Tìm Về Miền Đất Hứa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Tìm Về Miền Đất Hứa
Cùng đi, ta vui bước bên nhau về miền quê hương ta
Miền quê hương ta, miền Chúa đã hứa
Nào đi, ta mau bước bên nhau về miền quê hương ta
Mật thơm, sữa ngon chan hòa.
Điệp Khúc:
Miền Chúa hứa cho ta
Tràn nước sống bao la
Miền ngày xưa Cha hứa cho ta
Tràn đầy nguồn sự sống bao la


Tài Liệu Tham Khảo