Chúa Đã Tới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Love Was When
  • Lời: John E. Walvoord
  • Nhạc: Don Wyrtzen

Lời Anh

Love Was When
1. Love was when God became a Man,
Locked in time and space, without rank or place;
Love was God born of Jewish kin;
Just a carpenter with some fishermen.
Love was when Jesus walked in history,
Lovingly He brought a new life that's free,
Love was God nailed to bleed and die
To reach and love one such as I.
2. Love was when God became a Man,
Down where I could see Love that reached to me;
Love was God dying for my sin
And so trapped was I my whole world caved in.
Love was when Jesus met me, now it's real;
Lovingly He came, I can feel He's real!
Love was God, only He would try
To reach and love one such as I.

Lời Việt

Chúa Đã Tới - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian
Lìa Thiên quốc sáng láng
Xa cách ngôi vinh quang
Yêu là khi Chúa sanh nơi chuồng chiên
Một đêm tối gió rét
Không có ai thân quen
Chúa đã tới, dòng lịch sử thế gian chia đôi
Đem yêu thương an vui, Chúa tô đẹp cuộc đời
Yêu là khi Chúa đóng đinh vì tôi
Tại cây gỗ Ngài đổ huyết ra cứu người.
2. Yêu là khi Chúa cứu linh hồn tôi
Tìm tôi giữa bóng tối
Nhân thế đang chơi vơi
Yêu là khi Chúa thứ tha tội tôi
Lòng gian ác rách rưới
Mang đớn đau không nguôi
Chúa đã tới, rịt lành bao vết thương trong tôi
Ban tin yêu vui tươi, với hy vọng rạng ngời
Yêu là khi Chúa trên cao nhìn tôi
Đường muôn lối Ngài dẫn dắt tôi suốt đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo