Chúa Muôn Thu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Chúa Muôn Thu
Jêsus! Đấng còn muôn muôn thu,
Ngài vẫn sống gần bên ta luôn,
Chúa sống luôn, Chúa thắng luôn
Và hôm nay còn nguyên,
Ngài đang kiếm tìm ai xa cách,
Chuộc mua ai còn trong tăm tối,
Lớn thay ơn Ngài!
Ta kính yêu Jêsus muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo