Con Thuộc Về Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Love to Hear His Voive
  • Tựa đề: Con Thuộc Về Ta
  • Lời: W. P. Loveless
  • Nhạc: Wendell P. Loveless
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Love to Hear His Voive
Oh, I love to hear His voice,
Saying, “You belong to Me,
You are not your own,
With a price you're bought,
And you're mine eternally,”
And I love to hear Him say,
I have saved you by My grace,”
And When I get to glory
It will then be grander still,
for I shall see His face.

Lời Việt

Con Thuộc Về Ta
Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa
Êm ái nhắc tôi nay thuộc Ngài
“Ta đã cam hy sinh, đã chết thay cho con,
Nên con nay thuộc ta mãi mãi.”
Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa
“Ta cứu Con do ân khoan hồng.”
Và khi về nơi thiên cung, phước thay tôi
càng mừng vui chứa chan được nhìn xem Vua Vinh Quang.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo