Vững Tin Nơi Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Vững Tin Nơi Chúa
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

Vững Tin Nơi Chúa
1. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ.
Dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi.
Vì Jesus cùng với tôi đi suốt đời.
Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy.
Điệp Khúc:
Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối.
Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn.
Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được.
Cứu Chúa của tôi, Đấng dắt chăn tôi mọi nơi.
2. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời.
Cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi.
Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng.
Giữa cảnh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo