Bên Kia Bóng Mờ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Beyond the Shadows
  • Tựa đề: Bên Kia Bóng Mờ
  • Lời: Dale Schulz
  • Nhạc: Dale Schulz
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Beyond the Shadows
1. Of all our troubles, God makes a rainbow,
Thro' all our tears, hope will shine again;
If God be for us, there's naught can harm us,
He turns our sorrow to joy again.
Refrain
Beyond the shadows, the sun still shines,
And God will answer that prayer of thine;
Look up in faith then, not in despair,
Beyond the shadows, God still is there.
2. The night of sorrow, the time of weeping
Will soon be over and morn will come;
Oh glorious dawning of day unending,
When with our Savior we'll dwell at Home.

Lời Việt

Bên Kia Bóng Mờ - Lời Việt: Lưu Văn Tường
1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi lòa
Dù lệ tràn trên má đức tin không nhòa
Dù phong ba tối trời khi sóng xô tơi bời
Trong Chúa muôn điều ấy sẽ như hoa cười.
Điệp Khúc:
Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối
Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi
Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa
Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.
2. Trong bóng mờ gian nan, đầy giông tố phũ phàng
Lòng thường nghe êm ấm tiếng Vua thiên đàng
Ngài xua tan tố giông ban đức tin can trường
Trong khó nguy thử thách Chúa luôn luôn gần.
3. Đêm tối đầy thương đau, lệ hoen mắt u sầu
Đều cùng nhau qua hết lúc ban mai về
Ngày vinh quang bất tận sẽ đến trong huy hoàng
Sung sướng ta cùng Chúa sống nơi thiên đàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo