Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc: Albert Simpson Reitz

Lời Anh

Lời Việt

Xin Nghe Lời Cầu Nguyện Của Con
1. Lạy Chúa trên ngôi thiên đường
Nguyền lắng nghe lời con
Dìu dắt con qua đêm trường
Lòng yếu mềm luôn luôn!
Điệp Khúc:
Hãy lặng nghe! Tiếng cầu xin! A-men.
2. Cầu Chúa tha bao nhiêu tội
Gìn giữ con, Ngài ơi!
Nguyện khiến con nên trong ngời
Lòng kính thờ Ngài thôi!
3. Đừng để tâm con hư hoại
Lạc bước xa đường ngay!
Gìn giữ con luôn đêm ngày
Từng phút Ngài cầm tay!


Tài Liệu Tham Khảo