Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: Harry von Bruch
  • Nhạc: Harry von Bruch

Lời Anh

Lời Việt

Xin Chúa Đáp Tiếng Tôi
Xin nghe tôi kêu cầu
Ôi Chúa lòng nhân ái
Xin đáp tiếng tôi luôn kêu xin luôn ngóng trông
Tâm tôi trọn dâng Ngài đến ngự trong tôi
Xin Chúa chí tôn nghe lời tôi khẩn đêm ngày.


Tài Liệu Tham Khảo