Nguồn Tình Yêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: So Great Is His Love
  • Nhạc: W. Elmo Mercer

Lời Việt

Nguồn Tình Yêu
1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử vong
Cho chính tôi, người tội đáng khinh
Phần tôi xưa hư nát mà nay trở nên con Trời
Tâm trắng trong bởi Ngài chết thay
Ôi Cứu Chúa cớ sao Ngài chuộc tôi
Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi
Tình yêu từ Thiên Chúa thật lòng không lấy chi sánh bằng
Vì Chúa tôi là nguồn ái nhân.
2. Từ cao Giê-xu đếy dạy cho tôi biết yêu thương người
Trong Chúa tuôn chảy nguồn ái ân
Lời yêu thương Cha phán hằng văng vẳng bên tôi luôn
“Con chớ lo ta thường ở bên”
Ôi Cứu Chúa cớ sao Ngài chuộc tôi
Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi
Ngài yêu thương ban phát làm tôi chứa chan ơn trời
Thật chính Giê-xu nguồn ái nhân.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo