Yêu Thương Đời Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Tựa đề: Yêu Thương Đời Đời
  • Nguyên tác: Alleluia
  • Lời: Jerry Sinclair
  • Nhạc: Jerry Sinclair

Alleluia

1. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
2. He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior,
He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior, He's my Savior.
3. He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy,
He is worthy, He is worthy, He is worthy, He is worthy.
4. I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him,
I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him, I will praise Him.

Ha-lê-lu-gia

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời
Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời
Tình yêu vời vợi, tình yêu Giê-xu.
2. Người là Giê-xu, Vua trên vạn vật
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng
Người là Giê-xu, Vua trên vạn vật
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn.
3. Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người
Vì Chúa Giê-xu, Vua của muôn loài
Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người
Vì Chúa Giê-xu, là Vua muôn vua.
4. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.


Tài Liệu Tham Khảo