Cha Cao Quí

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Our God Reigns
  • Lời: Leonard E. Smith, Jr.
  • Nhạc: Leonard E. Smith, Jr.

Lời Anh

Our God Reigns
How lovely on the mountains are the feet of Him,
Who bring good news, good news.
Announcing peace, proclaiming news of happiness,
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!
Our God reigns!

Lời Việt

Cha Cao Quí
1. Lạy Cha cao quí!
Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang,
Cung kính tôn thờ, Cha kính yêu.
Ngài ngự trên ngôi,
Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian,
Chúa oai quyền, rạng danh Cha.
Điệp Khúc:
Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền,
Khắp nơi ca mừng dâng Chúa, Lời suy tôn.
2. Từng trời cao ngất,
Các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung.
Dâng Chúa Thiên Đàng, câu chúc tôn.
Ngợi khen Vua Thánh,
Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh,
Kính dâng Ngài lòng tin yêu.
3. Từ ngôi cao quí,
Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây,
Mang lấy kiếp người, bao đớn đau.
Chuộc tội nhân gian,
Chúa mang hết trên thánh giá hi sinh,
Kính dâng Ngài, lòng tri ân.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo