Vua Chăn Nuôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: The King of Love My Shepherd Is
  • Tựa đề: Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi
  • Lời: Henry W. Baker, 1868
  • Nhạc: John B. Dykes, 1868
  • Tài Liệu: Lutheran Worship #412

Lời Anh

The King of Love My Shepherd Is
1. The King of love my shepherd is,
Whose goodness faileth never;
I nothing lack if I am his
And he is mine forever.
2. Where streams of living water flow,
My ransomed soul he leadeth
And, where the verdant pastures grow,
With food celestial feedeth.
3. Perverse and foolish oft I strayed,
But yet in love he sought me
And on his shoulder gently laid
And home rejoicing brought me.
4. In death’s dark vale I fear no ill
With thee, dear Lord, beside me,
Thy rod and staff my comfort still,
Thy cross before to guide me.
5. Thou spredst a table in my sight;
Thine unction grace bestoweth;
And, oh, what transport of delight
From thy pure chalice floweth!
6. And so through all the length of days
Thy goodness faileth never.
Good Shepherd, may I sing thy praise
Within thy house forever.

Lời Việt

Vua Yêu Thương Chăn Giữ Tôi
1. Vua chí nhân, luôn chăm nom tôi hoài
Lòng lành Ngài vạn niên bất di
Nếu tôi thuộc Vua, Vua thuộc tôi nay
Quả thật đời tôi không thiếu chi.
2. Nay Chúa dắt đưa tôi luôn an lành
Gần dòng trường sinh yên tĩnh thay
Cỏ tươi ngọt ngon kia trong đồng xanh
Là nguồn linh lương vui thỏa nay.
3. Tuy lắm lúc tôi ngây ngô sai đàng
Mà Ngài đầy từ bi kiếm tôi
Vác tôi lên vai yêu thương, hân hoan
Về nhà ngày đêm vui chẳng thôi.
4. Trong trũng bóng chết tôi không kinh hoàng
Vì kìa, Jêsus đang đứng bên
Có thập tự Chúa dẫn đưa bình an
Roi, gậy hằng khuyên lơn ủy an.
5. Jêsus thiết diên cho tôi trang hoàng
Và dùng dầu hồng ân xức tôi
Chén vui mừng thánh khiết do Ngài ban
Ngập đầy lòng tôi khôn tả thôi.
6. Nên suốt nhất sinh tôi vui chi tày
Lòng Ngài từ bi không đổi thay
Hỡi Đấng chăn chiên khoan nhân từ nay
Tại nhà Ngài tôi luôn ở đây.

Tài Liệu Tham Khảo