Tôi Nguyền Thuộc Về Jesus Hoài

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Jesus, Master, Whose I Am
  • Tựa đề: Tôi Nguyện Thuộc Về Jêsus Hoài
  • Lời: Frances R. Havergal, 1839-1879
  • Nhạc: Nhạc điệu Trung Hoa - Jer­e­mi­ah F. Ohl (1850-1941)
  • Tài Liệu: Min­is­try of Song, 1869, and the Life Mo­sa­ic, 1879.

Lời Anh

Jesus, Master, Whose I Am
1. Jesus, Master, whose I am,
Purchased Thine alone to be,
By Thy blood, O spotless Lamb,
Shed so willingly for me,
Let my heart be all Thine own,
Let me live for Thee alone.
2. Other lords have long held sway;
Now Thy Name alone to bear,
Thy dear voice alone obey,
Is my daily, hourly prayer;
Whom have I in heaven but Thee?
Nothing else my joy can be.
3. Jesus, Master, whom I serve,
Though so feebly and so ill,
Strengthen hand and heart and nerve
All Thy bidding to fulfill;
Open Thou mine eyes to see
All the work Thou hast for me.
4. Lord, Thou needest not, I know,
Service such as I can bring,
Yet I long to prove and show
Full allegiance to my King.
Jesus, let me always be
In Thy service glad and free.
5. Jesus, Master, I am Thine;
Keep me faithful, keep me near;
Let Thy presence in me shine
All my homeward way to cheer,
Jesus, at Thy feet I fall,
O be Thou my all in all.

Lời Việt

Tôi Nguyện Thuộc Về Jêsus Hoài
1. Tôi nguyện thuộc về Jêsus hoài
Vốn được chuộc mua do chính Ngài
Linh năng huyết Chiên Con chi tày
Xưa đã liều mình thay thân này.
Tâm tôi quyết dâng nơi tay Ngài
Xin sống vì Ngài luôn mỗi ngày.
2. Lâu ngày bị ma vương chủ trị
Bây giờ được mang danh Chúa hoài
Vâng theo tiếng yêu thương nhu mì
Tâm khẩn nguyện luôn luôn thể này
Tôi duy có Jêsus thiên đài
Vui thú trần tục đâu sánh tày.
3. Hỡi Jêsus tôi đương phục dịch
Tôi phục dịch nhược nhu, bất toàn
Xin ban sức thắng hơn quân nghịch
Cho ứng nghiệm lời Cha muôn vàn
Xin cho mắt tôi tinh mọi đàng
Xem ý Ngài dạy tôi rõ ràng.
4. Ôi Jêsus, nhơn sao Chủ dùng
Kẻ nợ Ngài như tôi thể này?
Tôi đâu kén chi, duy phục tùng
Tai lắng từng giờ nghe tiếng Ngài
Xin dâng trái tim mong thương cùng
Vui vẻ hầu việc, xin Chúa dùng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo