Vững Niềm Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Lời Việt

Vững Niềm Tin
1. Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé
Có đáng chi giữa nơi chợ đời
Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy
Mỗi bước tôi và suốt cả đời.
Điệp Khúc:
Cha mến yêu hằng luôn đưa đường
Cha mến yêu hằng chăm sóc ta
Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió
Không sờn nao bền tâm theo Chúa
Tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không dời
Chúa sẽ hằng đưa dắt đời tôi.
2. Chúa nhân từ hằng nghe tôi cầu xin
Những khi tôi cúi bên chân Ngài
Những nan đề buồn vui tôi chẳng giấu
Đến với Cha trình dâng lên Ngài.
3. Mỗi sự việc đời tôi Cha đều biết
Những khó nguy Chúa luôn am tường
Có một ngày Ngài kêu tôi về nước
Sống với Cha còn đâu lo buồn.
4. Dẫu tôi nhìn vào tương lai nào đây
Những khó nguy vẫn đang đợi chờ
Vẫn tin cậy, bình an, không lùi bước
Chúa yêu tôi Ngài không thay dời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo