon Loes
 683. Diane Ball
 684. Cleland B. McAfee
 685. D. L. Jernigan
 686. Ira B. Wilson
 687. B.B. McKinney
 688. Martin Nystrom
 689. Mary A. Kiddler
 690. B. D. Ackley
 691. The Brocks
 692. Robert Cull
 693. Mary Walter
 694. M. Ledner
 695. C. Austin Miles
 696. John W. Peterson
 697. Howard E. Smite
 698. M. Agnew
 699. Ira F. Stanphill
 700. John W. Peterson
 701. Tường Lưu
 702. Rhea F. Miller
 703. Yvonne Smith
 704. Charlie Hall
 705. Uyên Trâm
 706. John W. Peterson
 707. Lance Latham
 708. Thomas A. Dorsey
 709. R. C. Jones
 710. Phạm Xuân Thiều
 711. A. Miles
 712. Dale Schulz
 713. Baylus Benjamin McKinney
 714. Benjamin Mansell Ramsey
 715. W. Elmo Mercer
 716. Robert Savage
 717. William C. Martin
 718. Francis Rous
 719. A. B. Smith & J. W. Peterson
 720. W. Elmo Mercier
 721. Harry D. Clarke
 722. Nguyễn Lâm Hương
 723. Khuyết Danh
 724. Trương Văn Xê
 725. Siôn
 726. P. Kerr
 727. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 728. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 729. H. H. Pierson
 730. Will­iam Will­iams
 731. Phạm Xuân Thiều
 732. Trương Văn Xê
 733. John W. Peterson
 734. Linda Shivers Leech
 735. Nguyễn Lâm Hương
 736. Elisha Hoffman
 737. John T. Benson
 738. Khuyết Danh
 739. Steffi G. Rubin
 740. G.F. Root
 741. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 742. Oswald Smith
 743. Charlie SinClair
 744. Trương Văn Xê
 745. Alfred H. Ackley
 746. John M. Moore
 747. Les Garett
 748. Benjamin A. Barb
 749. Vô danh
 750. Floyd Hawkins
 751. C. F. Weigle
 752. H. Lillenas
 753. Hoàng Bích
 754. John Wimber
 755. Frank E. Gaeff
 756. Vĩnh Phúc
 757. H. H. Lemmel
 758. Alfred H. Ackley
 759. Fannie E. Davidson
 760. Charles A. Tindley
 761. Harry von Bruch
 762. Elisha Hoffman
 763. Ira Stanphill
 764. C. Austin Miles
 765. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 766. Robert C. Loveless
 767. Carol Owen
 768. David Graham
 769. Johnson Oatman, Jr.
 770. John W. Peterson
 771. Trương Văn Xê
 772. Vũ Đức Nghiêm
 773. Alfred H. Ackley
 774. Ada Blenkhorn
 775. Robert Parsons
 776. Khuyết Danh
 777. Lê Phước Thiện
 778. Norman Clayton
 779. Mary Carolin Robbins
 780. Frederick M. Lehman
 781. George Robinson
 782. Patricia Van Tine
 783. John W. Peterson
 784. Fio Price
 785. Charles Wesley
 786. S. Ganus & J. McPheeters
 787. Elisa E. Hewitt
 788. J. E. Bode
 789. Siôn
 790. John Newton
 791. W. P. Loveless
 792. Nguyễn Xuân Phong
 793. Katharona von Schlegel
 794. Vĩnh Phúc
 795. C. A. Miles
 796. Nguyệt Thu
 797. Frances R. Havergal
 798. Daniel W. Whittle
 799. Mrs. C. H. Morris
 800. Oswald J. Smith
 801. Lelia Naylor Morris
 802. Tedd Smith
 803. S. Jones
 804. Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ
 805. Ban Soạn Thánh Ca 2011
 806. Charles C. Lu­ther
 807. Trương Văn Xê
 808. Robert Loveless
 809. William M. Golden
 810. William A. Odgen
 811. Albert Brumley
 812. John W. Peterson
 813. Gerhard Tersteegen
 814. Ida R. Smith
 815. Henrietta Walters
 816. Frank Davis
 817. Albert E. Brumley
 818. Herbert G. Tovey
 819. Ida A. Kontz
 820. Nguyễn Thanh Phiên
 821. B. B. McKinney
 822. Nguyễn Anh Tài
 823. Mack Weaver
 824. M. L. Dillon
 825. Đinh Thái Vinh
 826. D.W. Whittle
 827. G. T. Haywood
 828. Reginald Heber
 829. Đinh Thái Vinh
 830. May Agnew Stephens
 831. Louis P. Lehman Jr.
 832. Garo Christians
 833. Orien Johnson
 834. B. McKinney
 835. Carrie Wilson
 836. Đinh Thống
 837. Nguyễn Châu Ân
 838. Trần Thế Thiên Phước
 839. Nguyệt Thu
 840. Phan Minh Nghĩa
 841. Nguyệt Thu
 842. Trương Văn Xê
 843. Vĩnh Phúc
 844. Vĩnh Phúc
 845. Virgil P. Brook
 846. Lê Phước Thiện
 847. Lương Văn Sấm
 848. Lê Phước Thiện
 849. Nguyệt Thu
 850. Daniel March
 851. Annie Johnson Flint
 852. Nguyệt Thu
 853. Charles Pur­day
 854. Lê Phước Thiện
 855. I. Stanphill
 856. Alma B. Androzzo
 857. Vũ Đức Nghiêm
 858. Albert E. Brumley
 859. F. E. Weatherly


Nhạc
 1. Felice de Giardini
 2. Stralsund Gesangbuch
 3. Giai điệu Do Thái
 4. Charles Howard Marsh
 5. Louis Bourgeols
 6. Francis J. Haydn
 7. Johann Gruger
 8. Oliver Holden
 9. W. A. Mozart
 10. George Job Elvey
 11. James McGranahan
 12. Thomas Hastings
 13. Dân Ca Silesia
 14. Alexander R. Reinagle
 15. James McGranahan
 16. Edmund Simon Lorenz
 17. Carl Gotthelf Gläser
 18. William B. Bradbury
 19. Mar­ga­ret J. Har­ris
 20. William J. Kirkpatrick
 21. Rowland H. Prichard
 22. Robert Lowry
 23. Genevan Psalter
 24. Charles Gounod
 25. Christoph Meincke
 26. John D. Olsen
 27. Schorring
 28. Dân Ca Hoa Kỳ
 29. William F. Sherwin
 30. E. J. Hopkins
 31. Joseph Barnby
 32. William Henry Monk
 33. Peter Ritter
 34. Joseph Barnby
 35. George C. Stebbins
 36. William F. Sherwin
 37. Lowell Mason
 38. Lowell Mason
 39. Peter Ritter
 40. Reginald Heber
 41. Martin Luther
 42. W. G. Fischer
 43. William M. Runyan
 44. William Croft
 45. John B. Dykes
 46. Walter Shirley
 47. James McGranahan
 48. Ira David Sankey
