Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự?
  • Lời: Isaac Watts, 1724
  • Nhạc: Thomas A. Arne, 1762
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự
1. Tôi có phải chiến binh đoàn thập tự
Nguời theo gót Chiên Con ư?
Giảng danh Jêsus hổ ngươi hay sao?
Vì danh Chúa, vững không nào?
2. Tôi há cứ mãi vui cùng nệm giường
Chờ được rước lên thiên đường
Lúc bao anh em huyết tuôn châu rơi
Hầu được lãnh thưởng trên trời?
3. Tôi há cứ bó tay nhìn nghịch đồ
Đành xem sóng gian tham ô?
Thế gian đâu tha thiết chi thiên ân
Hòng cho Chúa với tôi gần?
4. Vì phải chiến đấu cho được đồng trị
Nguyền Ngài giúp tôi kiên trì
Dẫu bao gian lao, quyết nương Kim ngôn
Được nâng đỡ vững tâm hồn.

Tài Liệu Tham Khảo