An Bình Trong Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: An Bình Trong Chúa
  • Lời: Khuyết Danh
  • Nhạc: Khuyết Danh

Lời Việt

An Bình Trong Chúa
Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao,
Thỏa vui luôn vì tình yêu Chúa ngất cao,
Hãy dâng đời hầu việc Jesus khắp nơi,
Dắt đưa người vào nguồn sống mới đẹp tươi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo