Đưa Người Đến Tin Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

Lời Anh

Lời Việt

Đưa Người Đến Tin Chúa - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
1. Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay
Đem lời Giê-xu dắt đưa thế nhân
Nhiều anh em bạn bè chết mất trong trần thế nơi bến mê
Nhiều người đang còn say đắm thú trần mà không ai dẫn đưa đến Cha
Nhờ Giê-xu ban lòng yêu thương
Tôi làm chứng nhân suốt đời.
2. Ngày hôm nay xin Ngài dắt lối
Xin Ngài dạy tôi nói Danh Chúa thôi!
Bạn thân tôi bao người hấp hối
Hy vọng thấy đâu giữa đời
Lòng người lo buồn luôn vắng tiếng cười
Họ trông mong sống trong thỏa vui
Vì Danh Cha, tôi nguyện sớm tối
Đưa người đến tin Chúa Trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo