Chúa Là Tất Cả

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: He's Everything To Me
  • Tựa đề: Chúa Là Tất Cả
  • Lời: Ralph Carmichael
  • Nhạc: Ralph Carmichael
  • Tài Liệu:

Lời Anh

He's Everything To Me
1. In the stars His handiwork I see
On the wind He speaks with majesty
Tho' He ruleth over land and sea
What is that to me
Chorus
'Til by faith I met Him face to face
And I felt the wonder of His grace
Then I knew that He was more
Than just a God who didn't care
That lived away out there
And now He walks beside me day by day
Ever watching o'er me lest I stray
Helping me to find that narrow way
He's ev'rything to me
2. I will celebrate nativity
For it has a place in history
Sure He came to set His people free
What is that to me

Lời Việt

Chúa Là Tất Cả
1. Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm
Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm
Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao
Lời Ngài thật nhiệm mầu.
Điệp Khúc
Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài
Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài
Xin cho tôi luôn luôn băng qua
Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy
Nguyện lòng càng được gần bên Chúa
Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi
Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi
Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai
Luôn luôn trong suốt đời tôi.
2. Lòng rộn ràng chào mừng Ngài vào nhân gian
Để mọi người nhận được tình thương Cha ban
Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi
Để Trời người thuận hòa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo