Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Mục Lục

Tựa đề
 1. Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
 2. Thánh Vương Ngự Lai
 3. Tôn Vinh Chân Thần
 4. Vinh Danh Ngài
 5. Nguồn Ơn Phước
 6. Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay
 7. Tâm Hồn Ca Ngợi
 8. Tôn Vinh Ba Ngôi
 9. Ngợi Tôn Chúa
 10. Vinh Quang Thuộc Chúa
 11. Chúa Kỳ Diệu
 12. Toàn Thế Giới Ca Ngợi
 13. Tụng Ngợi Thánh Đế
 14. Bức Thành Kiên Cố
 15. Chúc Tôn Vua Thiên Cung
 16. Thánh Chúa Thành Tín
 17. Nguồn Cứu Giúp
 18. Thánh Chúa Siêu Việt
 19. Lên Đền Thánh
 20. Chúa
 21. Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa
 22. Tình Yêu Chúa
 23. Vui Mừng Chúa Là Vua
 24. Vui Mừng Tán Dương
 25. Ngước Mắt Lên Đồi
 26. Tung Hô Danh Chúa
 27. Đấng Ngồi Trên Ngôi
 28. Jesus Tuyệt Vời
 29. Hiến Vương Miện
 30. Vì Sao Tôi Ca Ngợi?
 31. Danh Chúa Jesus
 32. Tôn Vinh Chúa Tôi
 33. Ngợi Ca Danh Oai Nghi
 34. Reo Vang Hô-sa-na
 35. Một Ngày
 36. Ha-lê-lu-gia
 37. Ngợi Ca Jêsus
 38. Cám Ơn Ngài
 39. Ơn Cao Sâu
 40. Cần Jêsus Hơn
 41. Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày
 42. Khúc Hát Tâm Linh
 43. Danh Ngài Là Jêsus
 44. Chúa Jêsus Lâm Phàm
 45. Chúa Muôn Thu
 46. Ca Ngợi Vì Được Cứu
 47. Tình Yêu Jêsus
 48. Tôi Không Thể Biết
 49. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 50. Chúa Thánh Vinh Quang
 51. Chúa Sống Vinh Quang
 52. Tôn Vinh Vua Jêsus
 53. Yêu Thương Đời Đời
 54. Tôn Cao Danh Chúa
 55. Danh Trên Muôn Danh
 56. Ánh Sáng Tình Yêu
 57. Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 58. Ca Ngợi Chúa Tôi
 59. Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô
 60. Ngài Là Vua
 61. Yêu Jêsus
 62. Ngài Là Ai?
 63. Vua Muôn Vua
 64. Thiên Binh Vang Tiếng Hát
 65. Phước Cho Nhân Loại
 66. Môn Đồ Trung Tín
 67. Giữa Đêm Yên Tịnh
 68. Kỷ Nguyên Thanh Bình
 69. Đến Tôn Thờ
 70. Trong Máng Chiên
 71. Đêm Yên Lặng
 72. Bết-lê-hem Nhỏ Bé
 73. Không Chổ Trong Quán
 74. Đêm Thánh
 75. Ca Chúc Giáng Sinh
 76. Đêm Ơn Lành
 77. Đấng Thánh Lâm Phàm
 78. Niềm Vui Thiên Đàng
 79. Nô-ên Đầu Tiên
 80. Điệu Thần Ca
 81. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 82. Em-ma-nu-ên
 83. Chúa Đến Dương Trần
 84. Vua Miền Đông
 85. Tiếng Hát Thiên Binh
 86. Tình Yêu Thiên Chúa
 87. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 88. Bài Ca Máng Cỏ
 89. Đêm Đông Xưa
 90. Bình An Cho Loài Người
 91. Không Ai Khác
 92. Chúa Bất Biến
 93. Người Khách Lạ Ga-li-lê
 94. Cung Điện Bằng Ngà
 95. Chúa Không Đổi Thay
 96. Tình Chúa Bao La
 97. Hi Sinh Vì Con
 98. Nhìn Thập Tự
 99. Trên Đỉnh Ô-li-ve
 100. Ghết-sê-ma-nê
 101. Như Chiên Đi Lạc
 102. Chiêm Ngưỡng Thập Giá
 103. Chúa Mang Thập Hình
 104. Lên Gô-gô-tha
 105. Gô-gô-tha
 106. Ca Ngợi Dòng Huyết Báu
 107. Hãy Tin
 108. Gần Thập Tự Hơn
 109. Sông Tình Yêu
 110. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
 111. Trên Đồi Cao
 112. Nơi Chân Thập Tự
 113. Chúa Phục Sinh
 114. Chúa Phục Sinh Hôm Nay
 115. Chúa Oai Quyền Phục Sinh
 116. Chúa Sống Lại
 117. Trên Đường Em-mau
 118. Chúa Sống
 119. Mộ Trống
 120. Vì Jêsus Sống
 121. Nhìn Vua Thăng Thiên
 122. Tôn Vinh Jêsus
 123. Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
 124. Jêsus Quang Lâm
 125. Chúa Tái Lâm
 126. Kìa Chúa Đến!
 127. Nếu Chúa Đến Hôm Nay?
 128. Màn Sương Tiêu Tan
 129. Chúa Kíp Đến
 130. Tia Sáng Ban Mai
 131. Thần Yên Ủi
 132. Thánh Linh Dẫn Dắt
 133. Đầy Lòng Tôi
 134. Bài Ca Tâm Linh
 135. Thánh Linh Ngự Vào Lòng
 136. Gió Thánh Linh
 137. Hà Hơi Linh Thần
 138. Thần Linh Cảm Hóa
 139. Thánh Linh Hằng Sống
 140. An Bình Trong Chúa
 141. Trước Cửa Tâm Hồn
 142. Tiếng Chúa Gọi
 143. Nhìn Lên Jêsus
 144. Huyết Chúa Mầu Nhiệm
 145. Thoát Chốn Tội Tình
 146. Chúa Đoái Thương
 147. Lăn Xa
 148. Tiếng Chuông Lòng
 149. Phần Vui Thỏa
 150. Chúa Ngự Tâm Hồn
 151. Chúa Đến Trong Lòng
 152. Tiếng Hát Của Tôi
 153. Tâm Hồn Yên Ninh
 154. Nương Trong Chúa
 155. Tay Chúa Nắm Tôi
 156. Bước Với Chúa Yêu Thương
 157. Mừng Vui Hát Vang
 158. Sự Sống Mới
 159. Lòng Vui Vẻ
 160. Vui Mừng Ca Hát
 161. Ơn Lạ Lùng
 162. Lòng Thái An
 163. Đời Đẹp Tươi
 164. Sự Bình An
 165. Bước Trên Thiên Trình
 166. Trong Tay Chúa
 167. Đời Tự Do
 168. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 169. Sống Vui Thỏa
 170. Vui Bên Chúa
 171. Bài Ca Trong Tâm
 172. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 173. Chiên Của Chúa
 174. Đi Trong Hân Hoan
 175. Tôn Vinh Cha
 176. Một Ngày Tươi Mới
 177. Gặp Thiết Hữu
 178. Nguyện Cầu
 179. Giai Điệu Trong Tâm Hồn
 180. Yêu Thương Chúa Thêm
 181. Bước Đi Vinh Diệu
 182. Yêu Chúa Hơn
 183. Ái Tâm Chúa
 184. Tình Thương Cứu Chúa
 185. Hồng Ân Cứu Chuộc
 186. Ơn Sâu
 187. Ân Điển
 188. Con Trời Thương Thế Gian
 189. Lòng Tin Yêu
 190. Jêsus Yêu Tôi
 191. Jêsus Yêu Mến Tôi
 192. Thỏa Vui Thuộc Chúa
 193. Dù Có Cả Trần Gian
 194. Mến Yêu Jêsus
 195. Đếm Phước Chúa Ban
 196. Lẽ Sống Đời Tôi
 197. Điều Này Thật Sao
 198. Vững Tin Nơi Chúa
 199. Tình Yêu Muôn Đời
 200. Từ Nay Thuộc Chúa
 201. Con Thuộc Về Ta
 202. Thà Có Jêsus
 203. Giờ Dịu Êm
 204. Giờ Thánh
 205. Jêsus Là Bạn Thật
 206. Xin Dừng Chân
 207. Cần Chúa Luôn
 208. Thưa Với Jêsus
 209. Buổi Mai Với Jêsus
 210. Xin Vào Tâm Hồn
 211. Phục Hưng Tâm Hồn
 212. Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
 213. Ra Khơi
 214. Tâm Hồn Bùng Cháy
 215. Cung Hiến Cuộc Đời
 216. Chính Ngài
 217. Tận Hiến
 218. Tiếng Chúa Hướng Dẫn
 219. Theo Ý Chúa
 220. Lại Gần Hơn
 221. Dâng Chúa Thủy Chung
 222. Chốn Cao Hơn
 223. Ước Ao Nhìn Jêsus
 224. Đến Theo Chúa
 225. Cơn Mưa Phước Lành
 226. Chờ Mong Thiên Ân
 227. Sống Cho Chúa
 228. Khi Chúa Vô Lòng
 229. Theo Ý Cha
 230. Biết Chúa Tận Tường
 231. Danh Y Độc Nhất
 232. Bình An Diệu Kỳ
 233. Dâng Điều Tốt Nhất
 234. Tận Hiến Cho Chúa
 235. Nhìn Vua Vinh Hiển
 236. Vâng Theo Chúa
 237. Tất Cả Cho Jêsus
 238. Trông Mong Thiên Ân
 239. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 240. Gần Lòng Từ Ái
 241. Đến Bên Dòng Sông
 242. Khát Khao Dòng Nước
 243. Luyện Lòng Con
 244. Xin Mở Mắt Chúng Con
 245. Như Ý Cha
 246. Chốn Nương Thân
 247. Tâm Hồn Trong Trắng
 248. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 249. Nương Cánh Chúa
 250. Dựa Trên Lời Hứa
 251. Vầng Đá Muôn Đời
 252. Gần Chúa Hơn
 253. Gần Thập Tự
 254. Chúa Yêu Thương Tôi
 255. Tin Cậy Vâng Lời
 256. Tôi Biết Đấng Tôi Tin
 257. Chúa Nắm Tôi
 258. Chiếc Neo Vững Chắc
 259. Đừng Sợ
 260. Nương Trên Jêsus
 261. Tin Cậy Chúa Jêsus
 262. Hốc Đá Vững An
 263. Trao Cho Chúa
 264. Lo Gì
 265. Dòng Sông Thái An
 266. Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba
 267. Không Ai Bằng Chúa
 268. Cánh Vĩnh Sinh
 269. Đi Đường Ngài
 270. Chúa Là Tất Cả
 271. Lòng Cứ Yên Lặng
 272. Cứu Chúa Siêu Việt
 273. Chúa Che Giấu Tôi
 274. Luôn Mỗi Phút
 275. Xin Chúa Dẫn Dắt
 276. Chúa Sẽ Lo Toan
 277. Dòng Bình Tịnh
 278. Nguồn An Bình
 279. Chúa Hướng Dẫn
 280. Lời Hứa Quí Báu
 281. Chúa Ở Bên Tôi
 282. Chúa Dìu Dắt Tôi
 283. Chúa Nhớ Đến Tôi
 284. Chúa Biết Từng Cánh Chim
 285. Người Chăn Dẫn Dắt
 286. Xin Dắt Đưa Tôi
 287. Bên Kia Bóng Mờ
 288. Đấng Chăn Hồn Tôi
 289. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 290. Đi Với Chúa
 291. Trước Rạng Đông
 292. Danh Quí Trọng
 293. An Tâm Bên Chúa
 294. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
 295. Ngài Biết Rõ
 296. Chúa Dẫn Đưa Tôi
 297. Chim, Hoa Và Người
 298. Chúa Hiểu Tâm Trạng
 299. Bước Lên Si-ôn
 300. Tội Lỗi Cất Xa
 301. Đi Từng Bước
 302. Dương Quang Thiên Quốc
 303. Bàn Tay Mang Dấu Dinh
 304. Ngài Cứu Tôi
 305. Về Nhà Chúa
 306. Mỗi Quãng Đường
 307. Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 308. Đi Với Jêsus
 309. Trên Đồi Hoàng Hôn
 310. Đường Lối Chúa
 311. Quê Hương Thiên Quốc
 312. Nguyện Theo Jêsus
 313. Tình Yêu Vững Bền
 314. Nguyền Theo Bước Chân Người
 315. Chúa Hằng Chăn Giữ
 316. Tiến Bước Với Chúa
 317. Chúa Đang Gọi
 318. Phúc Âm Muôn Thuở
 319. Thắng Nhờ Đức Tin
 320. Ngắm Jêsus
 321. Tinh Binh Jêsus
 322. Hư Không
 323. Tinh Binh Thập Tự
 324. Sẵn Sàng
 325. Tại Trận Tiền
 326. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 327. Sức Lực Từ Chúa
 328. Vẹn Lòng Trung Tín
 329. Chọn Đứng Bên Ngài
 330. Khi Bình Minh Đến
 331. Đời Con
 332. Có Gì Dâng Chúa
 333. Con Hứa Theo Ngài
 334. Khi Ban Mai Đến
 335. Chúa Với Tôi
 336. Nào Đi Lên
 337. Bàn Tay Dâng Lên
 338. Triều Thiên Vinh Hiển
 339. Mặt Đối Mặt
 340. Niềm Vinh Hạnh
 341. Bên Kia Hoàng Hôn
 342. Giờ Xướng Danh
 343. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 344. Bất Dạ Thành
 345. Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 346. Miền Vinh Hiển
 347. Nơi Vĩnh Phúc
 348. Khúc Thiên Ca
 349. Làm Con Vua Thánh
 350. Vương Quốc Rạng Ngời
 351. Lòng Yêu Giáo Hội
 352. Nền Hội Thánh
 353. Chúa Duy Nhất
 354. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 355. Cùng Họp Nhau
 356. Quây Quần Bên Chúa
 357. Bài Ca Hiệp Nhất
 358. Lời Chúa Vững Lập
 359. Lời Cha
 360. Lời Dịu Dàng
 361. Âm Nhạc Kinh Thánh
 362. Xin Chúa Mở Mắt
 363. Chúa Là Vầng Đá
 364. Lời Chúa.
 365. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 366. Ngày Vui
 367. Viên Ngọc Đẹp
 368. Chúc Mừng Hôn Lễ
 369. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 370. Tiệc Thánh
 371. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 372. Bài Cầu Nguyện Chung
 373. Chúa Ban Thêm Ơn
 374. Thập Tự Xưa
 375. Nhà Trên Trời
 376. Đấng Chăn Lành
 377. Em Dầu Nhỏ
 378. Lòng Em Vui
 379. Một Tia Sáng
 380. Châu Báu Vua Jêsus
 381. Ca Khúc Thanh Xuân
 382. Ánh Sáng Cho Đời
 383. Chúa Vinh Quang
 384. Đêm Đến
 385. Gánh Lúa Về
 386. Ca Khúc Bình An
 387. Ánh Sáng Hải Đăng
 388. Đưa Về Chúa
 389. Rao Tin Lành
 390. Xin Chúa Sai Con
 391. Rao Phúc Âm
 392. Đổi Mới Tâm Tôi
 393. Mong Làm Nguồn Phước
 394. Jêsus Cứu Tôi
 395. Ánh Sáng Phúc Âm
 396. Hoa Huệ Trong Trũng
 397. Nhờ Huyết Chúa
 398. Ngợi Ca Cứu Chúa
 399. Đau Thương Tan Biến
 400. Bây Giờ Tôi Tin
 401. Nơi Gô-gô-tha
 402. Vinh Danh Chúa
 403. Con Sông Thanh Tẩy
 404. Ánh Thái Dương
 405. Từ Lúc Được Cứu
 406. Ái Từ Chúa
 407. Khi Jêsus Qua
 408. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 409. Tình Yêu Trời
 410. Tôi Không Cô Đơn
 411. Tận Trong Tâm Hồn
 412. Vinh Quang Trời
 413. Chính Jêsus
 414. Ánh Sáng Thế Giới
 415. Con Chiên Lạc
 416. Vui Đón Tội Nhân
 417. Lời Kêu Gọi
 418. Chúa Yêu Thiết Tha
 419. Chỉ Tin Nơi Chúa
 420. Cuộc Đời Ngắn Ngủi
 421. Tâm Linh Trong Trắng
 422. Lời Mời
 423. Đến Theo Jêsus
 424. Đến Với Chiên Con
 425. Cửa Cứu Rỗi
 426. Quyền Trong Huyết
 427. Huyết Chiên Con
 428. Cứu Chúa Kỳ Diệu
 429. Ca Ngợi Thập Tự
 430. Ngươi Yêu Ta Chăng?
 431. Danh Lạ Lùng
 432. Gọi Kẻ Nhọc Nhằn
 433. Cầu Nguyện Cho Anh
 434. Xin Chúa Sai Tôi
 435. Hãy Theo Ta
 436. Mong Bạn Quay Về
 437. Chúa Yêu Thế Gian
 438. Trở Về
 439. Vì Tội Tôi
 440. Tiếng Chúa
 441. Nguồn Tình Yêu
 442. Về Gấp Lên
 443. Chiên Lạc Trở Về
 444. Loan Tin Mừng
 445. Yêu Là Khi
 446. Đưa Người Đến Chúa
 447. Mảnh Đất Quê Hương
 448. Xin Cha Dẫn Đưa
 449. Lúc Anh Nguyện Cầu
 450. Xin Chúa Ở Bên Con
 451. Ca Khúc Xanh
 452. Tôn Thờ Cha Thánh
 453. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 454. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 455. Nhìn Lên Cha Thánh
 456. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 457. Chúc Tôn Chúa
 458. Thành Kính Ca Ngợi
 459. Lời Tạ Ơn
 460. Tôn Vinh Danh Chúa
 461. Lạy Cha Yêu Thương
 462. Hô-sa-na
 463. Dâng Lời Tán Dương
 464. Dâng Lên Cha
 465. Trong Giây Phút Này
 466. Chúa Oai Quyền
 467. Dâng Hiến
 468. Ca Ngợi Chúa
 469. Vinh Quang Rạng Ngời
 470. Lời Con Ca Tụng
 471. Hướng Lên Chúa
 472. Cha Cao Quí
 473. Tình Yêu Muôn Thu
 474. Dâng Lời Suy Tôn
 475. Thi Thiên 86
 476. Hát Ha-lê-lu-gia
 477. Lời Nguyện Kính Yêu
 478. Nơi Ẩn Trú Muôn Đời
 479. Dâng Lời Cảm Tạ
 480. Này Anh Thấy Không
 481. Phút Suy Tư
 482. Đồi Vắng
 483. Dâng Trọn Cho Jêsus
 484. Mừng Xuân
 485. Chuyện Giáng Sinh
 486. Niềm Vui
 487. Xuân Đến Bên Nhà
 488. Hãy Tin, Đừng Sợ!
 489. Tiếng Gõ Cửa
 490. Khi Chúa Yên Lặng Nhìn
 491. Dù Mai Sau
 492. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 493. Lời Nguyện Chiều
 494. Thi Thiên 90
 495. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 496. Bên Cha
 497. Hang Bê-lem
 498. Đêm Vui Trần Thế
 499. Người Đã Đến
 500. Bước Người Đi Qua
 501. Jêsus
 502. Vùng Đồi Xa Ấy
 503. Lời Chúa
 504. Giòng Sông Trường Sinh
 505. Tôn Vinh
 506. Nắm Chặt Lời Hứa
 507. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 508. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 509. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 510. Jêsus Bên Tôi
Nguyên Tác
 1. Praise to the Lord, the Almighty
 2. Come, Thou Almighty King
 3. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 4. Hallelujah to Thy Name
 5. Come Thou Fount of Every Blessing
 6. Holy! Holy! Holy!
 7. Hồn Ta Hằng Khen Chúa
 8. Praise Ye the Father
 9. Khá Ngợi Khen Chúa
 10. To God Be the Glory
 11. Let All the World in Every Corner Sing
 12. The God of Abraham Praise
 13. A Mighty Fortress
 14. Praise, My Soul, the King of Heaven
 15. Great is Thy Faithfulness
 16. O God, Our Help in Ages Past
 17. How Great Thou Art
 18. Lên Đền Thánh
 19. He
 20. I'll Praise My Maker
 21. The Love of God
 22. Joyful, Joyful We Adore Thee
 23. Joyful, Joyful We Adore Thee
 24. Psalm 121
 25. All Hail the Power of Jesus' Name
 26. Khải Huyền 5:13b
 27. Schönster Herr Jesu
 28. Crown Him with Many Crowns
 29. Why Do I Sing About Jesus
 30. The Name of Jesus Is So Sweet
 31. I Will Praise Him
 32. Blessed Be the Name
 33. Hosanna
 34. One Day
 35. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 36. All Hail the Power of Jesus' Name
 37. Cám Ơn Ngài
 38. Wonderful Grace of Jesus
 39. Above All Else
 40. Every Day I Will Bless Thee
 41. The Theme of My Song
 42. His Name Is Jesus
 43. Down From His Glory
 44. Chúa Muôn Thu
 45. I Am So Happy
 46. O the Deep, Deep Love of Jesus
 47. I Cannot Tell
 48. Khúc Ca Mang Danh Jêsus
 49. His Name Is Wonderful
 50. Chúa Sống Vinh Quang
 51. All Hail King Jesus
 52. Alleluia
 53. Lord, I Lift Your Name On High
 54. Name Above All Names
 55. Lord, the Light of Your Love
 56. The Sweetest Name Of All
 57. Ca Ngợi Chúa Tôi
 58. I Will Celebrate
 59. He Is Lord
 60. Yêu Jêsus
 61. Ngài Là Ai?
 62. King of Kings
 63. Hark! The Herald Angels Sing
 64. Joy to the World!
 65. Adeste Fideles
 66. It Came Upon the Midnight Clear
 67. You May Have the Joy-Bells
 68. Angels from the Realms of Glory
 69. Away in a Manger
 70. Silent Night
 71. O Little Town of Bethlehem
 72. No Room in the Inn
 73. Cantique de Noël
 74. We Wish You a Merry Christmas
 75. Đêm Ơn Lành
 76. Đấng Thánh Lâm Phàm
 77. Thiên Đàng Chung Vui
 78. The First Noel
 79. Điệu Thần Ca
 80. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 81. Emmanuel
 82. O Antiphon
 83. We Three Kings
 84. Angels We Have Heard on High
 85. What Child Is This
 86. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 87. Away in a Manger
 88. Đêm Đông Xưa
 89. God Rest You Merry, Gentlemen
 90. No, Not One!
 91. Yesterday, Today, And Forever
 92. Stranger of Galilee
 93. Ivory Palaces
 94. The Unchanged Healer
 95. Tình Chúa Bao La
 96. I Gave My Life for Thee
 97. Behold the Savior of Mankind
 98. 'Tis Midnight, and On Olive's Brow
 99. The Hour in Dark Gethsemane
 100. Như Chiên Đi Lạc
 101. When I Survey the Wondrous Cross
 102. Chúa Mang Thập Hình
 103. Lead Me to Calvary
 104. Calvary
 105. Blessed Be The Fountain
 106. Hãy Tin
 107. Nearer the Cross
 108. At the Cross
 109. When I Remember
 110. On a Rugged Hill
 111. Beneath the Cross of Jesus
 112. Low in the Grave He Lay
 113. Christ, the Lord, Is Risen
 114. Come, Ye Thankful People, Come
 115. Å, Salige Stund Uten Like
 116. Trên Đường Em-mau
 117. He Lives
 118. He Is Not Here, But Is Risen
 119. Because He Lives
 120. See, The Conqueror Mounts in Triumph
 121. O'er the Distant Mountains Breaking
 122. À Toi la Gloire
 123. Christ Returneth
 124. Lo! He Comes
 125. Lo! Jesus Comes!
 126. What If It Were Today?
 127. Màn Sương Tiêu Tan
 128. Chúa Kíp Đến
 129. Tia Sáng Ban Mai
 130. The Comforter Has Come!
 131. Holy Spirit, Faithful Guide
 132. Fill Me Now
 133. Spirit Song
 134. Holy Spirit, While We Bend
 135. Gió Thánh Linh
 136. Breathe Upon Us
 137. Old Time Power
 138. Spirit of the Living God
 139. An Bình Trong Chúa
 140. O Jesus, Thou Art Standing
 141. I Hear Thy Welcome Voice
 142. There Is a Life for a Look
 143. Nothing But the Blood
 144. He Lifted Me
 145. Jesus Heals the Broken Hearted
 146. Rolled Away
 147. You May Have the Joy-Bells
 148. Give Me Jesus
 149. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 150. Since Jesus Came Into My Heart
 151. Blessed Assurance
 152. Nương Trong Chúa
 153. Tay Chúa Nắm Tôi
 154. Bước Với Chúa Yêu Thương
 155. Mừng Vui Hát Vang
 156. Sự Sống Mới
 157. Lòng Vui Vẻ
 158. Vui Mừng Ca Hát
 159. Ơn Lạ Lùng
 160. Lòng Thái An
 161. Đời Đẹp Tươi
 162. Sự Bình An
 163. Bước Trên Thiên Trình
 164. Trong Tay Chúa
 165. Đời Tự Do
 166. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 167. Sống Vui Thỏa
 168. Vui Bên Chúa
 169. Bài Ca Trong Tâm
 170. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 171. Chiên Của Chúa
 172. Đi Trong Hân Hoan
 173. Tôn Vinh Cha
 174. Một Ngày Tươi Mới
 175. Gặp Thiết Hữu
 176. Nguyện Cầu
 177. Giai Điệu Trong Tâm Hồn
 178. Yêu Thương Chúa Thêm
 179. Bước Đi Vinh Diệu
 180. Yêu Chúa Hơn
 181. Ái Tâm Chúa
 182. Tình Thương Cứu Chúa
 183. Hồng Ân Cứu Chuộc
 184. Ơn Sâu
 185. Ân Điển
 186. Con Trời Thương Thế Gian
 187. Lòng Tin Yêu
 188. Jêsus Yêu Tôi
 189. Jêsus Yêu Mến Tôi
 190. Thỏa Vui Thuộc Chúa
 191. Dù Có Cả Trần Gian
 192. Mến Yêu Jêsus
 193. Đếm Phước Chúa Ban
 194. Lẽ Sống Đời Tôi
 195. Điều Này Thật Sao
 196. Vững Tin Nơi Chúa
 197. Tình Yêu Muôn Đời
 198. Từ Nay Thuộc Chúa
 199. Con Thuộc Về Ta
 200. Thà Có Jêsus
 201. Giờ Dịu Êm
 202. Giờ Thánh
 203. Jêsus Là Bạn Thật
 204. Xin Dừng Chân
 205. Cần Chúa Luôn
 206. Thưa Với Jêsus
 207. Buổi Mai Với Jêsus
 208. Xin Vào Tâm Hồn
 209. Phục Hưng Tâm Hồn
 210. Tôn Vinh Chúa Chí Tôn
 211. Ra Khơi
 212. Tâm Hồn Bùng Cháy
 213. Cung Hiến Cuộc Đời
 214. Chính Ngài
 215. Tận Hiến
 216. Tiếng Chúa Hướng Dẫn
 217. Theo Ý Chúa
 218. Lại Gần Hơn
 219. Dâng Chúa Thủy Chung
 220. Chốn Cao Hơn
 221. Ước Ao Nhìn Jêsus
 222. Đến Theo Chúa
 223. Cơn Mưa Phước Lành
 224. Chờ Mong Thiên Ân
 225. Sống Cho Chúa
 226. Khi Chúa Vô Lòng
 227. Theo Ý Cha
 228. Biết Chúa Tận Tường
 229. Danh Y Độc Nhất
 230. Bình An Diệu Kỳ
 231. Dâng Điều Tốt Nhất
 232. Tận Hiến Cho Chúa
 233. Nhìn Vua Vinh Hiển
 234. Vâng Theo Chúa
 235. Tất Cả Cho Jêsus
 236. Trông Mong Thiên Ân
 237. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 238. Gần Lòng Từ Ái
 239. Đến Bên Dòng Sông
 240. Khát Khao Dòng Nước
 241. Luyện Lòng Con
 242. Xin Mở Mắt Chúng Con
 243. Như Ý Cha
 244. Chốn Nương Thân
 245. Tâm Hồn Trong Trắng
 246. Khi Chúa Chinh Phục Tôi
 247. Nương Cánh Chúa
 248. Dựa Trên Lời Hứa
 249. Vầng Đá Muôn Đời
 250. Gần Chúa Hơn
 251. Gần Thập Tự
 252. Chúa Yêu Thương Tôi
 253. Tin Cậy Vâng Lời
 254. Tôi Biết Đấng Tôi Tin
 255. Chúa Nắm Tôi
 256. Chiếc Neo Vững Chắc
 257. Đừng Sợ
 258. Nương Trên Jêsus
 259. Tin Cậy Chúa Jêsus
 260. Hốc Đá Vững An
 261. Trao Cho Chúa
 262. Lo Gì
 263. Dòng Sông Thái An
 264. Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba
 265. Không Ai Bằng Chúa
 266. Cánh Vĩnh Sinh
 267. Đi Đường Ngài
 268. Chúa Là Tất Cả
 269. Lòng Cứ Yên Lặng
 270. Cứu Chúa Siêu Việt
 271. Chúa Che Giấu Tôi
 272. Luôn Mỗi Phút
 273. Xin Chúa Dẫn Dắt
 274. Chúa Sẽ Lo Toan
 275. Dòng Bình Tịnh
 276. Nguồn An Bình
 277. Chúa Hướng Dẫn
 278. Lời Hứa Quí Báu
 279. Chúa Ở Bên Tôi
 280. Chúa Dìu Dắt Tôi
 281. Chúa Nhớ Đến Tôi
 282. Chúa Biết Từng Cánh Chim
 283. Người Chăn Dẫn Dắt
 284. Xin Dắt Đưa Tôi
 285. Bên Kia Bóng Mờ
 286. Đấng Chăn Hồn Tôi
 287. Bên Tôi Là Chúa Jêsus
 288. Đi Với Chúa
 289. Trước Rạng Đông
 290. Danh Quí Trọng
 291. An Tâm Bên Chúa
 292. Xin Sống Cho Chúa Jêsus
 293. Ngài Biết Rõ
 294. Chúa Dẫn Đưa Tôi
 295. Chim, Hoa Và Người
 296. Chúa Hiểu Tâm Trạng
 297. Bước Lên Si-ôn
 298. Tội Lỗi Cất Xa
 299. Đi Từng Bước
 300. Dương Quang Thiên Quốc
 301. Bàn Tay Mang Dấu Dinh
 302. Ngài Cứu Tôi
 303. Về Nhà Chúa
 304. Mỗi Quãng Đường
 305. Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 306. Đi Với Jêsus
 307. Trên Đồi Hoàng Hôn
 308. Đường Lối Chúa
 309. Quê Hương Thiên Quốc
 310. Nguyện Theo Jêsus
 311. Tình Yêu Vững Bền
 312. Nguyền Theo Bước Chân Người
 313. Chúa Hằng Chăn Giữ
 314. Tiến Bước Với Chúa
 315. Chúa Đang Gọi
 316. Phúc Âm Muôn Thuở
 317. Thắng Nhờ Đức Tin
 318. Ngắm Jêsus
 319. Tinh Binh Jêsus
 320. Hư Không
 321. Tinh Binh Thập Tự
 322. Sẵn Sàng
 323. Tại Trận Tiền
 324. Trung, Thành, Tín, Nghĩa
 325. Sức Lực Từ Chúa
 326. Vẹn Lòng Trung Tín
 327. Chọn Đứng Bên Ngài
 328. Khi Bình Minh Đến
 329. Đời Con
 330. Có Gì Dâng Chúa
 331. Con Hứa Theo Ngài
 332. Khi Ban Mai Đến
 333. Chúa Với Tôi
 334. Nào Đi Lên
 335. Bàn Tay Dâng Lên
 336. Triều Thiên Vinh Hiển
 337. Mặt Đối Mặt
 338. Niềm Vinh Hạnh
 339. Bên Kia Hoàng Hôn
 340. Giờ Xướng Danh
 341. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 342. Bất Dạ Thành
 343. Chung Nhóm Ở Thiên Hà
 344. Miền Vinh Hiển
 345. Nơi Vĩnh Phúc
 346. Khúc Thiên Ca
 347. Làm Con Vua Thánh
 348. Vương Quốc Rạng Ngời
 349. Lòng Yêu Giáo Hội
 350. Nền Hội Thánh
 351. Chúa Duy Nhất
 352. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 353. Cùng Họp Nhau
 354. Quây Quần Bên Chúa
 355. Bài Ca Hiệp Nhất
 356. Lời Chúa Vững Lập
 357. Lời Cha
 358. Lời Dịu Dàng
 359. Âm Nhạc Kinh Thánh
 360. Xin Chúa Mở Mắt
 361. Chúa Là Vầng Đá
 362. Lời Chúa.
 363. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 364. Ngày Vui
 365. Viên Ngọc Đẹp
 366. Chúc Mừng Hôn Lễ
 367. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 368. Tiệc Thánh
 369. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 370. Bài Cầu Nguyện Chung
 371. Chúa Ban Thêm Ơn
 372. Thập Tự Xưa
 373. Nhà Trên Trời
 374. Đấng Chăn Lành
 375. Em Dầu Nhỏ
 376. Lòng Em Vui
 377. Một Tia Sáng
 378. Châu Báu Vua Jêsus
 379. Ca Khúc Thanh Xuân
 380. Ánh Sáng Cho Đời
 381. Chúa Vinh Quang
 382. Đêm Đến
 383. Gánh Lúa Về
 384. Ca Khúc Bình An
 385. Ánh Sáng Hải Đăng
 386. Đưa Về Chúa
 387. Rao Tin Lành
 388. Xin Chúa Sai Con
 389. Rao Phúc Âm
 390. Đổi Mới Tâm Tôi
 391. Mong Làm Nguồn Phước
 392. Jêsus Cứu Tôi
 393. Ánh Sáng Phúc Âm
 394. Hoa Huệ Trong Trũng
 395. Nhờ Huyết Chúa
 396. Ngợi Ca Cứu Chúa
 397. Đau Thương Tan Biến
 398. Bây Giờ Tôi Tin
 399. Nơi Gô-gô-tha
 400. Vinh Danh Chúa
 401. Con Sông Thanh Tẩy
 402. Ánh Thái Dương
 403. Từ Lúc Được Cứu
 404. Ái Từ Chúa
 405. Khi Jêsus Qua
 406. Chuyện Tôi Thích Xướng Ca
 407. Tình Yêu Trời
 408. Tôi Không Cô Đơn
 409. Tận Trong Tâm Hồn
 410. Vinh Quang Trời
 411. Chính Jêsus
 412. Ánh Sáng Thế Giới
 413. Con Chiên Lạc
 414. Vui Đón Tội Nhân
 415. Lời Kêu Gọi
 416. Chúa Yêu Thiết Tha
 417. Chỉ Tin Nơi Chúa
 418. Cuộc Đời Ngắn Ngủi
 419. Tâm Linh Trong Trắng
 420. Lời Mời
 421. Đến Theo Jêsus
 422. Đến Với Chiên Con
 423. Cửa Cứu Rỗi
 424. Quyền Trong Huyết
 425. Huyết Chiên Con
 426. Cứu Chúa Kỳ Diệu
 427. Ca Ngợi Thập Tự
 428. Ngươi Yêu Ta Chăng?
 429. Danh Lạ Lùng
 430. Gọi Kẻ Nhọc Nhằn
 431. Cầu Nguyện Cho Anh
 432. Xin Chúa Sai Tôi
 433. Hãy Theo Ta
 434. Mong Bạn Quay Về
 435. Chúa Yêu Thế Gian
 436. Trở Về
 437. Vì Tội Tôi
 438. Tiếng Chúa
 439. Nguồn Tình Yêu
 440. Về Gấp Lên
 441. Chiên Lạc Trở Về
 442. Loan Tin Mừng
 443. Yêu Là Khi
 444. Đưa Người Đến Chúa
 445. Mảnh Đất Quê Hương
 446. Xin Cha Dẫn Đưa
 447. Lúc Anh Nguyện Cầu
 448. Xin Chúa Ở Bên Con
 449. Ca Khúc Xanh
 450. Tôn Thờ Cha Thánh
 451. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 452. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 453. Nhìn Lên Cha Thánh
 454. Ơn Yêu Thương Từ Cha
 455. Chúc Tôn Chúa
 456. Thành Kính Ca Ngợi
 457. Lời Tạ Ơn
 458. Tôn Vinh Danh Chúa
 459. Lạy Cha Yêu Thương
 460. Hô-sa-na
 461. Dâng Lời Tán Dương
 462. Dâng Lên Cha
 463. Trong Giây Phút Này
 464. Chúa Oai Quyền
 465. Dâng Hiến
 466. Ca Ngợi Chúa
 467. Vinh Quang Rạng Ngời
 468. Lời Con Ca Tụng
 469. Hướng Lên Chúa
 470. Cha Cao Quí
 471. Tình Yêu Muôn Thu
 472. Dâng Lời Suy Tôn
 473. Thi Thiên 86
 474. Hát Ha-lê-lu-gia
 475. Lời Nguyện Kính Yêu
 476. Nơi Ẩn Trú Muôn Đời
 477. Dâng Lời Cảm Tạ
 478. Này Anh Thấy Không
 479. Phút Suy Tư
 480. Đồi Vắng
 481. Dâng Trọn Cho Jêsus
 482. Mừng Xuân
 483. Chuyện Giáng Sinh
 484. Niềm Vui
 485. Xuân Đến Bên Nhà
 486. Hãy Tin, Đừng Sợ!
 487. Tiếng Gõ Cửa
 488. Khi Chúa Yên Lặng Nhìn
 489. Dù Mai Sau
 490. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 491. Lời Nguyện Chiều
 492. Thi Thiên 90
 493. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 494. Bên Cha
 495. Hang Bê-lem
 496. Đêm Vui Trần Thế
 497. Người Đã Đến
 498. Bước Người Đi Qua
 499. Jêsus
 500. Vùng Đồi Xa Ấy
 501. Lời Chúa
 502. Giòng Sông Trường Sinh
 503. Tôn Vinh
 504. Nắm Chặt Lời Hứa
 505. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 506. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 507. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 508. Jêsus Bên Tôi
Lời
 1. Charles Wesley
 2. Charles Wesley
 3. Thomas Ken
 4. Henry Ostrom
 5. Robert Robinson
 6. John B. Dykes
 7. Thi Thiên 103
 8. Edwin O. Excell
 9. Thi Thiên 103: 1-4
 10. Fanny Crosby
 11. Frederick William Faber
 12. George Herbert
 13. Thomas Olivers
 14. Martin Luther
 15. Henry F. Lyte
 16. T. O. Chisholm
 17. Isaac Watts
 18. Karl Gustav Boberg
 19. Richard Mullan
 20. Isaac Watts
 21. Frederick M. Lehman
 22. Ludwig van Beethoven
 23. Ludwig van Beethoven
 24. Charles Pur­day
 25. Edward Perronet
 26. Khải Huyền 5:13b
 27. Trích từ Thánh Ca Münster Gesangbuch
 28. Matthew Bridges
 29. Albert Allen Ketchum
 30. William C. Martin
 31. Mar­ga­ret J. Har­ris
 32. William H. Clark
 33. Henri Abraham César Malan
 34. J. Wilbur Chapman
 35. Edward Perronet
 36. Haldor Lilenas
 37. John W. Peterson
 38. Henri Abraham César Malan
 39. Haldor Lillenas
 40. William E. Booth-Clibborn
 41. Stantion W Gavitt
 42. Samuel Trevor Francis
 43. William Y. Fullerton
 44. Audrey Mieir
 45. Dave Moody
 46. Jerry Sinclair
 47. Rick Founds
 48. Aida Hearn
 49. Graham Kendrick
 50. Tom Coomes
 51. Triệu Thái Sơn
 52. Rita Baloche
 53. Khuyết Danh
 54. Robert Loveless
 55. Nguyễn Hữu Ái
 56. Sophie Conty
 57. Charles Wesley
 58. Isaac Watts
 59. Latin - Khuyết Danh
 60. Richard Storrs Willis
 61. J. Edward Ruark
 62. James Montgomery
 63. Joseph Mohr
 64. Phill­ips Brooks
 65. A. L. Skilton
 66. Placide Cappeau
 67. Nhạc Truyền Thống
 68. Mục sư Phan Đình Liệu
 69. Mục sư Lê Đình Tươi
 70. Mục sư Ông Văn Trung
 71. Carols Ancient and Modern
 72. Ban Biên Soạn Thánh Ca HTTLVN
 73. Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 74. Bob McGee
 75. Latin
 76. J.H. Hopkins Jr.
 77. James Chadwick
 78. William Chatterton Dix
 79. Nguyễn Long Giáp
 80. Vũ Đức Nghiêm
 81. Khuyết Danh
 82. Johnson Oatman, Jr.
 83. Albert B. Simpson
 84. Leila. H. Morris
 85. Henry Barraclough
 86. R. Kelso Carter
 87. Việt Nữ
 88. Frances R. Havergal
 89. Samuel Wesley, Sr.
 90. William B. Tappan
 91. Asa Hull
 92. Mục sư Paul E. Carlson
 93. Isaac Watts
 94. Mục sư Lê Đình Tươi
 95. Jennie Evelyn Hussey
 96. B.D.Ackley
 97. Eden R. Latta
 98. Khuyết Danh
 99. Fanny J. Crosby
 100. Isaac Watts
 101. John W. Peterson
 102. J. Keith Whitford
 103. Elizabeth Clephane
 104. Robert Lowry
 105. Charles Wesley
 106. Henry Alford
 107. Johan Halmrast
 108. Linh mục Thành Tâm
 109. Alfred H. Ackley
 110. Dan­i­el W. Whit­tle
 111. Gloria Gaither
 112. Christ­o­pher Words­worth
 113. John S. B. Monsell
 114. Edmond L. Budry
 115. H. L. Tur­ner
 116. John Ce­nnick
 117. Phoebe W. Palmer
 118. Lei­la N. Mor­ris
 119. Khuyết Danh
 120. Khuyết Danh
 121. Khuyết Danh
 122. Frank Bottome
 123. Marcus M. Wells
 124. El­wood H. Stokes
 125. John Wimber
 126. G. W. Craffs
 127. Tống Thượng Tiết
 128. Russell K. Carter
 129. Paul Rader
 130. Daniel Iverson
 131. Khuyết Danh
 132. Will­iam W. How
 133. Lewis Hart­sough
 134. Amedia M. Hull
 135. Ro­bert Low­ry
 136. Charles H. Gabriel
 137. Khuyết Danh
 138. Minnie A. Steele
 139. J. Edward Ruark
 140. Frances J. Crosby
 141. Charles J. But­ler
 142. Rufus H. McDaniel
 143. Fanny J. Crosby
 144. H. G. Spafford
 145. Anne L. Murphy
 146. Winfield Macomber
 147. John W. Peterson
 148. Avis M. Christiansen
 149. George C. Cooke
 150. Khuyết Danh
 151. John Newton
 152. Khuyết Danh
 153. Khuyết Danh
 154. Keith Roughledge
 155. Redd Harper
 156. Danny Lee
 157. Leland Green
 158. Leona Von Brethorst
 159. Robert C. Loveless
 160. Khuyết Danh
 161. Lê Ngọc Vinh
 162. Orien Johnson
 163. Joe & Leila Huerta
 164. Gloria Patri
 165. Les Garett
 166. James G. Small
 167. Kent Chant
 168. Luther D. Bridgers
 169. Eliz­a­beth P. Pren­tiss
 170. Avis M. B. Christ­ian­sen
 171. William Ralph Featherstone
 172. W. Spen­cer Wal­ton
 173. Mục sư Lê Đình Tươi
 174. Julia H. Johnston
 175. Charles Austin Miles
 176. Richard J. Oliver
 177. Frances J. Crosby
 178. John R. Clements
 179. Anna B. Warner; David R. McGuire
 180. Philip P. Bliss
 181. Ada R. Haborshon
 182. Anna Ölander
 183. Khuyết Danh
 184. John Oatman, Jr.
 185. Merrill Dunlop
 186. Charles Wesley
 187. Khuyết Danh
 188. George W. Robinson
 189. W. P. Loveless
 190. Rhea F. Miller
 191. William Walford
 192. William D. Longstaff
 193. Joseph M. Scriven
 194. Fanny J. Crosby
 195. Anna S. Hawks
 196. Ed­mund S. Lo­renz
 197. Charles Austin Miles
 198. Harry Dudley Clarke
 199. William P. Mackay
 200. Isaac Watts
 201. Albert B. Simpson
 202. Delia T. White
 203. Frances R. Havergal
 204. Albert Benjamin Simpson
 205. Alfred C. Snead
 206. Er­nest W. Blan­dy
 207. Elisha A. Hoffman
 208. Fanny J. Crosby
 209. Frances Ridley Havergal
 210. Johnson Oatman, Jr.
 211. Anna B. Warner
 212. William True Sleeper
 213. Daniel W. Whittle
 214. Lelia Naylor Morris
 215. Khuyết Danh
 216. Adelaide A. Pollard
 217. E. E. Hewitt
 218. Will­iam Hunt­er
 219. Manie Payne Ferguson
 220. Howard B. Grose
 221. Winfield S. Weeden
 222. Helen Howarth Lemmel
 223. C. Austin Miles
 224. Mary Dagworthy James
 225. James McGranahan
 226. Lelia Naylor Morris
 227. Cleland B. McAfee
 228. Edward R. Miller
 229. Martin Nystrom
 230. Eddie Espinosa
 231. Robert Cull
 232. Diane Ball
 233. Michael Ledner
 234. George Matheson
 235. William Orcutt Cushing
 236. Russell Kelson Carter
 237. Augustus M. Toplady
 238. Sarah F. Adams
 239. Fanny J. Crosby
 240. Charles Wesley
 241. John Henry Sammis
 242. Daniel W. Whittle
 243. Ada Ruth Habershon
 244. William C. Martin
 245. Khuyết danh
 246. Edward Mote
 247. Lousia M. R. Stead
 248. Fanny J. Crosby
 249. Đức Dũng
 250. Frances Ridley Havergal
 251. Vernon J. Charleswoth
 252. Albert B. Simpson
 253. Eli­sha A. Hoff­man
 254. Benjamin Mansell Ramsey
 255. Ralph Carmichael
 256. Catharine Amalia Dorothea von Schlegel
 257. John Wilbur Chapman
 258. Mary Elizabeth Servoss
 259. D. W. Whittle
 260. Will­iam Will­iams
 261. Civilla D. Martin
 262. Thi Thiên 23
 263. Nguyễn Hữu Ái
 264. Ed­ward Hop­per
 265. Nathaniel Niles
 266. Lê Đình Tươi
 267. Joseph H. Gilmore
 268. E. D. Mund
 269. Ci­vil­la D. Mar­tin
 270. Dorothy A. Thrupp
 271. Will­iam Will­iams
 272. Dale Schulz
 273. Francis Rous
 274. Ada Blenkhorn
 275. John T. Benson
 276. John W. Peterson
 277. Khuyết Danh
 278. Katharona von Schlegel
 279. Thomas O. Chisholm
 280. Lê Ngọc Vinh
 281. Fanny J. Crosby
 282. Lê Trung Thành
 283. Isaac Watts
 284. Robert C. Loveless
 285. Albert B. Simpson
 286. Henry J. Zelley
 287. Baylus Benjamin McKinney
 288. John W. Peterson
 289. Vô danh
 290. Alfred B. Smith & John W. Peterson
 291. Ira F. Stanphill
 292. Robert Savage
 293. John W. Peterson
 294. Linda Shivers Leech
 295. Albert E. Brunley
 296. Vĩnh Phúc
 297. William Gaither
 298. William C. Martin
 299. John Peterson
 300. May Agnew Stephens
 301. Frederick W. Faber
 302. John H. Yates
 303. Khuyết Danh
 304. S. Baring Gould
 305. Tống Thượng Tiết
 306. George Duf­field, Jr.
 307. A. C. Palmer
 308. Lelia Naylor Morris
 309. Frances R. Havergal
 310. Albert B. Simpson
 311. Frances R. Havergal
 312. Jesse Randall Baxter, Jr.
 313. Việt Nữ
 314. Charles C. Lu­ther
 315. John E. Bode
 316. Charles A. Tindley
 317. Trần Thượng Trí
 318. Mrs. C. H. Morris
 319. Khuyết Danh
 320. Henrietta Walters
 321. Carrie A. Breck
 322. Charles H. Gabriel
 323. Virgil P. Brook
 324. James M. Black
 325. Khuyết Danh
 326. John R. Clements
 327. Robert Lowry
 328. S. Fillmore Bennett
 329. Eliza E. Hewitt
 330. Ban Nhuận Chánh
 331. Ida R. Smith
 332. Mrs. F. A. F. Wood White
 333. Tim­o­thy Dwight, Psalms of Da­vid
 334. Nicolai F.S. Grundtvig
 335. Al­bert B. Simp­son
 336. G.F. Root
 337. Khuyết Danh
 338. Tedd Smith
 339. Peter Scholtes
 340. Thánh Thơ Công Hội
 341. Việt Nữ
 342. Philip P. Bliss
 343. Flora Kirkland
 344. Paul E. Carlson
 345. Paul E. Carlson
 346. Amy Grant, Michael W. Smith
 347. Nguyễn Duy
 348. Philip Doddridge
 349. William O. Cushing
 350. Stephen C. Foster
 351. Carl Gotthard Liander
 352. Vĩnh Phúc
 353. Kinh Thánh
 354. Annie Johnson Flint
 355. George Bennard
 356. Khuyết Danh
 357. John J. Husband
 358. Khuyết Danh
 359. Nellie Talbot
 360. William M. Runyan
 361. Nguyễn Châu Ân
 362. Anne H. Shep­herd
 363. Anna Louisa Walker/Coghill
 364. Knowles Shaw
 365. Trần Thượng Trí
 366. Philip P. Bliss
 367. Alexcenah Thomas
 368. Mary A. Kidder
 369. George Ben­nard
 370. A.B. Simpson
 371. Khuyết Danh
 372. George S. Schuler
 373. Lawrence E. Brooks
 374. Eli­sha A. Hoff­man
 375. Charles W. Fry
 376. Wendell P. Loveless
 377. Philip P. Bliss
 378. John M. Moore
 379. Issac Watts
 380. William R. Newell
 381. Elisha A. Hoffman
 382. Pho­ebe W. Palm­er
 383. Eliza E. Hewitt
 384. Ed­win O. Ex­cell
 385. Howard E. Smite
 386. Oswald J. Smith
 387. Fran­cis H. Row­ley
 388. James Thiem
 389. John W. Peterson
 390. Khuyết Danh
 391. John W. Peterson
 392. Ina Duley Ogdon
 393. Philip P. Bliss
 394. Elizabeth Clephane
 395. Erd­mann Neu­meis­ter
 396. William Lamartine Thompson
 397. Khuyết Danh
 398. John H. Stockton
 399. Mục sư Lê Đình Tươi
 400. Frances J. Crosby
 401. E. O. Excell
 402. George F. Root
 403. Charlotte Elliott
 404. Albert B. Simpson
 405. Lewis E. Jones
 406. Elisha A. Hoffman
 407. Eli­sha A. Hoff­man
 408. Ho­ra­ti­us Bo­nar
 409. Trần Thượng Trí
 410. Ly­dia O. Bax­ter
 411. Paul E. Carlson
 412. Samuel O. Cluff
 413. Louis P. Lehman Jr.
 414. George W. Cooke
 415. Khuyết Danh
 416. Paul E. Carlson
 417. Norman Clayton
 418. William E. Witter
 419. Juan Ramon
 420. Ralph Carmichael
 421. John E. Walvoord
 422. Ban Nhuận Chánh Thánh Ca
 423. Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 424. Audrey Mieir
 425. Henry Francis Lyte
 426. Terrye Coelho
 427. Khuyết Danh
 428. J.H. Filmore
 429. Wayne & Cathy Perrin
 430. Patricia Van Tine
 431. Bob Fitts
 432. Greg Massanari, Morris Chapman
 433. Henry Smith
 434. Donna Adkins
 435. Laurie Klein
 436. Carl Tuttle
 437. Terry MacAlmon
 438. Guy Gray
 439. David Graham
 440. Rich Mullin
 441. Jane Austin Boumgarden
 442. Chuck Girard
 443. Jack Hayford
 444. Andrae Crouch
 445. Charles Monroe
 446. Leonard E. Smith, Jr.
 447. Edit McNeil
 448. Kirk Dearman
 449. Tom & Dori Howard
 450. Linda Stassen
 451. Jimmy Owens
 452. Bill Batstone
 453. August Ludvig Storm
 454. Lê Phước Thiện
 455. Lê Phước Thiện
 456. Lê Phước Thiện
 457. Lê Phước Thiện
 458. Lê Phước Thiện
 459. Lê Phước Thiện
 460. Trần Thượng Trí
 461. Lê Phước Thiện
 462. Trần Thượng Trí
 463. Trần Thượng Trí
 464. Vũ Đức Nghiêm
 465. Vũ Đức Nghiêm
 466. Vũ Đức Nghiêm
 467. Vũ Đức Nghiêm
 468. Vũ Đức Nghiêm
 469. Vũ Đức Nghiêm
 470. Đặng Ngọc Quốc
 471. Minh Châu
 472. Trần Lưu Hoàng
 473. Đặng Ngọc Quốc
 474. Hoàng Đức
 475. Vĩnh Phúc
 476. Trần Lưu Hoàng
 477. Vĩnh Phúc
 478. Phương Thảo
 479. Trần Huy Khanh
 480. Lê Ngọc Vinh
 481. Vĩnh Phúc
 482. Vũ Đức Nghiêm
 483. Vũ Đức Nghiêm
 484. I.B. Sergel
Nhạc
 1. Felice de Giardini
 2. Felice de Giardini
 3. Genevan Psalter
 4. Charles Howard Marsh
 5. Dân Ca Hoa Kỳ
 6. John B. Dykes
 7. A. L. Skoog
 8. Charles Gounod
 9. Paul E. Carlson
 10. William Howard Doane
 11. James Turle
 12. Basil Harwood
 13. Giai điệu Do Thái
 14. Martin Luther
 15. John Goss
 16. William M. Runyan
 17. William Croft
 18. Karl Gustav Boberg
 19. Jack Richard
 20. Gabriel Davis
 21. Frederick M. Lehman
 22. Henry van Dyke
 23. Henry van Dyke
 24. Charles Pur­day
 25. Oliver Holden
 26. John D. Olsen
 27. Dân Ca Silesia
 28. George Job Elvey
 29. Albert Allen Ketchum
 30. Edmund Simon Lorenz
 31. Mar­ga­ret J. Har­ris
 32. William J. Kirkpatrick
 33. Henri Abraham César Malan
 34. Charles H. Marsh
 35. James Ellor
 36. Haldor Lilenas
 37. John W. Peterson
 38. James McGranahan
 39. Haldor Lillenas
 40. Edwardo Di Capua
 41. Stantion W Gavitt
 42. Giai điệu Ebenezer
 43. Londonderry Air
 44. Audrey Mieir
 45. Dân Ca Phi Châu
 46. Dave Moody
 47. Jerry Sinclair
 48. Rick Founds
 49. Aida Hearn
 50. Graham Kendrick
 51. Tom Coomes
 52. Triệu Thái Sơn
 53. Rita Baloche
 54. Khuyết Danh
 55. Robert Loveless
 56. Nguyễn Hữu Ái
 57. Sophie Conty
 58. Felix Mendelssohn
 59. George Frideric Handel
 60. John Francis Wade
 61. Edmund H. Sears
 62. William J. Kirkpatrick
 63. Henry Smart
 64. Franz Xaver Gruber
 65. Lewis H. Red­ner#
 66. E. Grace Updegraff
 67. Adolphe Charles Adam
 68. Nhạc Truyền Thống
 69. Thánh Ca KoralBok
 70. John R. Sweney
 71. Khuyết Danh
 72. Dân Ca Anh
 73. Khuyết Danh
 74. Khuyết Danh
 75. Bob McGee
 76. Plainsong
 77. J.H. Hopkins Jr.
 78. Nhạc Giáng Sinh Pháp
 79. Giai điệu dân ca Anh
 80. Nguyễn Long Giáp
 81. Vũ Đức Nghiêm
 82. Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống
 83. George C. Hugg
 84. James H. Burke
 85. Leila. H. Morris
 86. Henry Barraclough
 87. R. Kelso Carter
 88. Việt Nữ
 89. Philip P. Bliss
 90. Hugh Wilson
 91. William B. Bradbury
 92. Asa Hull
 93. Mục sư Paul E. Carlson
 94. Lowell Mason
 95. E. S. Lorenz
 96. William J. Kirkpatrick
 97. B.D.Ackley
 98. Henry S. Perkins
 99. Khuyết Danh
 100. W. H. Doane
 101. Ralph E. Hudson
 102. John W. Peterson
 103. J. Keith Whitford
 104. Frederick C. Maker
 105. Robert Lowry
 106. Lyra Davidica
 107. George J. Elvey
 108. Kristian Wendelbog
 109. Linh mục Thành Tâm
 110. Alfred H. Ackley
 111. James Mc­Gran­a­han
 112. William J. Gaither
 113. Lowell Mason
 114. Thomas Hastings
 115. George F. Handel
 116. James Mc­Gran­a­han
 117. Giai điệu Helms­ley
 118. William J. Kirkpatrick
 119. Lei­la N. Mor­ris
 120. Khuyết Danh
 121. Khuyết Danh
 122. Khuyết Danh
 123. William J. Kirkpatrick
 124. Marcus M. Wells
 125. John R. Swe­ney
 126. John Wimber
 127. John P. Hillis
 128. Tống Thượng Tiết
 129. Russell K. Carter
 130. Paul Rader
 131. Daniel Iverson
 132. Khuyết Danh
 133. Ed­ward Hus­band
 134. Lewis Hart­sough
 135. E. G. Taylor
 136. Ro­bert Low­ry
 137. Charles H. Gabriel
 138. Khuyết Danh
 139. R.R. Brown
 140. William J. Kirkpatrick
 141. John R. Sweney
 142. James M. Black
 143. Charles H. Gabriel
 144. Phoebe P. Knapp
 145. Philip P. Bliss
 146. Anne L. Murphy
 147. Winfield Macomber
 148. John W. Peterson
 149. Haldor Lillenas
 150. George C. Cooke
 151. Khuyết Danh
 152. Dân Ca Phi Châu
 153. Khuyết Danh
 154. Khuyết Danh
 155. Keith Roughledge
 156. Redd Harper
 157. Danny Lee
 158. Leland Green
 159. Leona Von Brethorst
 160. Wendell P. Loveless
 161. Khuyết Danh
 162. Lê Ngọc Vinh
 163. Orien Johnson
 164. Christoph Meincke
 165. Les Garett
 166. George C. Steb­bins
 167. Kent Chant
 168. Luther D. Bridgers
 169. William H. Doane
 170. Hal­dor Lil­len­as
 171. Adoniram J. Gordon
 172. Adon­i­ram J. Gor­don
 173. Daniel Towner
 174. Daniel B. Towner
 175. Charles Austin Miles
 176. Dân Ca Anh
 177. John R. Sweney
 178. Hart P. Danks
 179. William B. Bradbury
 180. Philip P. Bliss
 181. David B. Tower
 182. Giai điệu dân ca Thụy Điển
 183. Khuyết Danh
 184. Edwin O. Excell
 185. Merrill Dunlop
 186. Thoams Campbell
 187. Khuyết Danh
 188. James Mountain
 189. Wendell P. Loveless
 190. George Beverly Shea
 191. William B. Bradbury
 192. George C. Stebbins
 193. Charles C. Converse
 194. William H. Doane
 195. Robert Lowry
 196. Ed­mund S. Lo­renz
 197. Charles Austin Miles
 198. Harry Dudley Clarke
 199. John J. Husband
 200. Robert Lowry
 201. Russell K. Carter
 202. William J. Kirkpatrick
 203. R. Kelso Carter
 204. Albert Benjamin Simpson
 205. Alfred C. Snead
 206. John Samuel Norris
 207. Elisha A. Hoffman
 208. William H. Doane
 209. Philip P. Bliss
 210. Charles H. Gabriel
 211. Felix Mendelssohn
 212. George Coles Stebbins
 213. James McGranahan
 214. Lelia Naylor Morris
 215. Khuyết Danh
 216. Albert Simpson Reitz
 217. George C. Stebbins
 218. John R. Sweeney
 219. John Hart Stockton
 220. W. S. Marshall
 221. Charlotte A. Barnard
 222. Judson W. VanDeVenter
 223. Helen Howarth Lemmel
 224. Mrs. R. R. Forman
 225. Asa Hull
 226. James McGranahan
 227. Lelia Naylor Morris
 228. Cleland B. McAfee
 229. Edward R. Miller
 230. Martin Nystrom
 231. Eddie Espinosa
 232. Robert Cull
 233. Diane Ball
 234. Michael Ledner
 235. George W. Martin
 236. Ira David Sankey
 237. Russell Kelson Carter
 238. Thomas Hastings
 239. Lowell Mason
 240. Simeon B. Marsh
 241. Daniel Brink Towner
 242. James McGranahan
 243. Robert Harkness
 244. Daniel B. Towner
 245. William B. Bradbury
 246. William J. Kirkpatrick
 247. William J. Kirkpatrick
 248. William J. Kirkpatrick
 249. Đức Dũng
 250. James Mountain
 251. Ira D. Sankey
 252. Albert B. Simpson
 253. An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 254. Benjamin Mansell Ramsey
 255. Ralph Carmichael
 256. Jean Sibelius
 257. Rowland H. Prichard
 258. James McGranahan
 259. Walter Shirley
 260. Walter S. Martin
 261. Ralph E. Hudson
 262. John E. Gould
 263. Philip P. Bliss
 264. Edmund S. Lorenz
 265. William B. Bradbury
 266. Edmund S. Lorenz
 267. Charles H. Gabriel
 268. William B. Bradbury
 269. John Hughes
 270. Dale Schulz
 271. Jessie S. Irvine
 272. Lewis E. Jones
 273. John T. Benson
 274. John W. Peterson
 275. Jean Sibelius
 276. C. Harold Lowden
 277. Lê Ngọc Vinh
 278. Robert Lowry
 279. Lê Trung Thành
 280. Robert Lowry
 281. Robert C. Loveless
 282. Albert B. Simpson
 283. George H. Cook
 284. Baylus Benjamin McKinney
 285. John W. Peterson
 286. John W. Peterson & Alfred B. Smith
 287. Ira F. Stanphill
 288. Robert Savage
 289. John W. Peterson
 290. Linda Shivers Leech
 291. Albert E. Brunley
 292. Edwin O. Exell
 293. Charles H. Gabriel
 294. John Peterson
 295. May Agnew Stephens
 296. Henry F. Henry
 297. Ira D. Sankey
 298. Khuyết Danh
 299. Arthur Sullivan
 300. Tống Thượng Tiết
 301. George J. Webb
 302. Charles D. Tillman
 303. Lelia Naylor Morris
 304. George C. Stebbins
 305. Albert B. Simpson
 306. Giai điệu Đức Quốc
 307. Eugene Wright
 308. Việt Nữ
 309. George C. Stebbins
 310. Arthur H. Mann
 311. Charles A. Tindley
 312. Trần Thượng Trí
 313. Mrs. C. H. Morris
 314. Khuyết Danh
 315. A. E. Lind
 316. Grant Celfax Tullar
 317. Charles H. Gabriel
 318. Blanche Keer Brock
 319. James M. Black
 320. Khuyết Danh
 321. Hart P. Danks
 322. Robert Lowry
 323. Joseph Philbrick Webster
 324. Emily D. Wilson
 325. Edgren
 326. Maurice A. Clifton
 327. Mark M. Jones
 328. Aar­on Will­iams
 329. Ludvig M. Lindeman
 330. James H. Burke
 331. G.F. Root
 332. Khuyết Danh
 333. Tedd Smith
 334. Peter Scholtes
 335. Việt Nữ
 336. Philip P. Bliss
 337. George Stebbins
 338. Paul E. Carlson
 339. Paul E. Carlson
 340. Amy Grant, Michael W. Smith
 341. Nguyễn Duy
 342. E. F. Rimbault
 343. George F. Root
 344. Daniel B. Tower
 345. Oweld J. Smith
 346. Carl Gotthard Liander
 347. Hoàng Trọng
 348. Nguyễn Hữu Ái
 349. Hubert Mitchell
 350. George Bennard
 351. Khuyết Danh
 352. John J. Husband
 353. Haldor Lilenas
 354. Khuyết Danh
 355. Edwin O. Excell
 356. Daniel B. Towner
 357. Linda Shivers Leech
 358. Joe E. Parks
 359. Hen­ry E. Mat­thews
 360. Lowel Mason
 361. George A. Minor
 362. Trần Thượng Trí
 363. Philip P. Bliss
 364. Will­iam A. Og­den
 365. Frank M. Davis
 366. George Ben­nard
 367. A.B. Simpson
 368. Khuyết Danh
 369. George S. Schuler
 370. Lawrence E. Brooks
 371. Eli­sha A. Hoff­man
 372. Wil­liam S. Hays
 373. Wendell P. Loveless
 374. James McGranahan
 375. John M. Moore
 376. Khuyết Danh
 377. Daniel B. Towner
 378. Elisha A. Hoffman
 379. Phoe­be P. Knapp
 380. John R. Swe­ney
 381. Ed­win O. Ex­cell
 382. Howard E. Smite
 383. Oswald J. Smith
 384. Pe­ter P. Bil­horn
 385. James Thiem
 386. John W. Peterson
 387. Khuyết Danh
 388. John W. Peterson
 389. Bentley D. Ackley
 390. Philip P. Bliss
 391. Ira D. Sank­ey
 392. James McGranahan
 393. William Lamartine Thompson
 394. Khuyết Danh
 395. John H. Stockton
 396. George C. Stebbins
 397. William H. Doane
 398. E. O. Excell
 399. George F. Root
 400. William B. Bradbury
 401. George C. Stebbins
 402. Lewis E. Jones
 403. Elisha A. Hoffman
 404. Eli­sha A. Hoff­man
 405. James Mc­Gran­a­han
 406. Trần Thượng Trí
 407. W. How­ard Doane
 408. Paul E. Carlson
 409. Ira D. Sankey
 410. Louis P. Lehman Jr.
 411. George D. Watson
 412. Khuyết Danh
 413. Paul E. Carlson
 414. Louise Smith
 415. Norman Clayton
 416. W. Elmo Mercer
 417. Horatio R. Palmer
 418. Juan Ramon
 419. Ralph Carmichael
 420. Don Wyrtzen
 421. F. Paulus
 422. Will­iam G. Tom­er
 423. Audrey Mieir
 424. William Henry Monk
 425. Terrye Coelho
 426. Khuyết Danh
 427. J.H. Filmore
 428. Wayne & Cathy Perrin
 429. Patricia Van Tine
 430. Bob Fitts
 431. Greg Massanari, Morris Chapman
 432. Henry Smith
 433. Donna Adkins
 434. Laurie Klein
 435. Carl Tuttle
 436. Terry MacAlmon
 437. Guy Gray
 438. David Graham
 439. Rich Mullin
 440. Chuck Girard
 441. Jack Hayford
 442. Andrae Crouch
 443. Charles Monroe
 444. Leonard E. Smith, Jr.
 445. Edit McNeil
 446. Kirk Dearman
 447. Tom & Dori Howard
 448. Linda Stassen
 449. Jimmy Owens
 450. Bill Batstone
 451. John A. Huffman
 452. Lê Phước Thiện
 453. Lê Phước Thiện
 454. Lê Phước Thiện
 455. Lê Phước Thiện
 456. Lê Phước Thiện
 457. Lê Phước Thiện
 458. Trần Thượng Trí
 459. Lê Phước Thiện
 460. Trần Thượng Trí
 461. Trần Thượng Trí
 462. Vũ Đức Nghiêm
 463. Vũ Đức Nghiêm
 464. Vũ Đức Nghiêm
 465. Vũ Đức Nghiêm
 466. Vũ Đức Nghiêm
 467. Vũ Đức Nghiêm
 468. Đặng Ngọc Quốc
 469. Hải Linh - Trần Văn Trị
 470. Trần Lưu Hoàng
 471. Đặng Ngọc Quốc
 472. Hoàng Đức
 473. Hoàng Trọng
 474. Trần Lưu Hoàng
 475. Hoàng Trọng
 476. Phương Thảo
 477. Trần Huy Khanh
 478. Lê Ngọc Vinh
 479. Hoàng Trọng
 480. Vũ Đức Nghiêm
 481. Vũ Đức Nghiêm
 482. I.B. Sergel


Tài Liệu

 • Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998).
 • Thánh Ca - Thư Viện Tin Lành


Liên Kết