Nguồn An Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Nguồn An Bình - Lời: Nguyễn Hữu Ái
1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng
Qua những đau thương Ngài luôn ở gần
Trên mọi nẻo đường Ngài đâu cách xa
Dắt đưa ta không một bước sai lầm.
Điệp Khúc:
Ngài là Thượng Đế trên hết muôn vua, là Chúa muôn loài
Người ơi hay chăng? Chúa yêu thương ta Ngài luôn thấy ta
Hãy vững tin yêu và sống an bình
Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.
2. Khi mọi hy vọng như những làn mây
Bóng tối phủ vây buồn tan nát lòng
Hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin
Bóng đêm sẽ qua ngày sáng tươi về.
3. Cho dù sóng cuồng hay bão gầm vang
Không thể đổi thay tình yêu của Ngài
Trong hoàn cảnh buồn lòng vương đắng cay
Lắng im tâm tư quì gối bên Ngài.


Tài Liệu Tham Khảo