Vẻ Tươi Đẹp Của Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The Beauty of Jesus
  • Tựa đề: Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
  • Lời: Albert Osborn
  • Nhạc: E. Edwin Young, 1930
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vẻ Tươi Đẹp Của Christ
Ước mỗi vẻ tươi đẹp của Christ lộ ra trong tôi
Với cả ái tâm và thánh đức đẹp đẽ chẳng thôi
Xin Chúa Thánh Linh từ nay luyện thét chính tâm hồn đây
Tận khi thấy thánh dung trong tôi rực rỡ đêm ngày.

Tài Liệu Tham Khảo