Bên Tôi Là Chúa Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: All the Way Along
  • Tựa đề: Bên Tôi Là Chúa Jêsus
  • Lời: Ada Blenkhorn
  • Nhạc: Lewis E. Jones
  • Tài Liệu:

Lời Anh

All the Way Along
1. There is One who loves me,
One who is my friend
All the way along, all the way along;
He is ever near me, ready to defend;
Refrain
All the way along it is Jesus,
All the way along it is Jesus,
All the way along blessed Jesus;
He's my joy and song,
All the way along;
All the way along it is Jesus.
2. I will sing the praises of His wondrous love
All the way along, all the way along;
I will sing more sweetly in my home above:
All the way along it is Jesus.

Lời Việt

Bên Tôi Là Chúa Jêsus
1. Một người bạn đường thân mật. Một bạn đường yêu dấu
Ở luôn bên cạnh tôi. Xẻ chia bao buồn vui
Một người đầy lòng nhân từ, Tràn đầy lòng thương xót.
Điệp Khúc:
Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus
Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus
Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui
Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi
Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.
2. Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão
Chúa đưa tay quyền năng. Giữ tôi trong bình an.
Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ.
3. Trọn đời lòng nầy ngưỡng mộ, Trọn đời ngợi ca Chúa
Hát lên câu tình thương. Tiếng ca vang ngàn phương
Rồi ngày nào về thiên đường, Đời đời còn vui hát.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo