Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Will Sing of the Mercies of the Lord
  • Lời: J.H. Filmore
  • Nhạc: J.H. Filmore

Lời Anh

I Will Sing of the Mercies of the Lord
I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing.
I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing of the mercies of the Lord.
With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness,
with my mouth I will make known Thy faithfulness to all generations.
I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing.
I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing of the mercies of the Lord.

Lời Việt

Ngợi Ca Ơn Thương Xót
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát lên!
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát xướng ca khen ơn lành.
Cùng hòa ca nói cho muôn người; Ngài đầy tình thương lẫn đức khoan nhơn;
Cùng hòa ca, nói cho muôn người; ơn lành vô biên của Chúa ban đến muôn đời.
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát lên!
Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời.
Hãy hát xướng ca khen ơn lành.

Tài Liệu Tham Khảo