Ánh Sáng Tình Yêu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord, the Light of Your Love / Shine Jesus Shine
  • Lời: Graham Kendrick
  • Nhạc: Graham Kendrick

Lời Anh

Lord, the Light of Your Love
1. Lord, the light of your love is shining,
In the midst of the darkness, shining.
Jesus! Light of the world! Shine upon us.
Set us free by the truth you now bring us.
Shine on me, shine on me.
Refrain
Shine, Jesus, shine;
Fill this land with the Father’s glory.
Blaze, Spirit, blaze;
Set out hearts on fire.
Flow, river, flow;
Flood the nations with grace and mercy.
Send forth your Word, Lord,
And let there be light.
2. Lord, I come to your awesome presence,
From the shadows into your radiance.
By the blood I may enter your brightness.
Search me, try me, consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.
3. As we gaze on your kingly brightness,
So our faces display your likeness,
Ever changing from glory to glory.
Mirrored here, may our lives tell your story.
Shine on me, shine on me.

Lời Việt

Ánh Sáng Tình Yêu
Lời Việt: Đặng Minh Trí
1. Giê-xu đến trong trần gian ban tình thương,
Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương,
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than,
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.
Điệp Khúc:
Cúi xin Giê-xu xót thương, ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,
Đốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương;
Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu,
Ánh dương của Lời Chúa đến trong con đời đời.
2. Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,
Qua ân điển trong dòng huyết báu Giê-xu,
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô,
Được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương,
Sáng soi tấm lòng. Sáng trọn tâm linh.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo