Khúc Ca Mang Danh Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Khúc Ca Mang Danh Jêsus - Trần Lưu Hoàng
1. Jê-sus! Tiếng vọng từ miền xa vời xuống không gian,
Tôi đứng im nghe danh Ngài vang trong gió lan;
Gió hát khúc ca mang danh Jê-sus
Mang vào đại dương nhắn sang muôn ngàn phương,
Lòng tôi ngây ngất rung theo câu hát êm như tình thương.
2. Tôi đi giữa một cuộc đời ô tội lắm gian nan,
Tôi đã đau thương bao lần tâm linh nát tan;
Lúc nước mắt tôi rơi trong đêm sâu
Trong ngày buồn đau bỗng nghe danh Jê-sus,
Lòng tiêu tan hết lo âu tôi đến bên ngôi nguyện cầu.
3. Jê-sus! Tiếng gọi ngàn đời êm đềm lắng trong mơ,
Tôi đã say mê danh Ngài từ khi ấu thơ;
Ước sẽ thốt lên danh Jê-sus yêu thương
Từ làn hơi cuối trong cuộc đời tôi,
Nguyện xin Chúa dắt tôi đi theo bước Chiên Con trọn đời.

Tài Liệu Tham Khảo