Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Speak, Lord, to Me
  • Tựa đề: Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
  • Lời: Frances R. Havergal, 1836-1879
  • Nhạc: Robert Schumann, 1839
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi
1. Lạy Chúa hãy phán với tôi từng tiếng
Hầu tôi rao ra tiếng vang Ngài truyền
Ngài đã kiếm, ấy để tôi cùng kiếm
Mọi con bơ vơ sắp sa hồ diêm.
2. Nguyện Chúa chỉ giáo để tôi rõ với
Hầu tôi đem rao báo cho người đời
Nguyện tiếng nói có cánh bay mạnh mẽ
Vào tận thâm tâm của muôn người nghe.
3. Cầu Chúa bổ sức giúp tôi ngày tháng
Mạnh dạn trong tay Chúa trên Thạch Bàn
Hầu có thể lấy cánh tay từ ái
Vực người trong thương hải đang sầu ai.
4. Cầu Chúa đổ dẫy đức dư dật thánh
Tràn ngập trong tôi khiến tâm nhiệt thành
Thần trí sáng suốt, lưỡi môi hực cháy
Truyền đạo yêu thương, hát khen Ngài nay.
5. Đẹp ý Chúa muốn khiến sai truyền bảo
Dùng tôi đi đâu, bất câu giờ nào
Kịp đến nuớc Chúa, Thánh nhan triều bái
Nhận phần vinh quang, nghỉ yên rày mai.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo