Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Near to the Heart of God
  • Lời: Cleland B. McAfee
  • Nhạc: Cleland B. McAfee

Lời Anh

Near to the Heart of God
1. There is a place of quiet rest,
Near to the heart of God;
A place where sin cannot molest,
Near to the heart of God.
Refrain:
O Jesus, blest Redeemer,
Sent from the heart of God;
Hold us, who wait before Thee,
Near to the heart of God.
2. There is a place of comfort sweet,
Near to the heart of God;
A place where we our Savior meet,
Near to the heart of God.
3. There is a place of full release,
Near to the heart of God;
A place where all is joy and peace,
Near to the heart of God.

Lời Việt

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
Trong nơi hồn thân được an tịnh thay?
Gần lòng từ ái Chúa Cha
Nơi bao tội khiên gian ác đều xa
Gần Chúa yêu thương muôn đời.
Điệp Khúc:
Lạy Giê-xu là Cứu Chúa tôi
Chúa Cha đã ban xuống trần
Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài
Nguyền đưa dắt tôi trọn đời.
2. Đâu nơi dịu êm lòng luôn bình an?
Gần lòng từ ái Chúa Cha
Nơi ta gặp Giê-xu Chúa nhân ái
Gần Chúa yêu thương muôn đời.
3. Đâu nơi mọi ô dơ xóa bôi hết?
Gần lòng từ ái Chúa Cha
Nơi bao mừng vui và an tịnh thay
Gần Chúa yêu thương muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo