Khát Khao Dòng Nước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: As the Deer (1981)
  • Tựa đề: Khát Khao Dòng Nước
  • Kinh Thánh: Thi Thiên 42:2
  • Lời: Martin Nystrom
  • Nhạc: Martin Nystrom
  • Tài Liệu:

Lời Anh

As the Deer
1. As the deer pants for the water
So my soul longs after You
You alone are my heart's desire
And I long to worship Thee
Chorus
You alone are my strength, my shield
To You alone may my spirit yield
You alone are my heart's desire
And I long to worship Thee
2. I want You more than gold or silver
Only You can satisfy
You alone are the real joy Giver
And the apple of my eye
3. You're my friend and You are my brother
Even though You are a king
I love You more than any other,
So much more than anything

Lời Việt

Khát Khao Dòng Nước
Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát
Như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng
Lòng con đây chỉ mong chờ
Được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời
Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài
Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày
Lòng con đây chỉ mong chờ
Được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo