Chúc Mừng Gia Đình Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Chúc Mừng Gia Đình Mới
  • Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
  • Nhạc: Carl M. von Weber, 1826
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Chúc Mừng Gia Đình Mới
1. Hai bạn hãy xây đắp gia đình
Trăm năm trên vuông đá Lời Kinh
Chung gầy tổ êm ấm hai bạn
Trong bóng cây thập tự diệu vinh.
2. Đây được thấy gia thất hảo hoàn
Trong bao lơn kiên cố, bình an
Nơi thập giá soi sáng giữ gìn
Màn sương tiêu ngay, mây mù tan.
3. Tâm nguyện Chúa Cha giúp mỗi ngày
Cho đôi tân hôn suốt đời nay
Linh trình sáng tươi, bước thêm mạnh
Nêu ái đức Chúa lạ lùng thay.
4. Xin Ngài dắt đôi lứa đi đường
Song song lên cung thất Hoàng vương
Nơi nghìn thuở ca khúc sum vầy
Tuyệt không phân ly, đầy tình thương.


Tài Liệu Tham Khảo