Buổi Mai Rực Rỡ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Some Sweet Morn
  • Tựa đề: Buổi Mai Rực Rỡ
  • Lời: A. B. Simpson
  • Nhạc: A. B. Simpson, 1897
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Buổi Mai Rực Rỡ
1. Buổi mai rực rỡ của ngày soi
Còn đâu đắm trong đêm mờ tối
Buổi mai rực rỡ khi mà tôi
Vùng thức trong ngày tháng đẹp tươi.
Điệp Khúc:
Ồ, này ta chờ mong tia sáng ban mai mau thực hiện
Thật ta ngóng trông sao cho tia bình minh mọc lên
Chúng tôi nguyện: “Ngày cực lạc ơi, xin kíp đến
Hỡi ban mai, đến mau, ý Cha được nên!”
2. Lúc ban ngày ấy sẽ hiện ra
Tận chung cảnh phân ly buồn bã
Đến cửa trời tấu khải hoàn ca
Gặp gỡ tươi cười không hề xa.
3. Chính trong giờ thể hư hoại đây
Mặc ngay thể vinh quang đẹp bấy
Những danh hiệu chẳng ra gì nay
Được hưởng danh hiệu uy quyền thay.
4. Chúng ta thời ấy lưỡi miệng ta
Thuật tích Chúa yêu thương lạ quá
Chúa cai trị bốn biển bình an
Dời cảnh thiên đàng xuống trần gian.
5. Chính trong ngày ấy lưỡi miệng ta
Thuật tích Chúa yêu thương lạ quá
Với thiên thần chúng ta đồng ca
Ngợi Chúa Cha Ha-lê-lu-gia.
6. Buổi mai rực rỡ, thỏa lòng thay
Hồi ta thấy thánh nhan đẹp bấy
Chúa vui mừng tiếp rước vào ngay
Nghìn thuở ta cùng sum vầy đây.

Tài Liệu Tham Khảo