Châu Báu Vua Jesus Christ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The King's Treasures
  • Lời: William M. Runyan (1870-1957)
  • Nhạc: Daniel B. Towner (1919)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The King's Treasures
1. We are the treasures of Christ the King;
Jesus has given us each good thing;
Voices to sing for Him songs of praise,
Feet to run willingly in His ways.
Refrain
We are the treasures of Christ the King,
Happy that we of His love may sing;
All of our powers to Him will we bring;
We are the treasures of Christ the King.
2. Boys who are manly, and pure and true,
Girls who are happy and useful, too,
Through all the powers that God has giv’n,
Make earth an Eden and home a heav’n.
3. We are His treasures; our hands and heart,
Placed in His keeping, must do their part;
He will employ all our powers each day,
We will serve Jesus in work and play.

Lời Việt

Châu Báu Vua Jesus Christ
1. Ta thiếu nhi chính châu ngọc Vua Thánh đây,
Ban phát cho chúng ta điều rất tốt nay:
Cho tiếng trong trẻo luôn bàn chân hăng hái,
Tiếng hát khen Vua, chân lần bước theo Ngài.
Điệp Khúc:
Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay,
Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy;
Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến,
Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.
2. Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai,
Thân gái công, dung, ngôn, hạnh không kém ai,
Ơn Chúa ban tuổi xuân càng thêm tươi sáng,
Đất trở nên Ê-đen, nhà hóa thiên đàng.
3. Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí Cao,
Nay hiến thân lo việc Ngài, phước biết bao;
Tuy sức non nhưng ơn Ngài vui thâu thái,
Khiến lúc chơi, khi học đều sáng danh Ngài.

Tài Liệu Tham Khảo