Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Mỗi Bước Trên Thiên Trình
Tôi luôn đi cùng Giê-xu trọn mọi bước không thôi
Hằng ngày luôn luôn sống vui trong ơn yêu thương Trời
Còn lo chi ngày mai lại?
Nhờ Ngài sống bữa nay
Tôi luôn đi với Giê-xu trọn mọi bước không rời.

Tài Liệu Tham Khảo