An Tâm Bên Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Be Still, My Soul
  • Lời: Katharona von Schlegel
  • Nhạc: Jean Sibelius
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
  • Tài liệu:
  • Neue Samm­lung Geist­lich­er Lied­er, 1752 (Stille, meine Wille, dein Je­sus hilft sie­gen).
  • Hymns from the Land of Lu­ther, 1855.

Lời Anh

Be Still, My Soul
1. Be still, my soul: the Lord is on thy side.
Bear patiently the cross of grief or pain.
Leave to thy God to order and provide;
In every change, He faithful will remain.
Be still, my soul: thy best, thy heavenly Friend
Through thorny ways leads to a joyful end.
2. Be still, my soul: thy God doth undertake
To guide the future, as He has the past.
Thy hope, thy confidence let nothing shake;
All now mysterious shall be bright at last.
Be still, my soul: the waves and winds still know
His voice Who ruled them while He dwelt below.
3. Be still, my soul: when dearest friends depart,
And all is darkened in the vale of tears,
Then shalt thou better know His love, His heart,
Who comes to soothe thy sorrow and thy fears.
Be still, my soul: thy Jesus can repay
From His own fullness all He takes away.
4. Be still, my soul: the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord.
When disappointment, grief and fear are gone,
Sorrow forgot, love’s purest joys restored.
Be still, my soul: when change and tears are past
All safe and blessèd we shall meet at last.
5. Be still, my soul: begin the song of praise
On earth, believing, to Thy Lord on high;
Acknowledge Him in all thy words and ways,
So shall He view thee with a well pleased eye.
Be still, my soul: the Sun of life divine
Through passing clouds shall but more brightly shine.

Lời Việt

An Tâm Bên Chúa
1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Những ngày thương khó với bao nỗi buồn ray rức
Trông lên Thiên Chúa nhờ Ngài lo toan và dìu dắt
Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá
An tâm bên Chúa, Người bạn thân yêu và toàn năng
Bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời.
2. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai
Trông mong nơi Chúa đừng vì phong ba mà chùn bước
Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang chói sáng
An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy
Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng.
3. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa
Không còn lâu nữa chúng ta sẽ về Thiên quốc
Khi bao thương khó, nhọc nhằn, lo âu dần lìa xa
Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón
Không ai than khóc sầu lòng đau thương và buồn chán
Sống trong tình yêu mọi người anh em một nhà.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo