Tôn Vinh Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Gloria Patri
  • Lời: Gloria Patri
  • Nhạc: Christoph Meincke

Lời Việt

Tôn Vinh Cha
Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,
Con minh chánh, Linh quanh vinh,
Ba Ngôi trọn lành.
Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên.
Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,
Không chút biến thiên! A-men, A-men.

Tài Liệu Tham Khảo