Sự Sống Mới

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: …………
  • Nhạc: …………

Lời Anh

Lời Việt

Sự Sống Mới
Mọi tăm tối thảy tiêu tán, biến mất trong ánh chiêu dương
Mọi tăm tối thảy tiêu tán, tràn đầy hào quang rỡ ràng
Sống thái an tràn phủ kín tôi và tâm thỏa vui vang bài ca khải hoàn
Tối tăm nay còn đâu nữa, bình minh sáng tươi huy hoàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo