Christ Phục Sinh

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Low in the Grave He Lay
  • Lời: Robert Lowry
  • Nhạc: Robert Lowry

Lời Anh

"Low in the Grave He Lay
1. Low in the grave He lay,
Jesus, my Savior,
Waiting the coming day,
Jesus, my Lord!
Refrain:
Up from the grave He arose,
With a mighty triumph o’er His foes,
He arose a Victor from the dark domain,
And He lives forever, with His saints to reign.
He arose! He arose!
Hallelujah! Christ arose!
2. Vainly they watch His bed,
Jesus, my Savior;
Vainly they seal the dead,
Jesus, my Lord!
3. Death cannot keep his Prey,
Jesus, my Savior;
He tore the bars away,
Jesus, my Lord!


Lời Việt

Christ Phục Sinh
1. Chôn sâu dưới mả u minh, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Chờ đợi đến phút quang vinh.
Điệp Khúc:
Chúa Giê-xu tôi! Vượt từ phần mộ Ngài :phục sinh
Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình
Ngài phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần
Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh
Ngài lại sống! Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Christ phục sinh!
2. Niêm phong mả Chúa dư công, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Thật canh mả Chúa hư không.
3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Giê-xu Cứu Chúa tôi!
Ngài đã bẻ khóa tung then.

Tài Liệu Tham Khảo