 49. Walter S. Martin
 50. Johann M. Haydn
 51. R. Kelso Carter
 52. Ralph E. Hudson
 53. Felix Mendelssohn
 54. George Frideric Handel
 55. John Francis Wade
 56. William J. Kirkpatrick
 57. Henry Smart
 58. Jonathan Edwards Spilman
 59. Franz Xaver Gruber
 60. Edmund H. Sears
 61. Lewis H. Red­ner
 62. Dân Ca Na-uy
 63. E. Grace Updegraff
 64. George Frideric Handel
 65. Henri Abraham César Malan
 66. Adolphe Adam
 67. George Kirbye
 68. Thánh Ca KoralBok - Na Uy
 69. Cổ điệu Na Uy
 70. John R. Sweney
 71. William B. Bradbury
 72. Khuyết Danh
 73. Dân Ca Anh Thế Kỷ 16
 74. Khuyết Danh
 75. William B. Bradbury
 76. R. Kelso Carter
 77. James H. Burke
 78. John B. Dykes
 79. Charles H. Gabriel
 80. George C. Hugg
 81. Wil­liam S. Hays
 82. Henry Barraclough
 83. Henry Smart
 84. Philip P. Bliss
 85. Charles H. Marsh
 86. John E. Gould
 87. Ira D. Sank­ey
 88. Carl Gotthard Liander
 89. William B. Bradbury
 90. Hugh Wilson
 91. Philip P. Bliss
 92. Philip P. Bliss
 93. Hugh Wilson
 94. Gioacchino A. Rossini
 95. Lowell Mason
 96. Asa Hull
 97. Daniel Reed
 98. Hans L. Hassier/Johann Sebastian Bach
 99. Louis Van Esch
 100. Edmund Simon Lorenz
 101. John Zundel/Julius Roentgen
 102. Khuyết Danh
 103. Robert Lowry
 104. Lyra Davidica
 105. George J. Elvey
 106. William Henry Monk
 107. Kristian Wendelbog
 108. George C. Stebbins
 109. Sir Urthur S. Sullivan
 110. James Mc­Gran­a­han
 111. Alfred H. Ackley
 112. George F. Root
 113. Frances R. Havergal
 114. Lowell Mason
 115. Thomas Hastings
 116. H. J. Gauntlett
 117. Lowell Mason
 118. George Kirbye
 119. James Mc­Gran­a­han
 120. Thomas Hastings
 121. William J. Kirkpatrick
 122. Lowell Mason
 123. Thomas Hastings
 124. Winfield Macomber
 125. Albert B. Simpson
 126. Khuyết Danh
 127. William H. Doane
 128. Lei­la N. Mor­ris
 129. C. Austin Miles
 130. Mary Whittle Moody
 131. Khuyết Danh
 132. Robert Harkness
 133. Mabel Johnston Camp
 134. James M. Black
 135. William J. Kirkpatrick
 136. John R. Swe­ney
 137. Marcus M. Wells
 138. Edwin P. Parker
 139. John P. Hillis
 140. John B. Dykes
 141. Russell K. Carter
 142. Frederick C. Atkinson
 143. Tống Thượng Tiết
 144. Daniel Iverson
 145. Ludvig M. Lindeman
 146. Samuel S. Wesley
 147. William Croft
 148. Aar­on Will­iams
 149. Franz Joseph Haylen
 150. Christopher E. Willing
 151. Khuyết Danh
 152. John B. Dykes
 153. Samuel S. Wesley
 154. Philip P. Bliss
 155. George C. Stebbins
 156. James H. Burke
 157. Edwin O. Exell
 158. Ira D. Sankey
 159. David Jenkins
 160. Will L. Thompson
 161. James McGranahan
 162. John H. Stockton
 163. Ethelbert Bullinger
 164. George C. Stebbins
 165. George F. Root
 166. Horatio R. Palmer
 167. Edwin O. Exell
 168. William J. Kirkpatrick
 169. Ed­ward Hus­band
 170. Lewis Hart­sough
 171. Thomas Hastings
 172. Daniel B. Towner
 173. William G. Fischer
 174. John T. Grape
 175. Frank M. Davis
 176. William H. Doane
 177. E. G. Taylor
 178. William B. Bradbury
 179. George C. Stebbins
 180. George C. Stebbins
 181. Lowell Mason
 182. Ro­bert Low­ry
 183. Lewis E. Jones
 184. Elisha A. Hoffman
 185. Lewis Edson
 186. J. H. Stockton
 187. Elisha A. Hoffman
 188. Henry S. Perkins
 189. Khuyết Danh
 190. Daniel B. Towner,
 191. Khuyết Danh
 192. Phoe­be P. Knapp
 193. William H. Doane
 194. James Mc­Gran­a­han
 195. B.D. Ackley
 196. George C. Stebbins
 197. James McGranahan
 198. William Gustavus Fischer,
 199. Ithamar Conkey
 200. Philip P. Bliss
 201. R. Kelson Carter
 202. James McGranahan
 203. Lelia Naylor Morris
 204. A. A. Luther
 205. Mildred Leightner Dillon
 206. George C. Steb­bins
 207. John R. Swe­ney
 208. Charles H. Gabriel
 209. William J. Kirkpatrick
 210. E. F. Rimbault
 211. James M. Black
 212. John R. Sweney
 213. George F. Root
 214. Ed­win O. Ex­cell
 215. Charles H. Gabriel
 216. Eli­sha A. Hoff­man
 217. Luther D. Bridgers
 218. Daniel Brink Towner
 219. Pe­ter P. Bil­horn
 220. John J. Husband
 221. Robert Lowry
 222. George C. Stebbins
 223. Russell K. Carter
 224. Charles Wesley,
 225. William J. Kirkpatrick
 226. George C. Stebbins
 227. Albert B. Simpson
 228. William G. Fischer
 229. Alfred C. Snead
 230. John Samuel Norris
 231. R. Kelso Carter
 232. Jer­e­mi­ah F. Ohl
 233. George N. Allen
 234. Elisha A. Hoffman
 235. L. Bonnet
 236. Philip P. Bliss
 237. George C. Stebbins
 238. C. C. Dunbar
 239. William J. Kirkpatrick
 240. Lowell Mason
 241. William H. Doane
 242. Charles H. Gabriel
 243. Felix Mendelssohn
 244. William H. Doane
 245. J. F. Knapp
 246. John R. Sweney
 247. Albert B. Simpson
 248. Charles E. Gounod
 249. John Hart Stockton
 250. Lugwig Van Beethoven
 251. William B. Bradbury
 252. Simeon B. March
 253. Charles Crozat Converse
 254. William Batchelder Bradbury
 255. Lowell Mason
 256. William H. Doane
 257. Paul Rader
 258. Robert Lowry
 259. Thomas Hastings
 260. Thomas Dorsey
 261. Daniel B. Towner
 262. James McGranahan
 263. Robert Harkness
 264. Nhạc điệu Bồ Đào Nha
 265. Daniel B. Towner
 266. William B. Bradbury
 267. William J. Kirkpatrick
 268. William J. Kirkpatrick
 269. Phoebe P. Knapp
 270. Edmund S. Lorenz
 271. William B. Bradbury
 272. Robert Lowry
 273. Hugh Wilson
 274. W. S. Marshall
 275. James Mountain
 276. George T. Caldbeck
 277. Philip P. Bliss
 278. Winfield Macomber
 279. J. Mountain
 280. John D. Olsen
 281. Khuyết Danh
 282. Ira D. Sankey
 283. Ed­mund S. Lo­renz
 284. Albert B. Simpson
 285. Henry Baker
 286. Samuel Webbe Sr.
 287. Edmund S. Lorenz
 288. William H. Doane
 289. May Agnew Stephens
 290. An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 291. Albert B. Simpson
 292. Anna L. Murphy
 293. William H. Doane
 294. George H. Cook
 295. D. W. Whittle
 296. John B. Dykes
 297. Hal­dor Lil­len­as
 298. Theodore E. Perkins
 299. Adniram J. Gordon
 300. Adon­i­ram J. Gor­don
 301. Daniel B. Towner
 302. Daniel B. Towner
 303. Dân Ca Anh
 304. John R. Sweney
 305. Paul Rader
 306. John R. Sweney
 307. Thomas A. Arne
 308. Lizzie S. Tourjee
 309. Ira D. Sankey
 310. Hart P. Danks
 311. Mabel Johnston Camp, 1930
 312. Henry S. Cutler
 313. Henry F. Henry
 314. Arthur S. Sullivan
 315. George J. Webb
 316. R. Kelso Carter
 317. Thomas A. Arne
 318. Lance B. Latham
 319. Lowel Mason
 320. Victory Through Grace
 321. Robert Schumann
 322. William G. Fischer
 323. William H. Doane
 324. Edwin S. Ufford
 325. George A. Minor
 326. Ira D. Sankey
 327. Philip P. Bliss
 328. Will­iam A. Og­den
 329. Frank M. Davis
 330. Joseph Barnby
 331. Albert B. Simpson
 332. Charles H. Gabriel
 333. Grant Celfax Tullar
 334. William H. Doane
 335. John B. Dykes
 336. James M. Black
 337. Joseph Barnby
 338. Alexander Ewing
 339. Hart P. Danks
 340. Adoniram J. Gordon
 341. Khuyết Danh
 342. Robert Lowry
 343. Chretien Urhan
 344. Joseph Philbrick Webster
 345. Emily D. Wilson
 346. Tullius C. O’Kane
 347. John H. Tenney
 348. William McDonald
 349. William J. Kirkpatrick
 350. J. H. Burke
 351. John Hatton
 352. Giai điệu Gallois
 353. Lowell Mason
 354. Lowell Mason
 355. Albert B. Simpson
 356. Eli­sha A. Hoff­man
 357. Harry D. Clarke
 358. J. Foster
 359. James Walch
 360. Albert B. Simpson
 361. Ed­mund S. Lo­renz
 362. George Ben­nard
 363. William B. Bradbury
 364. Philip P. Bliss
 365. Hubert Platt Main
 366. William B. Bradbury
 367. John J. Husband
 368. Edwin O. Excell
 369. Khuyết Danh
 370. Haldor Lilenas
 371. Edwin O. Excell
 372. Daniel B. Towner
 373. Hen­ry E. Mat­thews
 374. Charlotte A. Banard
 375. Charles D. Tillman
 376. Horatio Richmond Palmer
 377. Lelia Naylor Morris
 378. George C. Stebbins
 379. Khuyết Danh
 380. David B. Tower
 381. Khuyết Danh
 382. Haldor Lillenas
 383. Judson W. VanDeVenter
 384. Dân Ca Thụy Điển
 385. Tống Thượng Tiết
 386. Oswald J. Smith
 387. Khuyết danh
 388. George D. Watson
 389. Robert Lowry
 390. Charles H. Gabriel
 391. Khuyết Danh
 392. B.D. Ackley
 393. William V. Wallace
 394. Peter C. Lutkin
 395. H. Peccy Smith
 396. George F. Root
 397. William H. Havergal
 398. Thomas Hastings
 399. Hugh Wilson
 400. Carl Gotthard Liander
 401. Philip Nicolai
 402. John D. Olsen
 403. Carl M. von Weber
 404. William S. Bradbury
 405. Ludvig M. Lindeman
 406. Thánh Ca Gallois
 407. Lowell Mason
 408. Will­iam G. Tom­er
 409. Lowell Mason
 410. J. B. O. Clemm
 411. Lowell Mason
 412. F. Paulus
 413. James Ellor
 414. Charles H. Gabriel
 415. Haldor Lilenas
 416. Khuyết Danh
 417. James McGranahan
 418. Emily Steele Eliott
 419. A. L. Skoog
 420. Charles Gounod
 421. Thánh Ca Đan Mạch
 422. William B. Bradbury
 423. George C. Stebbins
 424. Will­iam G. Tom­er
 425. Mark M. Jones
 426. George T. Caldbeck
 427. Daniel B. Towner
 428. Joanna Kinker
 429. Rowland H. Prichard
 430. Daniel B. Towner
 431. Thomas Hastings
 432. Paul E. Carlson
 433. Paul E. Carlson
 434. Paul E. Carlson
 435. Paul E. Carlson
 436. Paul E. Carlson
 437. Paul E. Carlson
 438. Paul E. Carlson
 439. R.R. Brown
 440. Khuyết Danh
 441. Khuyết Danh
 442. C. Austin Miles
 443. Dân Ca Phi Châu
 444. George C. Cooke
 445. Khuyết Danh
 446. Khuyết Danh
 447. Khuyết Danh
 448. Khuyết Danh
 449. Harry Dudley Clarke
 450. Khuyết Danh
 451. Khuyết Danh
 452. Khuyết Danh
 453. Albert B. Simpson
 454. Khuyết Danh
 455. E. Edwin Young
 456. Charles H. Gabriel
 457. Dân ca Anh
 458. William B. Bardbury
 459. Robert Lowry
 460. John R. Swe­ney
 461. Lowell Mason
 462. Anthong J. Showalter
 463. May Agnew Stephens
 464. Albert B. Simpson
 465. William J. Kirkpatrick
 466. Daniel B. Towner
 467. Frank M. Davis
 468. John T. Grape
 469. James McGranahan
 470. Khuyết Danh
 471. William J. Kirkpatrick
 472. John R. Sweney
 473. Frank M. Davis
 474. Daniel B. Towner
 475. John R. Sweney
 476. James M. Black
 477. W. S. Marshall
 478. William H. Doane
 479. Khuyết Danh
 480. C. C. Dunbar
 481. John Edgar Gould
 482. Ralph Erskine Hudson
 483. Ira D. Sankey
 484. Albert B. Simpson
 485. Charles H. Gabriel
 486. William J. Kirkpatrick
 487. James M. Black
 488. Khuyết Danh
 489. Khuyết Danh
 490. Khuyết Danh
 491. Khuyết Danh
 492. Khuyết Danh
 493. Hart P. Danks
 494. Emily D. Wilson
 495. Khuyết Danh
 496. Phoe­be P. Knapp
 497. Mar­ga­ret J. Har­ris
 498. B.D. Ackley
 499. William G. Fisher
 500. Ralph E. Hudson
 501. Khuyết Danh
 502. Daniel B. Tower
 503. William G. Tomer
 504. Khuyết Danh
 505. Khuyết Danh
 506. Daniel B. Tower
 507. Khuyết Danh
 508. Khuyết Danh
 509. Charles H. Gabriel
 510. Frederick M. Lehman
 511. Ralph Williams
 512. Dân Ca Thụy Điển
 513. John Darwall
 514. Chuck Girard
 515. William Howard Doane
 516. Ralph Carmichael
 517. Leonard E. Smith, Jr.
 518. Haldor Lillenas
 519. J.H. Filmore
 520. Terry MacAlmon
 521. Jack Richard
 522. Haldor Lillenas
 523. Nguyễn Hữu Ái
 524. Giai điệu Ebenezer
 525. G. B. Muller
 526. Triệu Thái Sơn
 527. Carl Tuttle
 528. Audrey Meir
 529. Dora Nauman & David Mrken
 530. Aida Hearn
 531. John W. Peterson
 532. Khuyết Danh
 533. Mose Lister
 534. Giai điệu Tây Ban Nha
 535. Kirk Dearman
 536. Grace Tseng
 537. Wayne & Cathy Perrin
 538. Twilla Paris
 539. Charles Monroe
 540. Jimmy Owens
 541. Bob Fitts
 542. Jack Hayford
 543. Cổ điệu Do Thái
 544. Rick Founds
 545. Chester G. Allen
 546. Audrey Mieir
 547. A. A. Luther
 548. Nhạc cổ xứ Welsh
 549. Nhạc Giáng Sinh Pháp
 550. Don Wyrtzen
 551. Cổ điệu Châu Âu
 552. Jack Mainord & Jimmie Davis
 553. J. Farmer
 554. William J. Kirkpatrick
 555. Larry Leader
 556. J.H. Hopkins Jr.
 557. Giai điệu Đức Quốc
 558. George Cooper
 559. Khuyết Danh
 560. Giai điệu Shaker thế kỷ 19
 561. Vũ Đức Nghiêm
 562. Vũ Đức Nghiêm
 563. Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống-Anh Quốc
 564. Charles F. Weigle
 565. Leila. H. Morris
 566. Charles H. Gabriel
 567. Harry Dixon Loes
 568. Alfred H. Ackley
 569. T. Dennis
 570. John W. Peterson
 571. Ngô Văn Bửu
 572. J. M. Moore
 573. Ralph E. Hudson
 574. Keith Whitford
 575. Baylus B. McKinney
 576. John W. Peterson
 577. James Bland
 578. Lê Phước Thiện
 579. Lương Văn Sấm
 580. James McGranahan
 581. George F. Handel
 582. Stuart Hambler
 583. William J. Gaither
 584. Ira Stanphill
 585. Allen Alket
 586. Walt Huntley
 587. Daniel Towner
 588. Lelia Naylor Morris
 589. Thoro Harris John W. Peterson
 590. John W. Peterson
 591. Eugene Clark
 592. Daniel Towner
 593. William Steffe
 594. Ira Sankey
 595. Beautric Bush Bixler
 596. Eugene Wright
 597. Grace Updegraff
 598. Wilbur E. Nelson
 599. Eugene L. Clark
 600. Charlie Tillman
 601. Weng Hui Yun
 602. James Boersma
 603. Ira D. Sankey
 604. P. Jones
 605. Pearl Spencer Smith
 606. Amy Grant, Michael W. Smith
 607. Clara C. Williams
 608. Albert S. Williams
 609. Bentley D. Ackley
 610. Charles C. Case
 611. Danny Lee
 612. William H. Jude
 613. Louise Smith
 614. Vô danh
 615. Ralph Carmichael
 616. Buddy Lawson
 617. Juan Ramon
 618. Trương Văn Xê
 619. John W. Peterson
 620. Ray Overholt
 621. Cyrus S. Nusbaum
 622. James Thiem
 623. Audrey Lee Butler
 624. Trương Văn Xê
 625. Bob McGee
 626. Ira F. Stanphill
 627. George Bennard
 628. Frederick C. Maker
 629. Charles Welgle
 630. Baylus B. McKinney
 631. Haldor Lillenas
 632. Leona Von Brethorst
 633. Merrill Dunlop
 634. William J. Kirkpatrick
 635. Robert C. Loveless
 636. I.B. Sergel
 637. John W. Peterson
 638. William Gaither
 639. Lawrence E. Brooks
 640. John W. Peterson
 641. Grant Colfax Tullar
 642. John W. Peterson
 643. Charles M. Pennington
 644. Wendell P. Loveless
 645. Stanton W. Gavitt
 646. Albert Allen Ketchum
 647. W. P. Loveless
 648. R. Maxwell, W. Wirges and S. Sykes
 649. Stanton W. Gavitt
 650. Vô danh
 651. Dan Burgess
 652. Edwin O. Excell
 653. John A. Hultman
 654. Vũ Đức Nghiêm
 655. Trương Văn Xê
 656. H. B. Elwett
 657. John W. Peterson
 658. Johann A. P. Schulz
 659. Henry Smith
 660. Graham Kendrick
 661. John R. Sweney
 662. William J. Kirkpatrick
 663. Sydney E. Cox
 664. Trương Văn Xê
 665. Wu Bing Jian
 666. Dough Holck
 667. Norman J. Clayton
 668. Harold Lillenas
 669. James W. Elliott
 670. C. Harold Lowden
 671. Eddie Espinosa
 672. John McNeil
 673. John W. Peterson
 674. Bentley DeForest Ackley
 675. Elisha Hoffman
 676. Đoàn Trung Việt
 677. Harry Dixon Loes
 678. Diane Ball
 679. Cleland B. McAfee
 680. Dennis L. Jernigan
 681. George S. Schuler
 682. B.B. McKinney
 683. Martin Nystrom
 684. Albert Simpson Reitz
 685. W. P. Perkins
 686. Bentley DeForest Ackley
 687. The Brocks
 688. Robert Cull
 689. Frankz Joseph Haydn
 690. Michael Ledner
 691. Mrs. R. R. Forman
 692. John W. Peterson
 693. Howard E. Smite
 694. May Agnew
 695. Ira F. Stanphill
 696. John W. Peterson
 697. Tường Lưu
 698. George Beverly Shea
 699. Harold Lowden
 700. Robert Harkness
 701. Bentley D. Ackley
 702. John W. Peterson
 703. Lance Latham
 704. Thomas A. Dorsey
 705. Joe E. Parks
 706. Ruth C. Jones
 707. Fred Degen
 708. Austin Miles
 709. Dale Schulz
 710. Baylus Benjamin McKinney
 711. Benjamin Mansell Ramsey
 712. W. Elmo Mercer
 713. Robert Savage
 714. Charles H. Gabriel
 715. Jessie S. Irvine
 716. John W. Peterson & Alfred Smith
 717. W. Elmo Mercier
 718. Harry D. Clarke
 719. Khuyết Danh
 720. Jenry Morton
 721. Greg Nelson
 722. Paul Kerr
 723. George H. Talmadge
 724. John R. Sweney
 725. Alfred B. Smith
 726. John Hughes
 727. William J. Kirkpatrick
 728. John W. Peterson
 729. Linda Shivers Leech
 730. Bay lua McKinney
 731. Elisha Hoffman
 732. John T. Benson
 733. Khuyết Danh
 734. Stuart Dauermann
 735. G.F. Root
 736. Ralph E. Hudson
 737. Redd Harper
 738. Linh khúc truyền thống
 739. Trương Văn Xê
 740. Alfred H. Ackley
 741. John M. Moore
 742. Les Garett
 743. Floyd Hawkins
 744. Charles F. Weigle
 745. Haldor Lillenas
 746. Oscar Ahnfelt
 747. John Wimber
 748. J. Lincoln Hall
 749. William J. Kirkpatrick
 750. Helen Howarth Lemmel
 751. Alfred H. Ackley
 752. James H. Fillmore
 753. Charles A. Tindley
 754. Harry von Bruch
 755. Elisha Hoffman
 756. Ira Stanphill
 757. C. Austin Miles
 758. Walter G. Taylor
 759. Wendell P. Loveless
 760. Adger M. Pace
 761. Carol Owen
 762. David Graham
 763. William J. Kirkpatrick
 764. John W. Peterson
 765. Trương Văn Xê
 766. Vũ Đức Nghiêm
 767. Alfred H. Ackley
 768. Lewis E. Jones
 769. Robert Parsons
 770. Khuyết Danh
 771. Lê Phước Thiện
 772. Norman Clayton
 773. Mary Carolin Robbins
 774. Frederick M. Lehman
 775. James Moutain
 776. Avis Christiansen
 777. Patricia Van Tine
 778. John W. Peterson
 779. Fio Price
 780. Thoams Campbell
 781. S. Ganus & J. McPheeters
 782. W. Elmo Mercer
 783. Bentley D. Ackley
 784. Arthur H. Mann
 785. Haldor Lillenas
 786. Dân Ca Phi Châu
 787. Wendell P. Loveless
 788. George Smith
 789. Jean Sibelius
 790. Edwin O. Exell
 791. C. Austin Miles
 792. Judson W. Van de Venter
 793. Caradog Roberts
 794. Mrs. C. H. Morris
 795. Bentley D. Ackley
 796. Lelia Naylor Morris
 797. Tedd Smith
 798. Mrs. J. B. Sessions
 799. Alfred Barney Smith
 800. George C. Stebbins
 801. Trương Văn Xê
 802. Robert Loveless
 803. William M. Golden
 804. William A. Odgen
 805. Albert Simpson Reitz
 806. Albert Brumley
 807. John W. Peterson
 808. Mrs. C. H. Scott
 809. Maurice A. Clifton
 810. A. E. Lind
 811. Charles K. Langley
 812. Albert E. Brumley
 813. Linh Khúc
 814. Ida A. Kontz
 815. Nguyễn Thanh Phiên
 816. Baylus B. McKinney
 817. Kurt Kaiser
 818. Baylus B. McKinney
 819. Mildred Leightner Dillon
 820. Haldor Lillenas
 821. G. T. Haywood
 822. Ida A. Kontz
 823. Lowell Mason
 824. Đinh Thái Vinh
 825. May Agnew Stephens
 826. Louis P. Lehman Jr.
 827. Dân ca Indian
 828. Orien Johnson
 829. Sam Hardy
 830. Baylus McKinney
 831. John R. Sweeney
 832. Philip P. Bliss
 833. Linda Shivers Leech
 834. Benjamin R. Hanby
 835. Daniel B. Towner
 836. Howard L. Brown
 837. I. Baltzell
 838. Trương Văn Xê
 839. Winfield S. Weeden
 840. Oweld J. Smith
 841. William Pitts
 842. Blanche Keer Brock
 843. Lê Phước Thiện
 844. Lương Văn Sấm
 845. Lê Phước Thiện
 846. Elizabeth Pate
 847. Hubert Mitchell
 848. John R. Sweeney
 849. Charles Pur­day
 850. Lê Phước Thiện
 851. Ira Stanphill
 852. Alma B. Androzzo
 853. Vũ Đức Nghiêm
 854. Albert E. Brumley
 855. Stephen Adams


Tài Liệu

 • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011).
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành


Liên Kết