Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Tôi

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Pass Me Not
  • Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915)
  • Nhạc: William H. Doane (1832-1915)

Lời Anh

Pass Me Not
1. Pass me not, O gentle Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.
Refrain
Savior, Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.
2. Let me at Thy throne of mercy
Find a sweet relief,
Kneeling there in deep contrition;
Help my unbelief.
3. Trusting only in Thy merit,
Would I seek Thy face;
Heal my wounded, broken spirit,
Save me by Thy grace.
4. Thou the Spring of all my comfort,
More than life to me,
Whom have I on earth beside Thee?
Whom in Heav’n but Thee?

Lời Việt

Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Tôi / Xin Dừng Chân
1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân
Đang kêu cầu van khẩn
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui
Mong Ngài nhớ đến con.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa! Xin Ngài!
Nguyện nghe tiếng cầu con
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui
Mong Ngài nhớ đến con.
2. Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân
Tâm linh được hưng phấn
Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin
Mong Ngài giúp đức tin.
3. Chúa, con duy cậy công Ngài chuộc mua
Trông mong gặp mặt Chúa
Vết đau thương lòng con mong lành nay
Duy nhờ cứu ân Ngài.
4. Chúa Giê-xu nguồn ủy lạo đời con
Con yêu Ngài vô đối
Ở trong đời này hay tại trời cao
Duy Ngài có ai nào.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo