Dâng Lời Suy Tôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: We Bring the Sacrifice of Praise
  • Lời: Kirk Dearman
  • Nhạc: Kirk Dearman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

We Bring the Sacrifice of Praise
We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord;
We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord;
And we offer up to You the sacrifices of thanksgiving;
And we offer up to You the sacrifices of joy!

Lời Việt

Dâng Lời Suy Tôn
Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao;
Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ của Vua Trời.
Lòng này dâng lên tiếng hát ca,
Biết ơn sâu đậm Chúa thượng thiên nhân ái;
Lòng này dâng lên tiếng hát ca,
Hát khúc vui mừng đến cùng Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo