Mạng Lịnh Duy Nhứt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Mạng Lịnh Duy Nhứt
  • Lời: Phan Đình Liệu, 1927
  • Nhạc: Âm điệu Gallois
  • Tài Liệu:
  • Giai điệu trích từ Hallowed Hymns Supplement #6


Lời Việt

Mạng Lịnh Duy Nhứt
1. Mạng lịnh duy nhất do Chân Thần
Bảo ta truyền đạo cho các dân
Người người say đắm trong mộng trần
Đời tăm tối khổ đau muôn phần
Miệt mài đường mê xa lẽ chân
Bao người quan tâm đến cứu ân
Nhất quyết ta dâng mình cho Chúa
Vực tội nhân, trả xong nợ nần.
2. Nhiệm vụ ta lãnh nơi tay Ngài
Dưới trên nặng nề cả hai vai
Nguyện rền chuông tỉnh mê hồn dậy
Cùng khua mỏ thức ai lạc loài
Tội càng tràn lan gây thảm tai
Nhân loại càng thêm khổ thống thay
Nếu chúng ta không truyền ơn Chúa
Thời bị mang huyết oan hồn ấy.
3. Nguyện truyền ơn Chúa khắp xa gần
Tấm thân hèn mọn xin quyết dâng
Trèo đèo, leo núi đâu ngại ngần
Vượt sông, lướt biển không nao thần
Tội tù, đòn roi, bao quản thân
Tuy gặp thời hay không cứ vâng
Nhất quyết mang Tin Lành rao khắp
Làm trọn thiên chức nơi hồng trần.
4. Nghiệm lời Kinh ứng linh hiện thời
Dấu Tin Lành truyền ra khắp nơi
Ngày Jêsus tái lâm gần rồi
Kèn thiên sứ sẽ vang trên trời
Ai là tôi con trung tín nay
Kim miện tương lai lãnh trước ngai
Muốn chóng ứng nghiệm lời Kinh Thánh
Nguyền cùng nhau giảng rao đạo Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo